Projectes d'obres i memòries

Relació de memòries valorades, projectes d'obres i projectes d'urbanització aprovats (2016 - 2017)

L'Ajuntament de Terrassa té la competència d'aprovar memòries, projectes d'edificació i projectes d'urbanització, i posteriorment efectua la seva publicació en diaris locals i oficials, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que prescriuen el tràmit d'informació pública.

No obstant això, i per tal de donar més transparència i proximitat cap al ciutadà de la tramitació de les aprovacions dels projectes i memòries gestionats per aquest Ajuntament, s'ha cregut convenient obrir aquest espai de consulta.

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats inicialment

Data aprovació

 COAP

Memòria valorada per a la recuperació del Torrent del Cementiri dins de l'ambit d'una finca municipal

19.06.2017

58/2017

Memòria tècnica valorada per a les modificacions dels marges dels camins per evitar abocaments incontrolats

19.06.2017

57/2017

Memòria valorada per a la contractació de la replantació als marges del torrent de les Monges

19.06.2017

56/2017

Projecte per a la instal·lació d'una pèrgola a la plaça del Pi

31.05.2017

46/2017

Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat al barri Poble Nou - Zona esportiva, a la cruïlla de la Ronda Ponent i la carretera de Rellinars

31.05.2017

43/2017

Projecte executiu per a la reforma i adequació del pati central de les oficines de la plaça Didó

25.05.2017

44/2017

Projecte executiu de semaforització de la cruïlla entre l'avinguda de l'Abat Marcet i els carrers d'Emili Badiella i del Doctor Cistaré

25.05.2017

42/2017

Projecte executiu de semaforització de la plaça dels Països Catalans per habilitar un nou gir a l'esquerra de la carretera de Montcada a l'avinguda Barcelona

25.05.2017

41/2017

Projecte d'urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69 entre els carrers Pare Font i Roger de Llúria (PM-BDT069), així com el seu projecte d'enderrocs

03.02.2017

36/2011

 
  

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament

Data aprovació

COAP

Memòria valorada de reforma i redistribució d'espais de la porxada edifici del Raval de Montserrat (inclou la construcció d'un accés provisional per a persones amb mobilitat reduïda)

14.07.2017

81/2017

Memòria valorada de l'adequació del solar cedit per SOMUHATESA al PM-AEG001 com a zona de lleure

13.07.2017

86/2017

Memòria valorada de la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona oest davant de la rotonda

13.07.2017

82/2017

Memòria valorada de consolidació dels itineraris amb materials de manteniment reduït a les places del Tint, l'Anònima i de Salvador Espriu

27.06.2017

73/2017

Memòria valorada d'instal·lació del reg automàtic per a la millora de la sostenibilitat en el manteniment de la plaça de Sant Ramon

27.06.2017

72/2017

Memòria valorada de la reforma de l'escenari de la plaça Vella

27.06.2017

71/2017

Memòria valorada de dotació d'instal·lació de control i vigilància dels edificis Consistori, Edifici B i plaça Didó

27.06.2017

69/2017

Memòria valorada dels treballs de substitució dels paviments del Parc de Sant Jordi per incrementar la durabilitat i reduir el manteniment

27.06.2017

68/2017

Memòria valorada de la 2a Fase de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector de l'av. Béjar, des del carrer de Pare Millan fins al carrer d'Albacete

27.06.2017

67/2017

Memòria valorada per al reforç estructural de la Masia de Can Falguera

27.06.2017

66/2017

Memòria valorada per a la redistribució dels vestidors de la seu central de l'Ajuntament de Terrassa

27.06.2017

65/2017

Memòria valorada per a la reparació o manteniment de les portes correderes al Casal del Segle XX

27.06.2017

64/2017

Memòria valorada per a la rehabilitació de les pistes de joc de frontennis de La Maurina

27.06.2017

63/2017

Remodelació del paviment i drenatge de l'espai esportiu al carrer Jacint Elias amb el passeig 22 de juliol

27.06.2017

62/2017

Memòria valorada dels treballs de reforma de grades de la plaça de Montserrat

27.06.2017

61/2017

Memòria valorada d'adequació d'un espai de lliure circulació de gossos al carrer Túria, al barri de Can Palet II

27.06.2017

52/2017

Memòria valorada d'adequació  d'un espai d'hort urbà al carrer Túria, al barri de Can Palet II

27.06.2017

51/2017

Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat 2017

23.06.2017

55/2017

Memòria de l'adequació dels guals de vehicles del passeig central de l'avinguda Béjar

19.06.2017

60/2017

Memòria valorada de renovació de la vorera del carrer de Giralt i Serrà amb el carrer de Joan Abelló i Bufí

19.06.2017

59/2017

Memòria valorada per a la instal·lació de baranes a diverses escales del barri de Can Palet de Vista Alegre

19.06.2017

54/2017

Memòria valorada d'adequació del paviment asfàltic del carrer de Colom, entre l'avinguda del Tèxtil i el carrer d'Albert Einstein

23.06.2017

32/2017

Memòria valorada de la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné i el carrer de Lepant

12.06.2017

53/2017

Memòria valorada de la millora de la urbanització del passatge del carrer Estret

12.06.2017

50/2017

Memòria valorada de l'ampliació de voreres del carrer Manresa i carrers Consell de Cent

12.06.2017

49/2017

Memòria valorada pel condicionament d'un aparcament provisional en el solar delimitat entre els carrers de l'Estatut, Isidre Nonell i Fàtima

12.06.2017

25/2017

Memòria valorada de l'enjardinament de la cruïlla de la carretera de Rubí amb carrer Colom

31.05.2017

48/2017

Memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers d'Albacete i de Pardo Bazan

31.05.2017

45/2017

Projecte d'instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l'edifici de la Policia municipal a l'avinguda de les Glòries Catalanes

25.05.2017

47/2017

Memòria valorada per a la reforma interior del casal cívic de Can Parellada

17.05.2017

40/2017

Projecte d'instal·lació de serveis del centre cívic del barri de Les Fonts

16.05.2017

39/2017

Projecte executiu de substitució d'un grup electrogen com a subministrament d'emergència per el centre de protecció de dades de l'edifici Pantà, 30

16.05.2017

38/2017

Projecte de reforç de la fonamentació de l'edificació auxiliar de l'escola Pau Vila

11.05.2017

37/2017

Projecte de reforma d'instal·lacions ventilació, clima i enllumenat (fase 1) edifici Policia municipal

11.05.2017

36/2017

Memòria valorada per l'adequació del paviment al local de Cultura popular al Condicionament Terrassenc

11.05.2017

35/2017

Memòria valorada d'instal·lació d'un parc infantil inspirat en el conte popular d'en Patufet a la plaça de Miquel Utgés

11.05.2017

34/2017

Memòria valorada per la reforma interior del Centre Cívic Alcalde Morera

03.05.2017

33/2017

Memòria valorada per la reforma interior de l'escola bressol Espígol

20.04.2017

31/2017

Memòria valorada d'instal·lació d'elements multiesportius al sector Montserrat

10.04.2017

30/2017

Memòria valorada dels treballs de tancament de la pista esportiva de la zona interior dels pisos de Guadalhorce

10.04.2017

29/2017

Memòria valorada per a la reforma interior d'un local municipal del carrer Cisterna núm. 39

10.04.2017

28/2017

Memòria valorada per a l'adaptació de les divisòries de l'edifici de la plaça Didó núm. 5

07.04.2017

27/2017

Projecte modificat del projecte d'adequació i rehabilitació de l'estadi federatiu d'hoquei herba de Terrassa

04.04.2017

66/2016

Memòria valorada per realitzar pista pavimentada a l'escola d'educació especial Fàtima

27.03.2017

26/2017

Projecte de rehabilitació de la coberta del pavelló de Can Jofresa

22.03.2017

24/2017

Memòria valorada per la substitució del paviment de l'escenari i de l'aula OP2 del Conservatori de Música

22.03.2017

23/2017

Memòria valorada per la reparació i substitució de part del mur exterior de l'escola bresssos Esquitx

22.03.2017

22/2017

Memòria valorada per a la substitució del paviment del gimnàs de l'escola Pau Vila

22.03.2017

19/2017

Memòria valorada per la sustitució de part del paviment interior de l'escola El Pi

17.03.2017

21/2017

Memòria valorada per la substitució del paviment de la terrassa dels lactants de l'escola bressol Vallparadís

17.03.2017

20/2017

Memòria valorada per adaptar la instal·lació municipal actual pel desviament de les línies elèctriques d'Endesa, a les obres incloses en el Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent 

17.03.2017

18/2017

Memòria valorada d'obres de millora i remodelació de diferents espais públics (places, carrers i parcs) mitjançant la millora de les zones verdes, el mobiliari i els jocs infantils o biosaludables

17.03.2017

07/2017

Memòria valorada per a la rehabilitació "mitjançant tecnologia sense rasa" d'un tram de col·lector unitari del carrer Transversal, des del carrer Pla de l'Atmetllera fins al carrer d'en Pere de Fizes

13.03.2017

17/2017

Memòria instal•lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a la coberta del teatre Alegria

06.03.2017

16/2017

Memòria instal•lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis municipals

06.03.2017

15/2017

Memòria valorada d'adequació del paviment dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara, entre el Portal de Sant Roc i el carrer Galileu

01.03.2017

14/2017

Projecte Fira2 Terrassa adaptació de soterrani per a magatzem

01.03.2017

13/2017

Memòria diagnosi estructural d'estabilitat del sostre del primer pis del carrer Unió núm. 36

27.02.2017

12/2017

Projecte d'implantació de l'escola de circ Tub d'Assaig 7.70 a un espai del Condicionament Terrassenc

22.02.2017

125/2016

Memòria valorada per a la reforma interior del Servei de carteria de l'Ajuntament

20.02.2017

11/2017

Text refós del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació CGU001 Can Guitard

17.02.2017

07/2012

Memòria valorada per a la rehabilitació de la façana dels pisos del carrer Font Vella núm. 33

14.02.2017

10/2017

Memòria valorada d'execució d'embornals, per la millora del drenatge superficial, als barris del Segle XX i Ca n'Aurell

09.02.2017

09/2017

Projecte executiu d'instal·lació d'un sistema d'emissió d'avisos per megafonia en cas d'incendis i d'integració del sistema contra incendis en un sofware gràfic TG a l'edifici consistorial i edifici Didó

06.02.2017

08/2017

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la plaça de La Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comptat

03.02.2017

31/2011

Memòria valorada per a la millora dels accessos a les cobertes per a treballs de manteniment del poliesportiu de Can Jofresa

27.01.2017

6/2017

Memòria valorada per a la millora dels accessos a les cobertes per a treballs de manteniment del poliesportiu de Sant Llorenç

27.01.2017

5/2017

Projecte executiu per a la formacio d'una xarxa de climatització a l'edifici Centre Cívic Alcalde Morera 

19.01.2017

4/2017

Memòria valorada per a la substitució de tancaments practicables de les façanes de l'edifici del c. Unió, 36

19.01.2017

3/2017

Memòria valorada per a la instal·lació de línia de vida i reforç de la coberta del magatzem nord de La Casa Alegre de Sagrera

19.01.2017

2/2017

Projecte executiu de millora de l'enllumenat del CMF Poble Nou

17.01.2017

1/2017

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de "Les Martines" 

11.01.2017

126/2016

Projecte de remodelació de la zona d'equipaments esportius del barri del Segle XX

09.01.2017

100/2016

Projecte modificat del Projecte d'alberg de l'Antic Poble de Sant Pere (volum 1 - volum 2)

28.12.2016

55/2016

Projecte modificat de la memòria valorada per a l'adequació de l'espai públic del carrer Esla 40

22.12.2016

46/2016

Projecte d'ampliació del servei d'urgències i d'altres serveis mèdics de Mútua i de reurbanització del carrer del Castell

16.12.2016

08/2015

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat i mobilitat al carrer de Ferran Casablancas

14.12.2016

124/2016

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat i mobilitat a diferents carrers i espais públics (places, carrers i parcs)

14.12.2016

122/2016

Memòria valorada per a la conservació del gual de la Riera de Palau

09.12.2016

118/2016

Memòria valorada per a la millora de l'accés de vianants a l'Anella verda des del carrer Amposta

02.12.2016

120/2016

Projecte per al subministrament i instal·lació de l'ampliació de l'escenari de l'Auditori de Terrassa

30.11.2016

123/2016

Memòria valorada per a les obres de reparació d'un esvoranc al creuament entre els carrers de Venus i de Mercuri

30.11.2016

121/2016

Memòria valorada per a la reubicació del dormitori de l'escola bressol La Casona

28.11.2016

119/2016

Memòria valorada: condicionament de les zones exteriors de la Zona Esportiva municipal Can Jofresa

28.11.2016

117/2016

Memòria valorada per les reparacions de les façanes de l'escola bressol Tabalet

24.11.2016

106/2016

Memòria valorada de les obres d'arranjament d'un tram del Torrent de Can Guitard

23.11.2016

40/2016

Memòria valorada del condicionament del talús d'escollera existent a la UA-08 de Les Martines

23.11.2016

30/2016

Projecte d'urbanització del sector PM-SKE001 Saifa Keller

18.11.2016

77/2016

Memòria valorada de les obres d'arranjament d'un tram del camí al turó de les Roques Blanques per Can Candi, del camí lateral de la riera del Palau entre els jutjats i la C-58, i un tram del Camí vell de Terrassa a Rubí

18.11.2016

115/2016

Projecte d'enderroc dels blocs 5 i 6 -illa 14- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada. Passatge Prudència 2-4 de Terrassa

17.11.2016

72/2016

Projecte per a la nova escala d'emergència del Teatre Alegria

14.11.2016

116/2016

Memòria valorada per a l'adequació i millora energètica de la façana del local situat al carrer Arenys de Mar núm. 15

10.11.2016

114/2016

Memòria valorada de les mesures correctores a adoptar per a l'aïllament acústic del recinte d'ordinadors del Centre de Processament de Dades i pel condicionament acústic de les sales de Serveis de Sistemes, sala del centre CAU i sala d'atenció telefònica 010.

10.11.2016

113/2016

Memòria valorada per a l'execució de l'escala d'accés al magatzem de la Fàbrica Noguera

10.11.2016

110/2016

Memòria valorada de les actuacions de tractament de la vegetació al Parc de la Serra de Galliners

10.11.2016

109/2016

Memòria valorada de les plantacions d'arbrat al carrer Rosselló, a la carretera Martorell i al carrer Major

10.11.2016

108/2016

Projecte executiu per a la substitució de la màquina de climatització de la Bibilioteca del districte 2

09.11.2016

111/2016

Memòria valorada per a les obres d'estabilització i reconstrucció del mur perimetral de la coberta de la Biblioteca del districte 4 de l'Ajuntament de Terrassa

08.11.2016

112/2016

Memòria tècnica valorada dels treballs de control de la vegetació arbustiva i herbàcea de la riera de Les Arenes, del tram entre el pont de Can Petit i el pont de Les Arenes

08.11.2016

104/2016

Memòria valorada de les obres de millora de l'Anella Verda en la zona de contacte amb el barri de Torressana

08.11.2016

98/2016

Memòria valorada per a la reforma del magatzem i annexes de la cuina de l'escola Josep Ventalló

03.11.2016

107/2016

Memòria valorada per a la modernització de l'ascensor del centre cívic Maria Aurèlia Capmany

03.11.2016

105/2016

Memòria valorada per a la instal·lació de noves baranes perimetrals als poliesportius municipals de Les Arenes i de Ca n'Anglada

03.11.2016

103/2016

Memòria tècnica per a la contractació de les tasques d'adequació dels solars situats al carrer Joaquim de Vayreda / passeig 22 de juliol, i carrer Gregal 1 per a l'ampliació d'horta urbana implantada

31.10.2016

102/2016

Projecte executiu de millora de l'enllumenat del CMF Sant Llorenç

26.10.2016

101/2016

Memòria tècnica per a la contractació de les tasques d'adequació del solar situat al carrer de Valls núm. 49 per a la implantació d'horta urbana

26.10.2016

99/2016

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram als carrers de Girona i del Camí de Castellar

26.10.2016

97/2016

Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la riera del Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el pont del Ferrocarril

21.10.2016

19/2016

Memòria valorada per la millora dels accessos a les cobertes de diversos edificis esportius (pavelló poliesportiu La Maurina i pavelló poliesportiu Can Jofresa)

20.10.2016

96/2016

Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat del passatge de Santa Magdalena

20.10.2016

95/2016

Memòria valorada per a l'adequació del gual del carrer Sant Marian amb carretera de Montcada

20.10.2016

94/2016

Projecte d'instal·lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP (antiga Fàbrica Noguera)

20.10.2016

93/2016

Memòria de la substitució de la caldera de producció de calefacció a la Casa Baumann

17.10.2016

92/2016

Memòria valorada per al sanejament del tram del cobert del pati de plaça Didó de l'Ajuntament de Terrassa previ estudi de l'estat de l'estructura de la coberta

17.10.2016

91/2016

Memòria valorada de la reforma de les oficines d'atenció ciutadana a tres centres cívics

17.10.2016

89/2016

Memòria valorada de les mesures d'accessibilitat i pacificació del trànsit en les cruïlles de la ciutat

17.10.2016

88/2016

Memòria valorada de l'adequació d'un local al carrer Arenys de Mar, al barri del Pla del Bonaire (2a fase)

17.10.2016

87/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment de formigó de la pista poliesportiva de Les Arenes

14.10.2016

90/2016

Memòria valorada de la millora d'accessibilitat interior de la plaça de Federico García Lorca

10.10.2016

86/2016

Memòria valorada per a la millora de la seguretat d'ús de les persones mitjançant la instal·lació d'elements de protecció en diversos punts de la ciutat

30.09.2016

84/2016

Memòria valorada de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer d'Alexandre Bell, entre els carrers de Volta i d'Antoni Torrella

28.09.2016

85/2016

Memòria valorada per a les millores de les condicions de salubritat i accés del dipòsit del complex esportiu del districte II

27.09.2016

83/2016

Memòria valorada per a la instal·lació de nous tancaments als equipaments esportius municipals

14.09.2016

80/2016

Projecte modificat del Projecte executiu a realitzar a les instal·lacions de climatització dels edificis de Pantà 20 i 30

14.09.2016

55/2015

Memòria valorada per a les obres de millora i manteniment en el local social Poble Nou de Terrassa

12.09.2016

81/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació de les cornises i balcons de la casa Torrella, situada al carrer Gavatxons, 9

12.09.2016

79/2016

Memòria valorada per a la substitució de tancaments practicables de les façanes de l'edifici del carrer Unió, 36

12.09.2016

78/2016

Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta de l'edifici del carrer Major de Sant Pere, 5

23.08.2016

61/2016

Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació per a la consolidació de l'estructura i la impermeabilització de la Masia de Can Casanovas

23.08.2016

59/2016

Memòria valorada per a l'arranjament d'un talús al carrer dels Dipòsits de Can Boada del Pi

16.08.2016

76/2016

Projecte executiu de semaforització de la cruïlla entre el passeig vint-i-dos de juliol i els carrers de la Mare de Déu dels Àngels, de Miquel Àngel i de Sant Gaietà

16.08.2016

57/2016

Projecte de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa

11.08.2016

58/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació dels merlets de la façana de la Casa Alegre de Sagrera, situada al carrer Font Vella 29

10.08.2016

42/2016

Memòria valorada d'implantació de mesures contra incendis a la Fàbrica Noguera

04.08.2016

75/2016

Projecte d'instal·lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP

04.08.2016

74/2016

Memòria valorada d'adequació de mitjana aixecada per arrels

04.08.2016

73/2016

Memòria de les obres de millora del rendiment de depuració de l'EDAR Font del Ferro

04.08.2016

69/2016

Memòria valorada de la reparació de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa

28.07.2016

71/2016

Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a l'Avinguda del Vallès, costat oest

15.07.2016

70/2016

Memòria valorada del programa d'adequació de via pública als polígons industrials

15.07.2016

64/2016

Projecte executiu de la reposició dels arbres afectats per les ventades del 2014

13.07.2016

41/2016

Memòria valorada per a la reparació i renovació de la senyalització d'orientació en diversos punts de la ciutat

11.07.2016

67/2016

Projecte d'adequació i rehabilitació de l'estadi federatiu d'hoquei herba de Terrassa

11.07.2016

66/2016

Projecte de millora del ferm del camí dels Plans de Can Bonvilar, entre el CIAB i l'accés a l'Hotel La Mola

11.07.2016

65/2016

Memòria valorada de reposició de jocs infantils en diversos espais de la ciutat

11.07.2016

63/2016

Projecte per a la instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis de l'ajuntament

05.07.2016

62/2016

Projecte bàsic i executiu d'adequació de planta soterrani per a ús de magatzem a l'edifici Fira de Terrassa

05.07.2016

60/2016

Memòria valorada de l'enllumenat espai via pública (antic espai del Mercadal - Sector Montserrat)

29.06.2016

09/2016

Memòria valorada per a la instal·lació d'una barana a les escales entre els carrers Tórtora i Sant Jeroni del barri de Can Palet de Vista Alegre

28.06.2016

54/2016

Memòria valorada de l'adequació de la zona de jocs infantils de la plaça de les Josefines

28.06.2016

53/2016

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat de les cruïlles del passeig Muncunill: carrer del Dibuixant Avellaneda i carrer de l'Ancianitat

28.06.2016

52/2016

Memòria valorada d'adequació de les plataformes de parades de transport públic (fase 1 + fase 2)

28.06.2016

51/2016

Memòria valorada per a les obres de reparació (mitjançant treballs confinats) de la càmera i d'un tram de xarxa de clavegueram del Parc de Vallparadís, sota el pont del Passeig

28.06.2016

50/2016

Memòria valorada de les reposicions d'arbrat, caigut durant la ventada, en espais verds de la ciutat

28.06.2016

49/2016

Memòria de la millora de l'accessibilitat a la façana sud del Condicionament Terrassenc

28.06.2016

15/2016

Projecte modificat de la separata 1 del nucli exterior vertical de comunicacions a l'edifici de l'estació de Vallparadís

23.06.2016

44/2014

Memòria valorada per el subministrament i instal·lació d'aparells portàtils de climatització als centres cívics Maria Aurèlia Capmany i Alcalde Morera i al casal cívic Can Parellada

22.06.2016

56/2016

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al carrer Estanislau Figueras, entre els carrers Ramon i Cajal i de Colom

22.06.2016

48/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment esportiu del pavelló municipal de La Maurina

22.06.2016

47/2016

Projecte executiu de les instal·lacions de climatització i electricitat del centre cívic Maria Aurèlia Capmany

22.06.2016

45/2016

Memòria valorada per a la reforma interior de l'escola bressol Ginesta

17.06.2016

44/2016

Projecte executiu per a la formació d'una xarxa de climatització en l'edifici del carrer de la Unió, 36

16.06.2016

43/2016

Projecte executiu de la reposició d'arbres afectats per les ventades del 2014

15.06.2016

41/2016

Memòria valorada de l'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos en quatre espais de la ciutat: Parc de Vallparadís - Torrent Monner, Parc de Vallparadís - Horta dels frares, barri de Can Tusell i barri de Ca n'Aurell

15.06.2016

17/2016

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Les Fonts

14.06.2016

39/2016

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Parellada

14.06.2016

38/2016

Memòria tècnica valorada de les obres de restauració del Torrent del Sagrament

13.06.2016

21/2016

Memòria valorada per a la millora de la seguretat a les estacions depuradores i als vòrtex de Terrassa

09.06.2016

37/2016

Memòria valorada de la reparació i impermeabilització del paviment de l'escenari de la plaça Federico García Lorca

09.06.2016

36/2016

Memòria valorada per al manteniment substitutiu de les tanques perimetrals de l'escola Pau Vila

08.06.2016

35/2016

Memòria valorada per al rejuntat de les façanes de l'escola bressol Ginesta

08.06.2016

33/2016

Memòria valorada per el reforç estructural i cel ras del carrer Unió 36

03.06.2016

34/2016

Memòria valorada per a la col·locació d'escales d'accés a les cobertes de l'escola Font de l'Alba

03.06.2016

32/2016

Memòria valorada pel manteniment substitutiu de les tanques perimetrals de l'escola Font de l'Alba

03.06.2016

31/2016

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització del Molinot

03.06.2016

29/2016

Projecte d'instal·lacions elèctriques del casal cívic de Les Fonts

30.05.2016

28/2016

Memòria valorada de les obres de l'adaptació de l'accessibilitat dels guals de vianants de la ciutat

30.05.2016

27/2016

Memòria tècnica valorada: subdivisió de parcel·les d'horts municipals 

20.05.2016

26/2016

Memòria valorada de renovació, mitjançant el sistema bursting, d'un tram del col·lector de la ctra. Castellar, entre els carrers Lleó XIII i Ricard Caro

19.05.2016

14/2016

Memòria valorada de l'ampliació de paviment dels camins del carrer Terque

13.05.2016

25/2016

Memòria valorada de la construcció de passos adaptats a les proximitats de l'Escola França

13.05.2016

24/2016

Projecte executiu de la ventilació dels lavabos de planta baixa en el Centre Cívic Avel·lí Estrenjer

13.05.2016

18/2016

Projecte de climatització de l'edifici del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa

10.05.2016

22/2016

Memòria valorada de la reurbanització de la placeta Rosa Puig

10.05.2016

20/2016

Projecte executiu d'adequació de la xarxa elèctrica i canvi de lluminàries dels edificis del carrer Martín Díez núms. 5 i 7

10.05.2016

16/2016

Memòria valorada de la instal·lació de baranes al camí lateral de l'escola Serra de l'Obac

27.04.2016

11/2016

Memòria valorada de les tasques de posta al dia d'un talús del barri de Xúquer

27.04.2016

10/2016

Memòria valorada de les obres a realitzar per a segregar una finca en dos: ctra. de Rubí 209-211 i la part posterior de la finca (Vallparadís)

26.04.2016

23/2016

Memòria valorada de les obres de consolidació arbustiva i millora dels drenatges del Parc de Sant Jordi

26.04.2016

13/2016

Memòria valorada referent a la reposició d'arbrat caigut al Parc de Sant Jordi motivat per la ventada del dia 9 de desembre de 2014

26.04.2016

12/2016

Memòria valorada de renovació de la pavimentació per a garantir l'accessibilitat i consolidació de la plaça Joaquim Ventalló

22.04.2016

07/2016

Projecte executiu de l'arranjament de parcel·les periurbanes afectades per ventades

22.04.2016

05/2016

Memòria valorada de les obres de millora de la seguretat d'ús de l'accés a la Font del Tintorer del Parc de Vallparadís

21.04.2016

08/2016

Memòria valorada per a la impermeabilització de les cobertes d'infantil de l'escola Ramón y Cajal

21.04.2016

06/2016

Projecte executiu d'instal·lació de detecció d'incendis en l'edifici consistotial

21.04.2016

04/2016

Projecte complementari del projecte executiu de consolidació de l'estructura, substitució de cobertes i instal·lacions bàsiques del Condicionament Terrassenc

14.04.2016

52/2015

Memòria valorada de les obres de millora de la seguretat d'ús del carril bici al Passeig vint-i-dos de juliol

11.04.2016

03/2016

Memòria valorada de la restauració del pati de butaques del teatre de l'escola Joan XXIII

29.03.2016

02/2016

Modificat de la memòria de l'ampliació dels tendals metàl·lics a les façanes laterals del Mercat de Sant Pere i ampliació de vorera

29.03.2016

56/2015

Projecte d'execució de les mesures contingudes en l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Parc Vallès de Terrassa

04.03.2016

104/2015

Projecte de senyalització d'entrades i sortides al Parc Vallès de Terrassa

13.01.2016

103/2015

Projecte executiu per a l'adequació i arranjament de part dels camins de l'Anella Verda

17.02.2016

93/2014

Memòria valorada de la substitució del pati de butaques del teatre de l'escola Joan XXIII

17.02.2016

1/2016

Projecte de reforma de la coberta, xarxa de sanejament i paviment exterior de l'escola El Pi, centre especialitzat en paràlisi cerebral

21.01.2016

84/2015

 

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC" Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions