Processos de provisió de llocs de treball

Com presentar la sol·licitud Participació en processos de provisió de llocs de treball

Ajuntament de Terrassa

Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de lliure designació d'un/a Director/a de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. (Codi Convocatòria: D.Territori/2017)

  • Bases de la convocatòria
  • Publicació al DOGC
  • Relació provisional de persones admeses i excloses 
  • Acta final del procés 

 

► Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Terrassa, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria
 
  • Bases de la convocatòria Català / Castellano
  • Anunci DOGC 
  • Anunci BOE 
  • Relació de persones admeses i excloses
 

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions