Promocions Industrials de Terrassa SA (PROINTESA)

 

 Dades de contacte 
Carrer de Telers, núm. 5, 2n pis. 08221 Terrassa
Telèfon 93 780 15 55
[email protected]

 

PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA SA (PROINTESA) ,  és una societat  de capital mixte, públic-privat, en la què l'Ajuntament de Terrassa té una participació del 23,874% i, la societat municipal Foment de Terrassa SA, té una participació del 26,12%, en conseqüència la participació total municipal (directa i indirecta) és del 49,99%.

 

 

Serveis i àmbit d'actuació

El seu objectiu principal és el de promoure el sòl industrial de la ciutat, fomentar l'activitat econòmica i social i projectar la imatge exterior de Terrassa.

 

 Estatuts de la societat

 

►Representant de l'Ajuntament a la Junta General: Núria Marín Garcia

 

Consell d'Administració

Presidència

 • Ajuntament de Terrassa ⇒ Núria Marín Garcia

 

Vicepresidència

 • Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA ⇒ Marc Galí Segués 

 

Conseller delegat

 • Indústria i Polígons ⇒ Núria Marín Garcia

 

Vocals

 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa⇒ Josep Davi i Casas
 • Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Terrassa ⇒ Miquel Font Roca
 • Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa ⇒ Jordi Casas Cadevall
 • Cirsa Business Corporation SA ⇒ Santiago Villuengas Mestre
 • Lifapi SL ⇒ Ignasi Cusidó Simón
 • Mutua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social ⇒ Francesc Puigbò i Roca
 • Esteban Aguado (BBVA) 
 • Francesc Momblan Grima (BBVA)
 • Pere Montaña Josa 
 • Dolors Puig i Gasol 

 

 • Secretària no consellera ⇒ Dolors Mazas Vidal

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ