Urbanisme i Sostenibilitat

- Director d 'Àrea d'Urbanisme i Sostenibiliat

Sra. Cristina Escudé Blasi
@ Cristina.Escude@terrassa.cat

 

- Director de serveis de Medi Ambient 

     Sr. Marc Cadevall Artigues
     @ Marc.Cadevall@terrassa.cat              

             

      - Director/a de serveis d'Urbanisme (vacant)

 

  • TAIGUA

      - Gerent

       Sr. Juan Ramón Vázquez García 
     JuanRamon.Vazquez@terrassa.cat

   

       

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ