Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa

Publicació dels anuncis de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria de l'any 2017.

Àmbit

Línia de subvenció

Gabinet d'Alcaldia 

Subvencions generals

Capacitats Diverses i Accessibilitat Universal

Subvencions generals

Ciutadania 

Subvencions generals

Comerç

Dinamització, assessorament, gestió i formació d'entitats de comerç 

Cultura

Foment de l'associacionisme cultural

Foment de l'activitat literaria i l'edició

Foment de la recerca històrica en l'àmbit local

Foment d'esdeveniments musicals arrelats a la ciutat de Terrassa

Concertació de les activitats del calendari festiu

Foment de l'increment d'oferta cultural per a públic familiar

Foment de les entitats generalistes en l'àmbit de l'economia social 

Educació

Activitats familiars

Impuls per a la renovació pedagògica 

Beques a estudiants de Formació Professional de Grau Superior per a pràctiques a l'estranger

Emprenedoria i Economia Social

Accions per a la promoció, difusió i/o organització d'esdeveniments

Esports

Subvencions diferents línies 

Estructura territorial

Suport a entitats veïnals i altres projectes

Joventut i Lleure infantil

Casals d'estiu

Beques Pla Formació - Exp. TRET 22/2017

Beques Pla Formació - Exp. GESAD 66/2017

Activitats Lleure

Associacionisme Juvenil 

Activitats d'estiu

LTGBIQ

Subvencions ordinàries

Medi Ambient

 

Subvencions generals

Ocupació

 

Projectes i/o accions que millorin l'ocupabilitat de les persones i Programes per a les persones en situació d'exclusió social i/o col·lectius de difícil inserció

Polítiques de Gènere

 

Subvencions ordinàries

Promoció de la Gent Gran

 

Promoció i foment de l'associacionisme de la Gent Gran

Qualitat Democràtica

Subvencions generals

Salut i Comunitat 

Promoció a la salut i d'hàbits saludables i de prevenció de malalties *

Publicació esmena

Serveis Socials 

Casals d'estiu i d'hivern 

Casals d'hivern

Promoció i foment per a la igualtat d'oportunitats *

* Publicació esmena

Solidaritat i Cooperació Internacional

Sensibilització ciutadana

Projectes de Cooperació

Universitat

Promoció del Campus i divulgació del coneixement