Sessions Ple 2020

 

Per sol.licitar certificacions d'actes plenaris, heu de fer-ho mitjançant la presentació d'una instància, per tal que la informació sigui emesa i signada pel Secretari d'aquest Ajuntament. 

 

 

 

Com et podem ajudar?