Categories de tràmits

Nouvinguts a Terrassa

Què haig de fer per instal·lar-me a la ciutat? Què puc necessitar i on ho puc trobar?

La casa

Necessito un gual al garatge de casa... Quin permís necessito per enrajolar el lavabo? I per canviar els mobles de la cuina? Què haig de fer per evitar la publicitat a la bústia de casa?

Ajuts a l'habitatge

Ajusts a la rehabilitació

Dels fills, parella, família...

Volem celebrar el nostre casament a l'Ajuntament... Com puc demanar un volant del padró d'habitants de tota la família? I tramitar el títol de família nombrosa?

L'escola

Necessito informació sobre la matriculació dels nens a l'escola... I sobre les beques d'estudis de l'Ajuntament...

Cursos, jornades, tallers...

Quins cursos organitza l'Ajuntament? On puc inscriure'm a una jornada?

Ocupació i Formació

Activitats adreçades a persones emprenedores i a persones a la cerca d'ocupació

Biblioteques

Sol·licitar el carnet de biblioteques per a entitats, demanar l'ús d'un espai o equipament cultural, ...

Museu de Terrassa

Activitats, jornades, ...

Esports, Joventut

Què haig de fer per utilitzar els equipaments esportius i piscines municipals? de quins carnets juvenils disposo?

Ús d'espais públics

Ús de sales, equipaments, ocupació de la via pública per realitzar activitats.

Ajudeu-nos a cuidar la ciutat

Hi ha una bombeta fosa davant de casa i els arbres s'han d'esporgar. No tenim cap contenidor de vidre a la zona. Poden col·locar-ne un? S'hauria de reparar un sot a la vorera...

Animals de companyia

Com registrar el meu gos al registre municipal d'animals de companyia? Què he de fer per anul·lar un rebut de la taxa d'animals de companyia?

Medi Ambient

Obres

Què necessito per demanar una llicència d'obres? Puc fer el tràmit on-line?

Circulació, vehicles i transports

Com ho puc fer per donar de baixa el cotxe vell? I si la parada de l'autobús està bruta? Vull donar avís d'un vehicle abandonat al carrer.

Impostos i taxes

Com fer l'autoliquidació de la plusvàlua? Necessito un justificant del pagament de l'IBI... Vull demanar l'exempció de l'impost de vehicles...

Salut Ambiental

Tinc molèsties de males olors que provenen d'una propietat privada. Puc demanar una inspecció? Com avisar que hi ha un animal mort a la via pública? Tinc dret a reclamar l'import pagat per un producte defectuós? Què he de fer per tramitar una denúncia davant la Junta Arbitral de Consum?

Consum

Consultes, assessorament, mediació, denúncies, ...

Protecció Civil

Certificats, Informes, Justificants ...

Sol·licitud de diferents tipus de certificats i justificants: d'informació fiscal, del Padró d'Habitants, i d'altres ...

Més gestions

Necessito descarregar uns mobles a casa. Puc demanar un tall de carrer? I sol·licitar l'ús d'un equipament municipal? Puc presentar una reclamació de danys i perjudicis?

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ