RegidorIes delegades

L'Alcalde pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs especifics, a favor de qualsevol regidor o regidora. 


L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

 

Àmbits de delegacions actuals

 

Membre de la Corporació         Àmbit de la delegació
Isaac Albert i Agut ⇒ Projecció de la ciutat,  Relacions Internacionals, Indústria i Polígons, Empresa, Ocupació i Formació Professional, Consum, Plans i Projectes de Ciutat
- Núria Marín Garcia ⇒ Serveis Econòmics, Organització i Recursos Humans, Gestió Tributària i Recaptació, Serveis Jurídics, Contractació, Patrimoni, Atenció Ciutadana, Serveis Funeraris i Cementiri, Polítiques de Gènere, Padró Municipal d'Habitants, Responsabilitat Patrimonial
- Lluïsa Melgares Aguirre ⇒ Mobilitat, Trànsit i Transport; Neteja viària, Recollida i tractament de Residus, Servei públic d'abastament d'aigua, Habitatge i Rehabilitació, Habitatge Social, Capacitats Diverses
- Noel Duque Alarcón ⇒ Serveis Socials i Ocupació, Benestar Animal, Estructura Territorial, Districtes i Equipaments
- Teresa Ciurana i Saltari ⇒ Educació, Solidaritat i Cooperació, Ciutadania i Convivència, Drets Humans, Normalització Lingüística
- Jennifer Ramirez Porras ⇒ Presidència, Premsa, Imatge i Comunicació, Societat Municipal de Comunicació, Protocol, Rieres, Relacions Institucionals, Usos del temps, LGTBI+, Comerç i Mercats
- Miguel Ángel Moreno Fèlix ⇒ Esports
- Carles Caballero i Peña ⇒ Arquitectura i Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia
Raúl Ibañez Linares ⇒ Manteniment Urbà, Parc i Jardins, Obres Públiques
Javier Fernández Rivero ⇒ Via Pública, Seguretat, Protecció Civil
Ona Martínez Viña ⇒ Transparència i Qualitat, Tecnologia, Infància, Joventut, Adultesa i Famílies, Qualitat Democràtica
Mònica Polo Rubia ⇒ Salut, Gent Gran
Josep Forn i Cadafalch ⇒ Universitats, Turisme, Projectes Audiovisuals, Economia Social i Innovació
Rosa Boladeras Domingo ⇒ Cultura

 

 

Com et podem ajudar?