Processos de provisió de llocs de treball

Com presentar la sol·licitud Participació en processos de provisió de llocs de treball

Ajuntament de Terrassa

Convocatòria del concurs específic de mobilitat interadministrativa per a la  provisió del lloc de treball de Cap de cadastre i quotes de l'Ajuntament de Terrassa. (Codi Convocatòria: M.Interad_Cadastre)

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació al DOGC
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
 • Acta final del procés 

 

Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de lliure designació d'un/a Director/a de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. (Codi Convocatòria: D.Territori/2017)

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació al DOGC
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Acta final del procés 

 

► Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Terrassa, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria
 
 • Bases de la convocatòria Català / Castellano
 • Anunci DOGC 
 • Anunci BOE 
 • Relació de persones admeses i excloses
 

 

 

 

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ