Notificació electrònica - Sistema eNotum

Què és la notificació electrònica?


La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania / empreses / professionals. Substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució.

 

A partir del  15 de juliol de 2020 l'Ajuntament de Terrassa s'afegeix a les administracions públiques que utilitzen el sistema de notificacions electròniques eNotum.  

 

A partir d'aquesta data l'Ajuntament de Terrassa eliminarà les notificacions i comunicacions en paper relatives a pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic (com multes) i les substituirà per notificacions electròniques quan vagin adreçades a persones obligades a rebre-les per canals digitals, en especial les persones jurídiques.

 

Aquesta mesura comporta  importants beneficis, ja que redueix el temps en què la ciutadania /empreses /professionals  s'assebenten del contingut de la notificació, els facilita l'accés a tots els documents associats, d'una forma àgil i senzilla i, alhora,  permet incrementar l'eficiència dels recursos públics.

 

Podeu obtenir les vostres notificacions tributàries accedint a l'eNotum.

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ