Retribucions dels òrgans superiors i llocs directius, any 2013

Les retribucions brutes anuals aprovades, per a l'any 2013, són les següents:

 

Òrgans Superiors

  • Alcalde: 89.474 €
  • Tinent d'Alcalde: 68.306 €
  • Regidor/a de Govern: entre 29.988 € i 61.292 €
  • Personal eventual: entre 43.017 € i 67.400 €
  • Síndica Municipal de Greuges: 7.200 €

 

Llocs Directius

  • Gerent Municipal: 93.966,83 €
  • Directors/es d'Àrea: 83.147,41 €
  • Directors/es de Serveis: entre 61.842,16 € i 73.884,68 €
  • Gerents de les Empreses Municipals: entre 67.853,51 € i 73.884,68 €

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ