Categories de tràmits

L'empresa

Com demanar una llicència mediambiental? Informació sobre residus industrials...

Activitats

Com sol·licitar autoritzacions, llicències, permisos ambientals? Com fer una declaració responsable o una comunicació per a obrir una activitat? Autoliquidació de taxes de les activitats i instal·lacions.

Comerç, mercats i fires

Per sol.licitar un permís de venda a la via pública, participar a la fira tradicional d'artesania...

Ús de la via pública

Com demanar un tall de carrer o una autorització de càrrega i descàrrega. Demaneu permís per a la installació de terrasses a la via pública.

Ajudeu-nos a cuidar la ciutat

Podeu comunicar les incidències del carrer: bombeta fosa, arbres per esporgar...; necessitat de netejar el carrer, reparar la vorera, buidar contenidors... Entre tots cuidem la ciutat!

Medi Ambient

Obres

He de fer reformes al local abans d'obrir el negoci, quins permisos d'obres necessito?

Circulació i vehicles

Com donar de baixa el cotxe vell, donar avís d'un cotxe abandonat al carrer o d'un semàfor avariat.

Tributs

Per domiciliar un impost o taxa, realitzar un pagament per autoliquidació de llicències mediambientals, demanar un certificat de l'IAE...

Certificats, Informes, Justificants ...

Protecció Civil

Més gestions

Altres gestions que puguin ser del vostre interès.

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ