Subvencions municipals 2013

Convocatòria 2013

Aquest any s'han convocat les següents subvencions:

 • Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
 • Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per oenagés i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

 Bases de la convocatòria

 

Subvencions atorgades per l'Ajuntament aquest any 2013

 

Presidència

 Alcaldia

 • Decret núm.1267/2013, de 5 de febrer, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Les Arenes, Can Motllor i la Grípia per a l'acte de presentació de les obres completes del Padre Alejandro  
 • Decret núm.6443/2013, de 18 de juny, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Alcaldia  
 • Decret núm. 6944, de 9 de juliol de 2013, relatiu a l'esmena de l'error material de fet del Decret núm. 6443, de data 18 de juny de 2013 
 • Decret núm. 7104/2013, de 28 de juny, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Momentum Promocions Editorials, SL  per a la producció del llibre "La Cuina del Vallés Occidental"   
 • Decret núm. 480/2013, de 31 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació Alba per dur a terme el projecte "Programa lliure de drogues-Centra de dia Alba"   
 • Decret núm. 482/2013, de 31 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a la Federació  d'Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i Comarca per a la celebració d'una excursió a l'Alcover   
 • Decret núm. 483/2013, de 31 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària al Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell per dur a terme el projecte "Toilethe i perruqueria"    
 • Decret núm. 484/2013, de 31 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària al Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell per dur a terme el projecte "No estem sols. Contra l'absentisme escolar"   

Participació ciutadana i Equipaments Cívics

 • Resolució núm.5964/2013, de 30 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció a la Creu Roja de Terrassa  per dur a terme accions preventives a les Festes Majors de barri  
 • Decret núm. 5796/2013, de 6 de juny, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics  
 • Resolució núm. 503/2013, de 31 de desembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi Públic President Salvans per a celebrar la Festa de Nadal
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics  

  

Solidaritat i Cooperació Internacional

 • Decret núm.5966/2013, de 31 de maig, relatiu a l'atorgament d'una subvenció a la Creu Roja de Terrassa  per dur a terme el programa d'Intervencions de Cooperació Internacional  
 • Decret núm.6624/2013, de 21 de juny, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  
 • Acord del Ple, de 27 de juny de 2013, relatiu a l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per les ONGD's i entitats solidàries de Terrassa
 • Decret núm.313/2013, de 13 de desembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció a la Fundació World Vision Internacional per dur a terme activitats d'ajuda humanitària als afectats pel tifó Haiyan   
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional  

  

Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Medi Ambient i Sostenibilitat

 •  Resolució núm. 5882/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció al Centre Excursionista de Terrassa per a la realització del projecte Programa d'activitats ambientals 2013 
 •  Resolució núm. 5883/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Institut Egara per a la realització del projecte Natura 
 •  Resolució núm. 5884/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Entitat Excursionistes.cat per a l'organització  de la Festa de l'Arbre 
 •  Resolució núm. 5885/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Associació Progat Terrassa per a la realització del projecte de control de colònies de gats de carrer 
 •  Resolució núm. 5886/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Entitat  ADENC per a la realització del projecte Programa d'activitats de l'ADENC 2013 
 •  Resolució núm. 5887/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Associació pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa per a un projecte de dinamització del consum responsable, sostenible i ecològic a Terrassa 
 •  Resolució núm. 5889/2013, d'11 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Institut Català d'Ornitologia per a l'execució del programa de seguiment de l'avifauna del terme municipal de Terrassa 
 •  Resolució núm. 5888/2013, de 14 de juny, per la qual s'atorga una subvenció a l'Entitat Plantem-nos per a dur a terme un projecte que inclou diferents activitats a desenvolupar en l'hort comunitari 
 •  Resolució núm. 6625/2013, de 20 de juny, per la qual s'atorga una subvenció extraordinària a l'Associació pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa per organitzar una jornada sobre les oportunitats per a l'activitat agrícola a l'espai periurbà de Terrassa 

Plans de Barri

 •  Resolució núm. 9532/2013, de 9 d'octubre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Núria, núm. 167 de Terrassa 
 •  Resolució núm. 9790/2013, de 23 d'octubre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Maria Auxiliadora, núm. 168 de Terrassa
 •  Resolució núm. 11004/2013, de 17 de desembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Felip II, núm. 138-140, i a la Comunitat de Propietaris de l'Avgda. 22 de Juliol, núm. 2A de Terrassa

Àrea de Serveis a les persones, Cohesió i Benestar Social

Ciutadania i Drets Civils

 •  Resolució núm 6177/2013, de 10 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils 

Cultura

 •  Resolució núm 6444/2013, de 20 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Cultura 

Esports

 •  Resolució núm 6350/2013, de 7 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Esports 

Joventut i Lleure

 •  Resolució núm 4129/2013, de 15 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions del Servei de Joventut i Lleure - Casals d'Estiu 
 •  Resolució núm 5342/2013, de 8 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Joventut i Lleure 
 •  Resolució núm 5622/2013, de 15 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats de lleure educatiu per a activitats d'esplai diari 

Polítiques de Gènere

 •  Resolució núm 6445/2013, de 17 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Polítiques de Gènere 

Promoció de la Gent Gran

 •  Resolució núm 7103/2013, de 21 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Promoció de la Gent Gran 

Salut i Comunitat

 •  Resolució núm 6597/2013, de 3 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Salut i Comunitat 

Serveis Socials

 •  Resolució núm 6596/2013, de 13 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Serveis Socials 

  Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

Servei d'Innovació, Recerca i Desenvolupament

 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit del Servei d'Innovació, Recerca i Desenvolupament   

Servei d'Empresa, Comerç i Consum

 •  Resolució núm 7092/2013, de 21 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Comerç 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit del Servei d'Empresa, Comerç i Consum  

Universitat i Societat del Coneixement

 •  Resolució núm 6899/2013, de 20 de juny, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Universitat i Societat del Coneixement 
 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit d'Universitat i Societat del Coneixement