Subvencions atorgades per l'Ajuntament l'any 2020

Relació dels diferents tipus de subvencions que s'han atorgat aquest any 2020.

 

⇒ Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa 

 

⇒ Subvencions per a la realització de projectes i activitats d'acció socioeducativa

 

⇒ Subvencions per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGD's i entitats solidàries de Terrassa. Data de publicació : 29-07-2020

 

 

► Les persones i entitats titulars que necessitin, amb motiu de la situació d'excepcionalitat provocada pel Covid-19, procedir a adequar el projecte, hauran de presentar, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament, la proposta d'adequació mitjançant el tràmit Proposta d'adequació del projecte, activitats o serveis objecte de la subvenció atorgada per al 2020

 

► Les persones i entitats titulars que, amb motiu de la situació d'excepcionalitat provocada pel Covid-19, hagin de renunciar a dur a terme el projecte, hauran de presentar, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament, la renúncia  mitjançant el tràmit Renúncia de la subvenció per a projectes, activitats o serveis atorgada pel 2020

Com et podem ajudar?