Subvencions municipals 2015

Convocatòria 2015

Aquest any s'han convocat les següents subvencions:

 • Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
 • Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per oenagés i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

 Bases de la convocatòria

 Memòria del desenvolupament de les tasques de fiscalització a posteriori i control financer

 

Subvencions atorgades per l'Ajuntament aquest any 2015

 

Presidència

 Alcaldia

 • Decret núm.3995/2015, de 30 d'abril, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'AMPA Institut Can Jofresa, per a la seva participació al torneig estatal de la First LEGO League a Tenerife   
 • Decret núm.4552/2015, de 6 de maig, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Alcaldia  

Participació Ciutadana i Equipaments Cívics

 • Decret núm. 4095/2015, de 30 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics  
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics 

Solidaritat i Cooperació Internacional

 • Decret núm.1598/2015, de 16 de febrer, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, per dur a terme activitats d'ajuda humanitària   
 • Decret núm.3972/2015, de 30 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Acord del Ple, de 30 d'abril de 2015, relatiu a l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per les ONGD's i entitats solidàries de Terrassa
 • Decret núm.4618/2015, de 13 de maig, relatiu a l'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en concepte d'ajuda humanitària per a endegar una campanya de suport a la població civil de Gaza    
 • Decret núm.5793/2015, de 12 de juny, relatiu a l'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per dur a terme accions de sensibilització en l'àmbit de la pau dins el projecte "Ciutats Defensores dels Drets Humans   
 • Resolució núm.10395/2015, de 26 de novembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació Terrassaharaui, per dur a terme una intervenció d'emergència per a la població que viu als camps de refugiats de Tindouf   
 • Resolució núm.10396/2015, de 26 de novembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per dur a terme una intervenció d'emergència per a la població siriana que viu als camps de refugiats   
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Medi Ambient i Sostenibilitat

 • Resolució núm.3866/2015, de 13 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat  
 • Resolució núm.3834/2015, de 20 d'abril, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Institut Egara per a la realització del projecte Natura   
 • Resolució núm.4638/2015, de 20 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Institut Català d'Ornitologia per a l'execució del programa de seguiment de l'avifauna del terme municipal de Terrassa   

Plans de Barri

 • Resolució núm.18/2015, de 19 de desembre de 2014, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Maria Auxiliadora, núm. 199 de Terrassa   
 • Resolució núm.7146/2015, de 28 de juliol, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Antoninus Pius, núm. 208-210 de Terrassa     
 • Resolució núm.8518/2015, de 7 d'octubre, relativa al pagament de la subvenció atorgada a la Comunitat de Propietaris del carrer Franc Comptat, núm. 152 de Terrassa     

Àrea de Serveis a les persones, Cohesió i Benestar Social

 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Drets Socials i Serveis a les Persones 

Cohesió i Benestar Social

 •  Resolució núm 4659/2015, de 6 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Promoció de la Gent Gran 
 •  Resolució núm 5735/2015, de 23 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Salut i Comunitat 
 •  Resolució núm 4921/2015, de 29 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils 
 •  Resolució núm 5699/2015, de 28 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció al Consorci de Normalització Lingüística per organitzar un curs de 45 hores en el marc de desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüìstic, en l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils 
 •  Altres subvencions atorgades, durant el segon semestre de l'any, a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils 
 •  Resolució núm 4173/2015, de 27 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Joventut i Lleure Infantil 
 •  Resolució núm 4691/2015, de 18 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades a entitats de lleure terrassenques per a activitats de casals d'estiu a Terrassa 
 •  Resolució núm 6981/2015, de 27 de juliol, relativa a l'atorgament de subvencions en concepte de despeses de les activitats preceptives de prevenció de riscos laborals del personal contractat  per als Casals d'estiu 2015 
 •  Resolució núm 5515/2015, de 6 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Serveis Socials 
 • Resolució núm 6559/2015, de 21 de juliol, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats, per a casals i altres activitats de suport a les necessitats básiques, durant les vacances d'estiu 2015, en l'àmbit de Serveis Socials 
 • Resolució núm 10946/2015, de 14 de desembre, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats, per a casals i altres activitats de suport a les necessitats básiques, durant les vacances d'hivern 2015 , en l'àmbit de Serveis Socials 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Serveis Socials 
 •  Altres subvencions atorgades, durant el segon semestre de l'any, a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Serveis Socials 

Cultura

 •  Resolució núm 598/2015, de 7 de gener, relativa a la concessió d'una subvenció a l'Associació Confraria Mascarada per a l'organització de les festes del Carnestoltes 2015 
 •  Resolució núm 599/2015, de 7 de gener, relativa a la concessió d'una subvenció a l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat per a l'organització de la festa dels Tres Tombs 2015 
 •  Resolució núm 1361/2015, de 4 de febrer, relativa a la concessió d'una subvenció a l'entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa pel projecte del 34 Festival de Jazz de Terrassa i la programació estable de la Nova Jazz Cava 
 •  Resolució núm 4816/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Suport a les programacions artístiques d'espectacles familiars 
 •  Resolució núm 5018/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Suport a les programacions artístiques d'espectacles  
 •  Resolució núm 5019/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Suport a formacions musicals estables de caràcter professional  
 •  Resolució núm 5225/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Foment de l'associacionisme cultural  
 •  Resolució núm 5374/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Suport a la recerca històrica  
 •  Resolució núm 5386/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Suport a l'activitat literària i a l'edició  
 •  Resolució núm 5387/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit de Cultura - Suport a esdeveniments musicals  
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Cultura 

Esports

 •  Resolució núm 5789/2015, de 5 de maig, relativa a la concessió de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social desenvolupats durant l'any 2015, en l'àmbit d'Esports 
 •  Resolució núm 5700/2015, d'1 de juny, relativa a la concessió d'una subvenció al Club de Futbol Maurina Egara en concepte de col·laboració per a la realització de les actuacions necessàries pel trasllat dels mòduls de vestidors pre-fabricats i el condicionament de les instal·lacions i serveis necessaris en el Camp Municipal de Futbol de la Maurina, equipament gestionat per l'entitat 
 •  Resolució núm 5792/2015, de 2 de juny, relativa a la concessió d'una subvenció a l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa en concepte  d'ajut per la 16a MItja Marató de Terrassa 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit d'Esports  
 •  Altres subvencions atorgades, durant el segon semestre de l'any, a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit d'Esports  

Polítiques de Gènere 

 •  Resolució núm 3867/2015, de 22 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Polítiques de Gènere 

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

Servei de Comerç 

 •  Resolució núm 4037/2015, de 30 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Comerç 
 • Resolució núm. 5402/2015, de 27 de maig, relativa a l'esmena de l'error material observat en el punt cinquè de la Resolució núm. 4037, de data 30 d'abril de 2015 

Innovació, Recerca i Desenvolupament

 •  Resolució núm 4038/2015, de 29 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Universitat i Societat del Coneixement 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit del Servei d'Ocupació 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit del Servei d'Innovació, Recerca i Desenvolupament