Subvencions municipals 2011

Convocatòria 2011

 L'any 2011 es van convocar les següents subvencions:

 • Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.
 • Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per oenagés i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

 Bases de la convocatòria

 

Subvencions atorgades per l'Ajuntament l'any 2011

Es van atorgar les següents:

 

Àrea de Presidència

Alcaldia

 • Decret núm 4398/2011, de 28 de març, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària en concepte de sessions acadèmiques de l'aula de formació permanent per a la Gent Gran , any 2010

 • Decret núm 4810/2011, de 6 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit d'Alcaldia  

 • Decret núm. 5175/2011, de 6 d'abril, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Fundació Internacional Olof Palme

 • Decret núm. 9897/2011, d'1 de setembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació Terrassa Èxit

 • Decret núm. 12251/2011, de 18 d'octubre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Penya Barcelonista 1900

 • Decret núm. 12252/2011, de 18 d'octubre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

 • Decret núm. 11434/2011, de 27 d'octubre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a la Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa (FACT)

 • Decret núm. 12254/2011, de 7de novembre, relatiu a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'entitat Club Korfbal Vallparadís

Participació Ciutadana

 • Decret núm 4865/2011, de 7 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Participació Ciutadana 

 • Resolució núm 12845/2011, de 21 de novembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Veïns del Torrent d'en Pere Parres, per les despeses de lloguer de l'antic local i pel trasllat a un nou local

Solidaritat i Cooperació Internacional

 • Resolució núm 3860/2011, de 23 de març, relativa a l'atorgament d'una subvenció per a la consolidació dels equipaments educatius de Sam Sam 3 en la regió de Dakar (Senegal)  
 • Acord del Ple de 27 d'abril de 2011, relatiu a l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les Ongd's i entitats solidàries de Terrassa
 • Decret núm 5328/2011, de 13 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Solidaritat i Cooperació

   

 • Resolució núm. 5828/2011, de 3 de maig de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Assemblea Local de la Creu Roja, per Intervencions de Cooperació Internacional
 • Resolució núm. 8131/2011, de 7 de juliol de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació Terrassaharaui, per ajuda humanitària
 • Resolució núm. 8833/2011, de 13 de juliol de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària al Comité Català per als Refugiats, per ajuda humanitària
 • Resolució núm. 9331/2011, de 26 de juliol de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació Terrassa Ajuda a Nens d'Ucraïna, per ajuda humanitària
 • Resolució núm. 9899/2011, de 6 de setembre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per l'acció d'ajuda humanitària
 • Resolució núm. 9900/2011, de 6 de setembre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Catalana de Residents Senegalesos, per a la realització de l'activitat "Senegal més a prop"
 • Resolució núm. 11287/2011, de 7 d'octubre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Kambacat, per Ajuda Humanitària
 • Resolució núm. 11370/2011, d'11 d'octubre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Catalana de Residents Senegalesos, per dur a terme el projecte "Creació d'un centre de Formació Professional a Touba, Senegal"
 • Resolució núm. 11571/2011, de 21 d'octubre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Alcaldia Municipal de Tecoluca (El Salvador) per Ajuda Humanitària
 • Resolució núm. 11803/2011, de 25 d'octubre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a Farmacèutics Mundi per Ajuda Humanitària
 • Resolució núm. 12246/2011, de 24 d'octubre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa, per dur a terme el projecte "Fortalecer y potenciar las capacidades del colectivo latinoamericano para mejorar la calidad de sus acciones de codesarrollo"
 • Resolució núm. 12460/2011, de 4 de novembre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida per dur a terme el projecte de construcció d'un pou a Guiba (Burkina Faso)
 • Resolució núm. 12459/2011, de 10 de novembre de 2011, relativa a l'atorgament d'una subvenció a la Universitat Politècnica de Catalunya, per dur a terme el projecte "Observatori del Deute en la Globalització"

Àrea de Planificació urbanística i territori

Serveis de Medi Ambient

 • Resolució núm. 2835/2011, d'1 de març, relativa a l'atorgament d'una subvenció per a l'organització de la Festa de l'Arbre  
 • Resolució núm. 5956/2011, de 12 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat  

Pla de Barris

 • Resolució núm. 6152/2011, de 5 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Velázquez, núm. 47 de Terrassa  
 • Resolució núm. 6154/2011, de 5 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Dom Bosco, núm. 215 de Terrassa  
 • Resolució núm. 6548/2011, de 18 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del Passatge de l'Olivera, núm. 6 de Terrassa  
 • Resolució núm. 7379/2011, d'1 de juny, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de veïns La Maurina, per dur a terme l'activitat d'un dinar popular  
 • Resolució núm. 7361/2011, de 8 de juny, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del Passatge de l'Escultor Clarà, núm. 15 de Terrassa  
 • Resolució núm. 8363/2011, de 12 de juliol, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Sant Mateu, núm. 1 de Terrassa  
 • Resolució núm. 9123/2011, de 22 de juliol, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Comerciants del barri de la Maurina, pel projecte de creació i posada en funcionament de la seva web  
 • Resolució núm. 9124/2011, de 26 de juliol, relativa a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Juvenil Sarau, pel projecte d'activitats obertes, per dinaminitzar al jovent del barri de la Maurina  
 • Resolució núm. 10040/2011, de 6 de setembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Dom Bosco, núm. 215 de Terrassa  
 • Resolució núm. 10797/2011, de 19 de setembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció al Consorci de Normalització Lingüística, per dur a terme cursos d'acolliment lingüístic català a persones nouvingudes  
 • Resolució núm. 11524/2011, de 10 d'octubre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del Passatge de l'Olivera, núm. 2 de Terrassa  
 • Resolució núm. 13507/2011, de 21 de novembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Santa Maria Mazzarel·lo, núm. 80 de Terrassa  
 • Resolució núm. 13505/2011, de 13 de desembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Núria, núm. 155 de Terrassa  
 • Resolució núm. 13504/2011, de 14 de desembre, relativa a l'atorgament d'una subvenció extraordinària, d'ajuts a la rehabilitació, a la Comunitat de Propietaris del carrer Càceres, núm. 2-4 de Terrassa  

Àrea de Govern

Contractació i Patrimoni

 • Resolució nùm. 5990, de 9 de maig, relativa a l'atorgament d'una subvenció, amb caràcter excepcional, a l'associació Ateneu Candela, per al finançament d'obres o actuacions de rehabilitació del local social

 

 Àrea de Serveis a les persones

Cultura

 • Resolució núm. 5719/2011, de 27 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Cultura 

 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa , en l'àmbit del servei de Cultura

Esports

 • Resolució núm. 5720/2011, de 5 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei d'Esports  

 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa , en l'àmbit del servei d'Esports

Joventut i Lleure Infantil

 • Resolució núm. 5080/2011, de 13 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats de lleure infantil que organitzen Casals d'Estiu l'any 2011

 •  Resolució núm. 5425/2011, de 13 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats de lleure infantil que duen a terme activitats d'esplai a diferents barris de la ciutat

 • Resolució núm. 5553/2011, de 26 d'abril, relatiu a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit de Joventut i Lleure  
 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa , en l'àmbit del servei de Joventut i Lleure 

Polítiques de Gènere

Resolució núm. 5718/2011, de 9 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Polítiques de Gènere

 

 •  Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa , en l'àmbit del servei de Polítiques de Gènere 

Patronat Municipal d'Educació

 • Subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa , en l'àmbit del Patronat Municipal d'Educació 

Universitat i Societat del Coneixement

 • Resolució núm. 5841/2011, de 27 d'abril relativa a l'atorgament de subvencions a entitats o col·lectius que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Universitat i Societat del Coneixement

 

Àrea d'Acció Social i Drets Civils

Ciutadania i Drets Civils

 • Resolució núm. 5487/2011, de 12 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Ciutadania i Drets Civils

Equipaments Cívics

 • Resolució núm. 5694/2011, de 4 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei d'Equipaments Cívics

 • Resolució núm. 10755/2011, de 27 de setembre, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei d'Equipaments Cívics
 • Altres subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Terrassa, en l'àmbit del servei d'Equipaments Cívics

Salut Comunitària

 • Resolució núm. 5494/2011, de 3 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Salut Comunitària 

Serveis Socials

 • Resolució núm. 5497/2011, de 3 de maig, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública  i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Serveis Socials

 

 

Àrea d'Innovació i Desenvolupament Estratègic i Econòmic

Comerç i Turisme 

 •  Resolució núm. 5531/2011, de 29 d'abril, relativa a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social dins del terme municipal de Terrassa, en l'àmbit del servei de Comerç i Turisme