Processos de provisió de llocs de treball

Ajuntament de Terrassa

Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de lliure designació d'un/a Director/a de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. (Codi Convocatòria: D.Territori/2017)

  • Bases de la convocatòria
  • Publicació al DOGC

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Com presentar la sol·licitud Participació en processos de provisió de llocs de treball

 
► Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Terrassa, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria
 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 al 30 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions