Romanents de crèdit al Pressupost Municipal de 2016

Modificació a l'alça de Pressupost de despeses que consisteix en traslladar al Pressupost vigent els romanents de crèdit de despeses, amb finançament afectat, incorporables i no anul·lats en el tancament de l'exercici anterior. 

  • Resolució núm 2224/2016, de 10 de març, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la primera relació de romanents de crèdits, per un import de 6.072.119,53 euros 

  • Resolució núm 2603/2016, de 18 de març, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la segona relació de romanents de crèdits, per un import de 34.541,39 euros 

  • Resolució núm 3652/2016, de 3 de maig, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la tercera relació de romanents de crèdits, per un import de 9.163,18 euros 

  • Resolució núm 4372/2016, de 17 de maig, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la quarta relació de romanents de crèdits, per un import de 245.512,70 euros 

  • Resolució núm 5231/2016, de 17 de juny, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la cinquena relació de romanents de crèdits, per un import de 175.363,40 euros 

  • Resolució núm 5233/2016, de 29 de juny, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la sisena relació de romanents de crèdits, per un import de  23.912,68 euros 

  • Resolució núm 6135/2016, de 19 de juliol, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la setena relació de romanents de crèdits, per un import de 121.462,28 euros 

  • Resolució núm 8498/2016, de 27 d'octubre, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2016 de la vuitena relació de romanents de crèdits, per un import de 34.000,00 euros 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ