Promoció Econòmica

- Director d'Àrea de Promoció Econòmica

Sr. Miquel Pérez Almudaina 

Miquel.Perez@terrassa.catt

 

      - Directora de serveis d'Activitats Econòmiques

          Sra. Rosa Sanz Sánchez 
        Rosa.Sanz@terrassa.cat

 

  • Comerç

      - Cap de Comerç (vacant)

     

  • Innovació

      - Directora de serveis d'Innovació i Universitats

        Sra. Esther López Cibantos
       Esther.Lopez@terrassa.cat 

 

       - Directora de serveis d'Ocupació i Formació

         Sra. Maria Dolores Megias Jiménez
         @ Dolores.Megias@terrassa.cat

 

 Foment de Terrassa SA

- Gerent 

 Sra. Maria Dolores Megias Jiménez
 @ Dolores.Megias@terrassa.cat   

     

 

Com et podem ajudar?