Societats municipals 2018

Pressupost:
 

ECO-EQUIP, SAM
Pressupost 2018

CCAA 2018

 

EGARVIA, SA
Pressupost 2018

CCAA 2018
 

FOMENT DE TERRASSA, SA
Pressupost 2018

CCAA 2018
 

FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA
Pressupost 2018

CCAA 2018
  

SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE, SA
Pressupost 2018

CCAA 2018
  

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL
Pressupost 2018

CCAA 2018
 

PATRIMONI MUNICIPAL SL
Pressupost 2018

Aquesta societat no disposa de personal

CCAA 2018
 

SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA
Pressupost 2018

CCAA 2018
 

TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL
Pressupost 2018

CCAA 2018

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ