Tauler edictal únic (TEU)

Informació general

El dia 1 de juny de 2015 van entrar en vigor les previsions contingudes a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, per a configurar el Tauler edictal únic (TEU), a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A partir d'aquesta data, els anuncis de notificació realitzats per qualsevol administració pública quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé intentada aquesta, no s'hagués pogut practicar, s'han de publicar necessàriament en el BOE.

Fins ara, els anuncis de notificació de l'Ajuntament de Terrassa es publicaven en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler electrónic d'anuncis i edictes (e-tauler), i els relatius a infraccions de trànsit es publicaven en el Tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA).

Amb aquesta mesura, qualsevol persona física o jurídica pot conèixer si té alguna notificació pendent de l'administració consultant el Tauler edictal únic (TEU) de la seu electrónica de l'Agència Estatal BOE (http://www.boe.es/tablon_edictal_unico).

Es pot accedir a través el següent enllaç:

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ