Subvencions municipals 2016

Convocatòria 2016

Aquest any s'han convocat les següents subvencions:

 • Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
 • Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per oenagés i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

Període de presentació de sol·licituds: del 23 de febrer al 23 de març de 2016, ambdós inclosos

Consulteu a continuació les bases, la publicació d'aprovació de la convocatòria i els formularis de sol·licitud: 

 

Subvencions atorgades per l'Ajuntament aquest any 2016

 

Àrea 1 - Territori i Sostenibilitat

Medi Ambient i Sostenibilitat

 •  Resolució núm. 4354/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Institut Ègara, per dur a terme el projecte Natura  
 • Resolució núm. 4454/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Institut Català d'Ornitologia, per a l'execució del programa de seguiment de l'avifauna del terme municipal de Terrassa  
 • Resolució núm. 4455/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació PLANTEM-NOS, per a dur a terme un projecte d'hort urbà   
 • Resolució núm. 4456/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació pel Consum Responsable i la Sostenibiltat de Terrassa, per a dur a terme un projecte de dinamització del consum responsable, sostenible i ecològic a Terrassa i comarca  
 • Resolució núm. 4473/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'ADENC, per a la realització del projecte Programa d'activitats de l'ADENC per l'any 2016  
 • Resolució núm. 4474/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Progat, per a la realització del projecte de control de colónies de gats de carrer   
 • Resolució núm. 4475/2016, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació BiciTerrassa Club, per un projecte de promoció de l'Anella verda de Terrassa, amb sortides guiades en bicicleta  

Plans de Barri

 • Resolució núm. 3804/2016, de 26 d'abril, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer  Antoninus Pius, núm. 212  

Àrea 2 - Serveis Generals i Govern Obert

Estructura Territorial i Atenció Ciutadana

 • Resolució núm. 4930/2016, d'1 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Estructura Territorial   
 • Resolució núm. 33/2016, de 30 de novembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Veïns de Can Parellada destinada a l'organització de la Cavalcada de Reis 
 • Resolució núm. 9942/2016, de 12 de desembre, relativa a l'atorgament de subvencions amb caràcter excepcional, per concessió directa, als Consells Municipals de Districte 
 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

Àrea 3 - Drets Socials i Serveis a les Persones

 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Drets Socials i Serveis a les Persones 

Ciutadania i Qualitat democràtica

 • Resolució núm. 5673/2016, de 21 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016 , en l'àmbit de Qualitat Democràtica  
 • Resolució núm. 5891/2016, de 23 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016 , en l'àmbit de Ciutadania   
 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Ciutadania 

Servei d'Educació

 • Resolució núm. 5991/2016, de 23 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016 

Servei a les Persones

 • Resolució núm. 3693/2016, de 25 d'abril, relativa a la concessió de subvencions per a la formació d'educadors i educadores en el lleure 
 • Resolució núm. 5519/2016, de 21 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades a entitats de lleure terrassenques per a activitats de casals d'estiu a Terrassa 
 • Resolució núm. 5761/2016, de 23 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Joventut i Lleure Infantil 
 • Resolució núm. 5760/2016, de 21 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Polítiques de Gènere 
 • Resolució núm. 5826/2016, de 23 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Promoció de la Gent Gran 
 • Resolució núm. 5511/2016, de 20 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Salut i Comunitat 

 • Resolució núm. 1584/2016, de 23 de febrer, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, per dur a terme una intervenció d'emergència per endegar una campanya de suport alimentari a població desplaçada, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Acord del Ple de 30 de juny de 2016, relatiu a l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGD's i entitats solidàries de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 5853/2016, de 7 de juliol, relativa a l'aportació anual de la quota d'associat a l'agència de cooperació dels municipis de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 5854/2016, de 7 de juliol, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Ayuda Directa, per pal·liar els efectes de les inundacions patida per Sri Lanka, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 5855/2016, de 7 de juliol, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 7920/2016, de 7 d'octubre, relativa a l'aportació d'un ajut econòmic al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte "Ciutats Defensores dels Drets Humans", en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 8314/2016, de 18 d'octubre, relativa a l'aportació d'un ajut econòmic al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte de creació i posada en marxa d'una guia ètica i dels drets humans, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 8383/2016, de 27 d'octubre, relativa a l'aportació d'un ajut econòmic a la Fundació World Vision Internacional per el projecte d'ajuda humanitària per pal·liar la situació provocada per l'Huracà Matthew a Haití , en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional 
 • Resolució núm. 8942/2016, de 3 de novembre, relativa a l'aportació d'un ajut econòmic a l'Associació d'Ajut Crits dels Nens, per al projecte d'ajuda humanitària per pal·liar la situació provocada per l'Huracà Matthew a Haití , en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 9145/2016, de 15 de novembre, relativa a l'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de la quota anual de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el Poble Saharaui, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Resolució núm. 9708/2016, de 7 de desembre, relativa a l'aportació d'un ajut econòmic a l'Associació Proa (Pro-Activa Open Arms), per al projecte d'ajuda humanitària per participar en l'ajut de les persones refugiades que fugen del conflicte de Síria, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Servei Socials

 • Resolució núm. 5218/2016, de 9 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016 – Annex E "subvencions a entitats de lleure educatiu terrassenques per a la realització d'activitats d'acció socioeducativa    
 • Resolució núm. 5990/2016, de 23 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Serveis Socials 
 • Resolució núm. 6085/2016, de 19 de juliol, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a casals i altres activitats de suport a les necessitats bàsiques durant el període de vacances d'estiu 2016 
 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Serveis Socials 

Capacitats diverses i Accessibilitat

 • Resolució núm. 5502/2016, de 16 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de Capacitats diverses i Accessibilitat 

Servei de LGTBIQ

 • Resolució núm. 5554/2016, de 23 de juny, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2016, en l'àmbit de LGTBIQ 

Àrea 4 - Desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació

Activitats econòmiques

 • Resolució núm. 5113/2016, de 10 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Emprenedoria i Economia social  

 

Àrea 5 - Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat

Comerç

 • Resolució núm. 5561/2016, de 23 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Comerç    

Cultura

 • Resolució núm. 187/2016, de 4 de gener, relativa a l'atorgament d'un ajut econòmic a l'Associació Confraria Mascarada per a l'organització de la festa del Carnestoltes 2016  
 • Resolució núm. 313/2016, de 4 de gener, relativa a l'atorgament d'un ajut econòmic a l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat per a l'organització de la festa dels Tres Tombs 2016  
 • Resolució núm. 906/2016, d'1 de febrer, relativa a l'atorgament d'un ajut econòmic a l'entitat  Amic de les Arts i Joventuts Musicals, per dur a terme el 35è Festival de Jazz de Terrassa i la temporada estable de la Nova Jazz Cava 2016  
 • Resolució núm. 4716/2016, de 27 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Suport a la recuperació de la cultura tradicional i calendari festiu  
 • Resolució núm. 5509/2016, de 31 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Suport a les programacions artístiques d'espectacles familiars  
 • Resolució núm. 5096/2016, de 10 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Suport a esdeveniments musicals  
 • Resolució núm. 5097/2016, de 10 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Suport a l'activitat literària i a l'edició  
 • Resolució núm. 5098/2016, de 10 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Suport a formacions musicals estables de caràcter professional  
 • Resolució núm. 5510/2016, de 16 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Suport a la recerca històrica  
 • Resolució núm. 5508/2016, de 20 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa. Foment de l'associacionisme cultural  

Esports

 • Resolució núm. 6082/2016, de 23 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Esports  

Innovació i Universitat

 • Resolució núm. 5513/2016, de 23 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Universitat