Dades de la Seu Electrònica

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Terrassa.

La gestió i administració de la seu electrònica correspon al Servei d'Organització i processos. Els òrgans de l'Ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica

Canals d'accés

 

L'accés a la seu electrònica pot fer-se des de qualsevol ordinador connectat a Internet. 

 


Hora oficial

És l'hora oficial usada en aquesta Seu. S'obté del mateix servidor de la Seu Electrònica, tal i com estableix l'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 


Política lingüística

En compliment de l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a la garantia d'ùs de les llengües oficials de l'Estat, aquesta Seu electrònica incorpora, per a les persones que així ho desitgin, la possibilitat d'utilitzar el sistema de traducció automàtica al castellà de Google.

 

D'acord amb el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Terrassa i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els ciutadans poden sol·licitar la versió en llengua castellana de qualsevol document publicat en aquesta seu electrònica, mitjançant aquest formulari  o bé trucant al telèfon d'informació 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa).

 


Calendari de dies inhàbils

El còmput de terminis expressats en dies es troba regulat per l'article 30.3, Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

D'acord amb l'exposat a l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, mentre que per altra normativa no es disposi una regulació diferent, quan els terminis s'assenyalin en dies, es consideraran dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els festius declarats als calendaris oficials, següents:

 

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2021

Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2021 (DOGC núm. 8156 de 17.06.2020)

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d'abril (Divendres Sant)
 • 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

 

Festes locals 2021

Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2021 (DOGC núm. 8285 de 02.12.2020)

 

 • 1 d'abril (Dijous Sant)
 • 5 de juliol (Festa Major)

 

 


Formats i mida dels fitxers i documents admesos

Els formats de fitxer acceptats en els documents adjunts a les sol·licituds són els següents:

 • Documents de text: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx
 • Imatges: jpg, tif
 • Videos: mpg, avi
 • Plànols: dwg, dxf, dgn, shp, gml

 

Mida màxima de cada fitxer: 30 Mb

 


Certificats digitals admesos

 


Requeriments tecnològics

 


Catàleg de dades interoperables

Dades i documents que no cal aportar en les gestions amb l'Ajuntament de Terrassa segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 


Certificats digitals usats a la Seu

La Seu Electrònica no usa una única adreça web, sino que n'empra vàries, per diferents usos, i totes amb les mateixes garanties de seguretat:

 •     Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa
 •     Administració Oberta de l'Ajuntament de Terrassa

 

Nota: Per validar els segells de seu electrònica podeu usar el Servei de Validació de l'Agència Catalana de Certificació, posant l'adreça web que volgueu validar.

 

Dins de la mateixa Seu, s'emeten i signen documents amb diferents segells electrònics:

 •     e.FACT, servei de Factura electrònica (certificat emès per Verisign)
 •     Segell d'Acreditació de Domicili
 •     Segell del Registre Electrònic de l'Ajuntament
 •     Segell de Contractació Administrativa

 

Nota: La validació d'aquests certificats es fa mitjançant la signatura feta en els documents, podeu usar la validació de signatures de l'Agència Catalana de Certificació, adjuntant el document signat.

 


Normativa de la Seu

 


 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ