Projectes de reparcel·lació

Urbanisme. POUM Terrassa

 

Projectes de reparcel·lació
MP-UAVallp. Projecte de reparcel·lació de les unitats d'actuació 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la modificació del PGO en l'àmbit nord del Parc de Vallparadís
PA-FUP001 Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació FUPAR - Firal de Terrassa
PA-MON311 Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació de la carretera de Montcada 311
PA-PON012 Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació del passeig de Ponent 12
PA-PON016 Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació del passeig de Ponent 16
PA-ROD177 Projecte de reparcel·lació de la polígon d'actuació del carrer Mossèn Àngel Rodamilans 177
PM-AEG001 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana de transformació de l'antiga fàbrica AEG
PM-AUR001 Projecte de reparcel·lació de pla de millora urbana de transformació Pont-Aurell-Armengol
PM-BAL164 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana de transformació de la fàbrica Sala Badrinas
PM-CON001 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana del sector Can Montllor
PM-MAN001 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana de remodelació de la fàbrica Manent
PM-NDT069 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana de remodelació del carrer Navas de Tolosa 69
PM-TOR001 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana de completament del subsector 1 de Torre-sana
PM-TOR001 Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana de completament del subsector 2 de Torre-sana
PP-BEL001 Projecte de reparcel·lació del polígon 1 del pla parcial d'activitat productives dels Bellots II
PP-CCO001 Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector Can Colomer - Torrent Mitger
UA4-RENFE Projecte de reparcel·lació de l'antiga unitat d'actuació 4 de la reforma interior del sector RENFE

 

  

 

Com et podem ajudar?