RegidorIes delegades

L'Alcalde pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs especifics, a favor de qualsevol regidor o regidora. 


L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

 

Àmbits de delegacions actuals

 

Membre de la Corporació         Àmbit de la delegació
Isaac Albert i Agut

⇒ Serveis Econòmics; Organització i Recursos Humans; Gestió Tributària i Recaptació; Serveis Jurídics; Contractació; Patrimoni; Atenció Ciutadana; Serveis Funeraris i Cementiri; Padro Municipal d'Habitants; Responsabilitat Patrimonial

- Núria Marín Garcia ⇒ Projecció de la Ciutat; Indústria i Polígons; Empresa; Ocupació i Formació Professional; Consum; Polítiques de Gènere
- Lluïsa Melgares Aguirre ⇒ Mobilitat, Trànsit i Transports; Neteja viària; Recollida i tractament de Residus; Servei públic d'abastament d'aigua; Habitatge i Rehabilitació; Habitatge Social
- Noel Duque Alarcón ⇒ Serveis Socials i Ocupació; Benestar Animal; Estructura Territorial; Districtes i Equipaments
- Teresa Ciurana i Saltari ⇒ Educació; Solidaritat i Cooperació; Normalització Lingüística
- Jennifer Ramirez Porras ⇒ Presidència; Premsa, Imatge i Comunicació (excepció feta de la Societat Municipal de Comunicació); Protocol; Rieres; Relacions Institucionals; Relacions Internacionals; Usos del temps; LGTBI+; Comerç i Mercats
- Miguel Ángel Moreno Fèlix ⇒ Esports
- Carles Caballero i Peña ⇒ Arquitectura i Urbanisme; Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia
Raúl Ibañez Linares ⇒ Manteniment Urbà; Parc i Jardins; Obres Públiques
Javier Fernández Rivero ⇒ Via Pública; Seguretat; Protecció Civil
Ona Martínez Viña ⇒ Transparència i Qualitat; Tecnologia; Infància; Joventut; Adultesa i Famílies; Qualitat Democràtica; Drets Humans; Memòria Històrica; Plans i Projectes de Ciutat;  Ciutadania i Convivència
Mònica Polo Rubia ⇒ Salut; Gent Gran; Capacitats diverses
Josep Forn i Cadafalch ⇒ Universitats; Turisme; Projectes Audiovisuals; Economia Social i Innovació
Rosa Boladeras Domingo ⇒ Cultura; Societat Municipal de Comunicació

 

 

Com et podem ajudar?