Romanents de crèdits al Pressupost Municipal 2015

Modificació a l'alça de Pressupost de despeses que consisteix en traslladar al Pressupost vigent els romanents de crèdit de despeses, amb finançament afectat, incorporables i no anul·lats en el tancament de l'exercici anterior. 

  • Resolució núm 2426/2015, de 10 de març, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la primera relació de romanents de crèdits, per un import de 4.582.202,78 euros 

  • Resolució núm 2978/2015, de 23 de març, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la segona relació de romanents de crèdits, per un import de 128.004,94 euros 
  • Resolució núm 3254/2015, de 7 d'abril, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la tercera relació de romanents de crèdits, per un import de 317.289,45 euros 
  • Resolució núm 3797/2015, de 20 d'abril, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la quarta relació de romanents de crèdits, per un import de 196.095,33 euros 
  • Resolució núm 4229/2015, de 4 de maig, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la cinquena relació de romanents de crèdits, per un import de  69.763,77 euros 
  • Resolució núm 4941/2015, de 19 de maig, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la sisena relació de romanents de crèdits, per un import de  74.978,26 euros 
  • Resolució núm 5584/2015, de 10 de juny, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la setena relació de romanents de crèdits, per un import de  2.798,15 euros 
  • Resolució núm 8319/2015, d'1 d'octubre, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la vuitena relació de romanents de crèdits, per un import de  8.502,28 euros 
  • Resolució núm 9943/2015, de 18 de novembre, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la novena relació de romanents de crèdits, per un import de  70.412,32 euros 
  • Resolució núm 10992/2015, de 16 de desembre, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la desena relació de romanents de crèdits, per un import de  42.368,03 euros 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ