Retribucions dels òrgans superiors i llocs directius

Les retribucions brutes anuals vigents són les següents:

 

Òrgans Superiors

 

Consulteu els Drets econòmics dels membres de la Corporació i dels Grups Polítics Municipals.

 

  • Personal eventual: fins a 59.878,02 €

 

Llocs Directius

  • Directors/es d'Àrea i Cap del Gabinet d'Alcaldia: 83.978,88  €
  • Directors/es de Serveis: entre 62.460,58 € i 74.623,53 €
  • Gerents de les Empreses Municipals: entre 59.878,02 € i 74.623,53 €

 

Com et podem ajudar?