Serveis Generals i Govern Obert

- Directora d'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Sra. Montserrat Martínez Soler
@ Montserrat.MartinezSoler@terrassa.cat

  

       - Director de serveis de Gestió Tributària i Recaptació

        Sr. Miquel Angel Gamell Farré
        @  MiquelAngel.Gamell@terrassa.cat

  

      - Director de serveis d'Organització i Recursos Humans

       Sr. Agustí Aguilar Tubert 
     @ Agusti.Aguilar@terrassa.cat  

 

      - Director de serveis de Serveis Econòmics

       Sr. David Garcia Castelló 
     @ David.Garcia@terrassa.cat

 

      - Director de Serveis Jurídics 

       Sr. Josep Playà Massaguer 
     @ Josep.Playa@terrassa.cat

   

      - Director de serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació (vacant)

  

      Directora d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana

      Sra. Eva Magaña González
      Eva.Maganya@terrassa.cat

 

      - Director de Relacions amb empreses municipals i concessionàries

      Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez
      @ JosepManuel.Rodriguez@terrassa.cat

 

      - Interventor

       Sr. Félix Gómez Munné 
     Felix.Gomez@terrassa.cat  

 

      - Secretari General 

      Sr. Óscar González Ballesteros 
     Oscar.Gonzalez@terrassa.cat

 

      - Tresorera

      Sra. Maria Belen Trell Plaza 
     MariaBelen.Trell@terrassa.cat  

 

       - Gerent

     Sra. Isabel María Ruz Moreno
     @  Isabel.Ruz@terrassa.cat  

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ