Consulteu els requisits previs i les excepcions

Requisitis previs

  • - Disposar de l'autorització de residència temporal pendent de renovar (entre els 60 dies abans i els 90 dies posteriors de la seva caducitat) o estar en alguna de les circumstàncies de les excepcions (1) i ( 2)
  • - No tenir antecedents penals ni a Espanya ni al país d'origen.
  • - Comptar amb documentació acreditativa d'accions formatives i /o programes d'inserció sociolaboral, culturals i de coneixement lingüístic de català i castellà o el certificat oficial de primera acollida.
  • - Tenir una competència lingüística bàsica en català i castellà (poder donar informació bàsica sobre si mateix, poder descriure de forma senzilla la pròpia experiència o entorn, poder mantenir converses breus).

 

Excepcions

1. En el cas que la persona sol·licitant tingui un NIE caducat i fora del termini legal de renovació (90 dies posteriors a la seva caducitat) cal presentar la documentació acreditativa d'alguna de les circumstàncies següents:

- progenitor de menor espanyol

- renovació en tràmit

- possibilitat de recurs administratiu o jurisdiccional

2. En el cas que la persona sol·licitant tingui un NIE vigent i pretengui regularitzar un fill/a menor cal presentar, si s'escau, el requeriment de l'informe d'esforç d'integració de l'Oficina d'estrangers.

 

Com et podem ajudar?