Societat d'aparcaments de Terrassa SA (SATSA)

 

 Dades de contacte 
Plaça Vella, Aparcament plaça Vella Subsòl - 08221 Terrassa
Telèfon 93 780 39 89 Aparcament
Web Accionista SABA www.saba.es

 

SOCIETAT D'APARCAMENTS DE TERRASSA SA (SATSA) ,  és una societat  de capital mixte, públic-privat, constituïda per la Societat d'Aparcaments de Barcelona (SABA), la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa SA i la societat municipal EGARVIA SA, que és titular del 10,75% del capital social.

La societat ha construït, gestiona i explota tres aparcaments públics de rotació subterranis:

- Aparcament en el subsòl de la Plaça Vella
- Aparcament en el subsòl del Raval de Montserrat i
- Aparcament en el subsòl de la Plaça del Doctor Robert

  

Serveis i àmbit d’actuació

Gestió i explotació de tres aparcaments públics de rotació

 Estatuts de la societat 

Consell d’Administració

 

 • Presidència ⇒ Jordi Díez Díez
 • Vocal ⇒ EGARVIA SA, representada per Eva Candela López
 • Vocal ⇒ Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, representada per Miquel Font Roca
 • Vocal ⇒ Carlos Garcia Lizandra
 • Secretària no consellera ⇒ Dolors Mazas Vidal

   

   

   

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ