Promoció Econòmica

- Director d'Àrea de Promoció Econòmica

Sr. Miquel Pérez Almudaina 

Miquel.Perez@terrassa.catt

 

      - Directora de serveis d'Activitats Econòmiques

          Sra. Rosa Sanz Sánchez 
        Rosa.Sanz@terrassa.cat

 

         ►Comerç

            - Cap del servei de Comerç

               Sr. Marc Girol Mur
               Marc.Girol@terrassa.cat 

     

  • Innovació

      - Directora de serveis d'Innovació i Universitats

        Sra. Esther López Cibantos
       Esther.Lopez@terrassa.cat 

 

       - Gerent

         Sra. Pilar Gutierrez Muñoz
         @ Pilar.Gutierrez@terrassa.cat

 

  

     

 

Com et podem ajudar?