Serveis Generals i Govern Obert

- Director d'Àrea 

Sr. Pere Montaña Josa
@ Pere.Montanya@terrassa.cat

  

       - Director de serveis de Gestió Tributària i Recaptació

     Sr. Miquel Angel Gamell Farré
     @  MiquelAngel.Gamell@terrassa.cat

  

      - Interventor

     Sr. Félix Gómez Munné 
     @ Felix.Gomez@terrassa.cat  

 

      - Director de serveis d'Organització i Recursos Humans

     Sr. Agustí Aguilar Tubert 
     @ Agusti.Aguilar@terrassa.cat  

 

      - Director de serveis de Serveis Econòmics

     Sr. David Garcia Castelló 
     @ David.Garcia@terrassa.cat

 

      - Secretari General 

     Sr. Óscar González Ballesteros 
     Oscar.Gonzalez@terrassa.cat

   

      - Director de Serveis Jurídics 

     Sr. Isidre Colas Castilla 
     @ Isidre.Colas@terrassa.cat

   

       - Gerent

     Sra. Isabel María Ruz Moreno
     @  Isabel.Ruz@terrassa.cat  

 

      - Director de serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació (vacant)

   

      - Tresorera

     Sra. Maria Belen Trell Plaza 
     @ MariaBelen.Trell@terrassa.cat  

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ