Subvencions activitats 2019

Publicació dels anuncis de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria de l'any 2019.

 

MATÈRIA

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

► Gabinet d'Alcaldia 

Subvencions generals

 

► Capacitats Diverses i Accessibilitat 

Subvencions generals

 

► Ciutadania

Subvencions generals

 

► Comerç

Dinamització, assessorament i gestió d'entitats de comerç

► Cultura

Foment de l'associacionisme cultural

 

Foment de l'activitat literària i l'edició

 

Foment de la recerca històrica  en l'àmbit local 

 

Foment d'esdeveniments musicals arrelats a la ciutat

 

Concertació de les activitats del calendari festiu

 

Foment de l'increment de l'oferta cultural per a públic familiar

 

Foment de les entitats generalistes en l'àmbit de l'economia social

► Educació

 

 

► Emprenedoria i Economia Social             

 Subvencions generals

 

► Esports

 Subvencions generals

► Estructura territorial 

 Subvencions generals

 

► Joventut i Lleure infantil

Formació d'educadors i educadores en el lleure

 

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat

 

Promoció i foment de l'associacionisme, la participació i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil - campaments, colònies i rutes d'estiu 

 

Promoció i foment de l'associacionisme, la participació i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil - esplai o caus de dissabtes 

 

Promoció i foment de l'associacionisme, la participació i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil - moviments i federacions del lleure 

 

Casals d'estiu

 

► LTGBIQ

Subvencions generals

 

► Medi Ambient

Subvencions generals

 

► Polítiques de Gènere

Subvencions generals

 

► Promoció de la Gent Gran

Subvencions generals

 

► Qualitat Democràtica

Suport a activitats i projectes orientats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i difusió de la memòria històrica

 

Subvencions generals

► Salut i Comunitat 

Subvencions generals

 

► Serveis Socials 

Cobertura necessitats bàsiques: àmbits alimentari i sostre fràgil 

 

Subvencions generals

 

► Solidaritat i Cooperació Internacional

Projectes de Cooperació

 

Sensibilització ciutadana
 

► Universitat i Societat del Coneixement

 Promoció del Campus i divulgació del Coneixement 

 

 

Com et podem ajudar?