Requisits i excepcions per a la sol·licitud de l'Informe d'adequació de l'habitatge

Requisits que ha de complir la persona sol·licitant de  l'INF01 i excepcions

1.- Ser persona estrangera no comunitària.

Excepcions:

 • • La persona sol·licitant és ciutadana espanyola tutora legal d'un menor estranger no nascut a l'Estat espanyol. 

 • • La persona sol·licitant és vídua de ciutadà de la Unió Europea. 
 • • La persona sol·licitant és familiar de comunitària que ha perdut el vincle amb el cònjuge/parella de fet comunitària (nul·litat o divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada) i es troba en un dels quatre supòsits següents: violència de gènere; tres anys de matrimoni i mínim un a l'Estat espanyol; tenir atorgada la custòdia dels descendents del ciutadà comunitari; tenir concedit el dret de visita dels descendents del ciutadà comunitari.

 • • La persona sol·licitant és familiar de comunitària amb residència permanent.

2.- Ser major d'edat. 
 

3.- Disposar d'una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

Excepcions:

 • • La persona sol·licitant és investigadora i reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l'autorització de residència i treball per a recerca.

 • • La persona sol·licitant és treballadora altament qualificada i reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l'autorització de residència i treball de professionals altament qualificats.

 • • La persona sol·licitant és titular d'una autorització de residència de llarga durada UE i  reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l'autorització de residència de llarga durada a l'Estat espanyol.

 • • La persona sol·licitant té targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un /a fill /a no nascut/da a l'Estat espanyol que fa més de dos anys que està escolaritzat/da.

 • • La persona sol·licitant té targeta d'estada per estudis i vol modificar la seva situació i la de la seva família a residència i treball.

Igualment es destaquen tres casos excepcionals en els quals la persona sol·licitant té la condició de reagrupada per règim general i pot sol·licitar aquest informe.

 • • Persona reagrupada amb residència de llarga durada.

 • • Persona reagrupada per un ascendent que vol reagrupar un/a fill/a nascut/da a l'Estat espanyol.

 • • Persona reagrupada per un descendent que vol reagrupar un/a fill/a menor d'edat o incapacitat/da.

 

Requisits que ha de  complir la persona sol·licitant de l'INF04

1.- Ser persona estrangera no comunitària.

2.- Ser major d'edat.

3.- Disposar d'una autorització de residència vigent o en procés de renovació.

4.- Que  la persona sol·licitant hagi canviat d'habitatge respecte del que va acreditar en el moment del reagrupament anterior

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ