Romanents de crèdit al Pressupost Municipal de 2018

Modificació a l'alça de Pressupost de despeses que consisteix en traslladar al Pressupost vigent els romanents de crèdit de despeses, amb finançament afectat, incorporables i no anul·lats en el tancament de l'exercici anterior. 

  • Decret núm 589/2018, de 12 de gener, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la primera relació de romanents de crèdits, per un import de 56.753,12 euros 
  • Decret núm 620/2018, de 22 de gener, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la segona relació de romanents de crèdits, per un import de 94.636,56 euros
  • Decret núm 3472/2018, de 6 d'abril, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la tercera relació de romanents de crèdits, per un import de 11.334.792,39 euros
  • Decret núm 6203/2018, de 29 de juny, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la quarta relació de romanents de crèdits, per un import de 357.266,22 euros
  • Decret núm 6667/2018, de 23 de juliol, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la cinquena relació de romanents de crèdits, per un import de 444.894,64 euros
  • Decret núm 6744/2018, de 30 de juliol, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la sisena relació de romanents de crèdits, per un import de 2.612,22 euros
  • Decret núm 10454/2018, de 3 de desembre, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la setena relació de romanents de crèdits, per un import de 22.188,56 euros
  • Decret núm 10757/2018, de 14 de desembre, relatiu a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2018 de la vuienta relació de romanents de crèdits, per un import de 17.353,76 euros 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ