Subvencions municipals 2014

Convocatòria 2014

Aquest any s'han convocat les següents subvencions:

 • Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
 • Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per oenagés i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

 Bases de la convocatòria

Memòria del desenvolupament de les tasques de fiscalització a posteriori i control financer

 

Subvencions atorgades per l'Ajuntament aquest any 2014

 

Presidència

 Alcaldia

 • Decret núm.5197/2014, de 21 de maig, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Alcaldia  
 • Decret núm.147/2014, de 16 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació Observatori de Drets Humans (DESC), per dur a terme la Jornada "Com fer front a la manca d'habitatge social"   

Participació Ciutadana i Equipaments Cívics

 • Decret núm. 4683/2014, de 21 de maig, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics  
 • Decret núm. 6002, d'1 de juliol de 2014, relatiu a l'esmena de l'error material de fet del Decret núm. 4683, de data 21 de maig de 2014 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics 

Solidaritat i Cooperació Internacional

 • Decret núm.4091/2014, de 29 d'abril, relatiu a l'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en concepte d'ajuda humanitària, per a endegar una campanya per a la reconstrucció de la zona arrasada pel tifó Haiyan   
 • Decret núm.4092/2014, de 29 d'abril, relatiu a l'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en concepte d'ajuda humanitària, de suport a la població afectada per la malaltia del virus de l'èbola a l'Africa Occidental   
 • Decret núm.4566/2014, de 16 de maig, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Acord del Ple, de 29 de maig de 2014, relatiu a l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per les ONGD's i entitats solidàries de Terrassa
 • Decret núm.5774/2014, d'11 de juny, relatiu a l'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per al projecte "Ciutats constructores de Pau"   
 • Decret núm. 10852/2014, de 19 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a la Fundació  Save The Children, per dur a terme la campanya "Reforç de les capacitats existents per a la gestió i tractament de casos d'Ebola a Libèria"   
 • Decret núm. 10853/2014, de 19 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a la Fundació World Vision, per dur a terme activitats d'ajuda humanitària en relació a un projecte d'ajust d'emergència per a l'arxipèlag de Filipines afectat pel tifó "Hagupit"    
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional

Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Medi Ambient i Sostenibilitat

 •  Resolució núm. 4448/2014, de 8 de maig, per la qual s'atorga una subvenció a l'Institut Egara per a la realització del projecte Natura 
 •  Resolució núm. 4449/2014, de 8 de maig, per la qual s'atorga una subvenció a l'Associació PLANTEM-NOS per a dur a terme un projecte que inclou un projecte de sensibilització ciutadana durant l'any 2014 
 •  Resolució núm. 4450/2014, de 8 de maig, per la qual s'atorga una subvenció a l'Associació pel Consum Responsable i la Sostenibilitat de Terrassa, per un projecte de dinamització del consum responsable, sostenible i ecològic de Terrassa 
 •  Resolució núm. 4452/2014, de 8 de maig, per la qual s'atorga una subvenció al Centre Excursionista de Terrassa, per a la realització del projecte "Programa d'activitats ambientals" per a l'any 2014 
 •  Resolució núm. 4453/2014, de 8 de maig, per la qual s'atorga una subvenció a l'Associació PROGAT Terrassa, per a la realització del projecte de control de colònies de gats de carrer 
 •  Resolució núm. 4447/2014, de 12 de maig, per la qual s'atorga un ajut extraordinari a l'Entitat ANDA, per a l'organització del Dia de l'Arbre 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat 

Pla de Barris

 •  Resolució núm. 10952/2014, de 18 de desembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Orà, núm. 43 de Terrassa 

Protecció Civil

 •  Resolució núm. 6444/2014, de 21 de maig, per la qual s'atorga una subvenció a l'Assemblea Local de Creu Roja per al desenvolupament dels projectes que porta a terme, en el marc de les competències dels serveis municipals de Protecció Civil 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Protecció Civil  

Àrea de Serveis a les persones, Cohesió i Benestar Social

Cohesió i Benestar Social

 •  Resolució núm 4567/2014, de 9 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Promoció de la Gent Gran 
 •  Resolució núm 4588/2014, de 12 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Salut i Comunitat 
 •  Resolució núm 4893/2014, de 12 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils 
 •  Resolució núm 4895/2014, de 15 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Joventut 
 • Resolució núm. 6142, de 30 de juny de 2014, relativa a l'esmena de l'error material en la part dispositiva de la Resolució núm. 4895, de data 15 de maig de 2014 
 •  Resolució núm 4982/2014, de 15 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions del Servei de Joventut i Lleure - Casals d'Estiu 
 •  Resolució núm 4894/2014, de 21 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Serveis Socials 

Cultura 

 •  Resolució núm 4576/2014, de 28 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura, per al suport al foment de l'associacionisme cultural 
 •  Resolució núm 4578/2014, de 28 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura, per al suport a l'activitat literària i a l'edició 
 • Resolució núm. 6525, de 30 de juny de 2014, relativa a l'esmena de l'error material en la part expositiva de la Resolució núm. 4578, de data 28 d'abril de 2014 
 •  Resolució núm 4579/2014, de 28 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura, per al suport a la recerca històrica 
 •  Resolució núm 4580/2014, de 28 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura, per al suport a formacions musicals estables de caràcter professional 
 •  Resolució núm 4581/2014, de 28 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura, per al suport a la recuperació de la cultura tradicional i el calendari festiu  
 •  Resolució núm 4644/2014, de 16 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura, per al suport a les programacions artístiques d'espectacles familiars 

Esports 

 •  Resolució núm 5318/2014, de 19 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Esports 

Polítiques de Gènere 

 •  Resolució núm 5199/2014, de 19 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Polítiques de Gènere 

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

Servei d'Empresa, Comerç i Consum

 •  Resolució núm 5358/2014, de 20 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Comerç 

Innovació, Recerca i Desenvolupament

 •  Resolució núm 5593/2014, de 19 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Universitat i Societat del Coneixement 
 • Resolució núm. 6523, de 14 de juliol de 2014, relativa a l'esmena de l'error material observat en el punt primer de la Resolució núm. 5593, de data 19 de maig de 2014 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit d'Innovació, Recerca i Desenvolupament