Notificació electrònica - Sistema Logalty

 

Què és la notificació electrònica?


La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. L'Ajuntament de Terrassa ha contractat els serveis de notificació electrònica a l'empresa logalty que actua com a tercera part de confiança.

 

Les persones jurídiques (empreses, entitats, associacions, etc.) i determinades persones físiques (professionals, treballadors/res autònoms/es, treballadors/res municipals, sol·licitants i beneficiaris/es de subvencions, etc) estan obligades a relacionar-se amb l'ajuntament de Terrassa per mitjans electrònics, i, per tant, rebran les notificacions de l'ajuntament en format electrònic. 

 

Per poder realitzar la notificació electrònica a les persones físiques no obligades, l'Ajuntament necessita l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud d'inici de qualsevol procediment i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil de contacte.

 

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l'adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud, que us permetrà descarregar el document de notificació.

 

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

 

Com es descarrega la notificació?  

És important saber que:


- Disposeu de tres mètodes de descàrrega:

 • Missatge SMS al telèfon mòbil amb codi PIN
 • Trucada telefònica amb codi PIN
 • Certificat electrònic

- El sistema de logalty admet els certificats electrònics següents: 

 • DNI electrònic
 • IdCAT
 • Firma Professional
 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
 • Certificats de CatCert
 • Camerfirma
 • Organización Médica Colegial

 

A continuació disposeu de la informació i les pantalles que us trobareu en el procés de descàrrega de la notificació electrónica. 

 


1. Premeu l'opció Accedir a la notificació que trobareu en el correu electrònic d'avís


 

 

 

 

2. Accedireu a una pantalla de verificació d'accés a Logalty.

Heu d'introduir el número de document d'identitat: DNI, NIE, NIF (amb lletra) i el text que surt en el requadre i premeu Entrar.

Si no visualitzeu bé el text de la imatge podeu clicar a "Regenerar imatge".


 

En cas d'error de les dades introduïdes en l'"identificador" o en el "text de la imatge", sortirà un missatge per indicar-vos que torneu a accedir de nou. També podeu tancar la pantalla i tornar al correu electrònic d'avís que heu rebut per iniciar el procés d'accés.

 

 

 

3. A continuació accedireu a la pantalla Selecció del mètode per accedir a la documentació on disposeu de les opcions següents:

 • - enviament de codi d'operació per SMS

 • - lliurament de codi d'operació per trucada telefònica

 • - certificat electrònic

 

 

 

 

4. Accés a la documentació

Si heu seleccionat el sistema "PIN per SMS", el sistema us enviarà, a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud.

Si heu seleccionat el sistema "PIN per telèfon", rebreu una trucada telefònica que us facilitarà el codi PIN.

Introduïu el codi PIN en l'espai corresponent de la pantalla següent i premeu Continuar.

 

 

Si heu seleccionat l'accés amb "Certificat digital" (DNI electrònica, idCAT, Firma Profesional, certificats de CatCet, FNMT, Camerfirma i Organizació Médica Colegial), premeu Accedir i seleccioneu el certificat digital que utilitzareu. Premeu Signar.

 

 

 

5. Accedireu a la pantalla de Descàrrega de la documentació. Podeu visualitzar i descarregar el document de notificació i el certificat acreditatiu de la transacció.

 

 

 

 

6. Confirmació de la transacció electrònica

Finalment, rebreu un correu de confirmació de la transacció electrònica, en el que s'adjunten dos fitxers:

- el document notificat electrònicament

- el certificat conforme s'ha fet la transacció electrònica, emès per Logalty.

 

 

 


Informació important

Si seleccioneu l'opció de Cancel·lar en qualsevol moment del procés, vol dir que esteu manifestant la voluntat de NO accedir a la notificació. Aquesta queda rebutjada i l'acte es dona per notificat.


 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ