Subvencions activitats 2018

Publicació dels anuncis de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria de l'any 2018.

 

MATÈRIA

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

► Gabinet d'Alcaldia

Subvencions generals

 

► Capacitats Diverses i Accessibilitat Universal

Subvencions generals

 

► Ciutadania

Promoció i foment de la convivència positiva entre persones de diferents origens i sensibilitats culturals diverses i promoció i foment d'iniciatives que promoguin la integració a la nostra ciutat

 

► Comerç

Dinamització, assessorament i gestió d'entitats de comerç

 

► Cultura

Foment de l'associacionisme cultural

Foment de l'increment d'oferta cultural per a públic familiar

Foment de les entitats generalistes en l'àmbit de l'economia social

Foment de l'activitat literària i l'edició

Foment de la recerca històrica em l'àmbit local

Foment d'esdeveniments musicals arrelats a la ciutat de Terrassa

Concertació de les activitats del calendari festiu

 

► Educació

Subvencions generals

 

Promoció i foment de la innovació educativa i l'intercanvi d'experiències 

 

► Emprenedoria i Economia Social

Subvencions generals

 

► Esports

Subvencions generals

 

► Estructura territorial

Suport a entitats veïnals i a projectes situats de manera específica en els diferents barris de la ciutat

 

► Joventut i Lleure infantil

Foment de l'associacionisme juvenil

Formació d'educadors i educadores en el lleure

 

Formació d'educadors i educadores en el lleure. Segona convocatòria 2018


Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Activitats Esplai o Cau

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Activitats TREURE EL SUC

 

Beques suport a la creació artística en el marc del "BaumannLab" - Laboratori de creació artística

 

► LTGBIQ

Subvencions generals

 

► Medi Ambient

Subvencions generals

 

► Polítiques de Gènere

Subvencions generals

 

► Promoció de la Gent Gran

Promoció i foment de l'envelliment actiu i saludable i de l'associacionisme de gent gran

 

► Qualitat Democràtica

Subvencions generals

 

► Salut i Comunitat 

Subvencions generals

 

► Serveis Socials 

Subvencions generals

 

► Solidaritat i Cooperació Internacional

Projectes de Cooperació

Sensibilització ciutadana

 

Ajuda Humanitària

 

Ajuda Humanitària

 

► Universitat

Promoció del Campus i divulgació del coneixement