Projectes d'obres de 2020

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament Data aprovació Exp. COAP
Memòria valorada per a la reparació del vas de la piscina de Vallparadís, de Terrassa 28.12.2020 APOB 14452/2020
Projecte executiu d'adequació de la planta primera del Condicionament Terrassenc 23.12.2020 APRE 9047/2020
Memòria valorada per a la reparació de l'aleta en el pas inferior de ferrocarril en el passeig 22 de juliol amb el carrer Sant Damià, a Terrassa 15.12.2020 APRE 13628/2020
Memòria valorada per la pacificació del trànsit de la cruïlla entre carrer Sant Marc i carrer Bruc 19.11.2020

APRE 7275/2020

Projecte d'ampliació de voreres al carrer Col·legi fins a la carretera de Montcada 04.12.2020 APJG 5815/2020 
Projecte executiu de millora d'accessibilitat del carrer de la Mina de Terrassa 04.12.2020 APJG 5817/2020 
Projecte de construcció d'una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l'estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada 04.12.2020 APJG 5818/2020 
Memòria valorada per la remodelació de la plaça del Turó de l'Argila 14.12.2020 APRE 13683/2020
Memòria valorada de la part elèctrica del projecte modificat del projecte d'urbanització del PA-BAL001. FASE 1: Puig Novell/Sant Quirze 10.12.2020 APOB 13191/2020
Memòria valorada de les actuacions de millora en l'àrea d'estada de Mossèn Homs 02.12.2020 APRE 12719/2020
Memòria valorada per a les obres de millora de la recollida d'aigües pluvials del carrer del Dibuixant Avellaneda, entre els carrers dels Voluntaris i Pintor Vancells 03.11.2020 APRE 9150/2020
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de l'Estadi Olímpic de Terrassa 02.11.2020

APOB 11116/2020

Memòria valorada de pavimentació del camí que creua la B-40 a l'alçada del Pla de Bon Aire 19.10.2020 APRE 9263/2020
Memòria valorada per a la reparació del paviment de voreres a les avingudes Jaume I i Abat Marcet de Terrassa 06.10.2020 APOB 8550/2020
Memòria valorada d'armari d'emmagatzematge a coberta i reixa a planta soterrani a l'edifici de la policia municipal de Terrassa 20.10.2020 APOB 9358/2020
Memòria valorada de millora del paviment asfàltic del carrer Bulgària 18-26-34 30.09.2020 APRE 8549/2020
Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2020) 30.09.2020 APRE 8529/2020
Memòria valorada per a l'execució de les obres d'arranjament dels passos de torrent al camí de Can Guitard a Can Font de Gaià 01.10.2020 APRE 7232/2020
Memòria valorada per a la substitució de la porta d'entrada al recinte firal i actuacions coberta 25.09.2020 APOB 8222/2020
Memòria valorada per a l'adequació dels sistemes de climatització i ventilació a la seu del SGEP 23.09.2020 APOB 7231/2020
Memòria valorada de les obres de reatalussament i neteja de la cuneta pluvial d'un tram de la Ronda de Ponent del barri de La Maurina de Terrassa 21.09.2020 APRE 7846/2020
Memòria valorada reparació dels escocells i paviments per a la millora de l'accessibilitat al carrer d'Amadeu de Savoia 21.09.2020 APRE 7227/2020
Memòria valorada per a les obres d'adequació dels embornals del carrer Grècia entre l'av. d'Àfrica i el carrer d'Itàlia 18.09.2020 APRE 7579/2020
Projecte de les obres de plantació d'arbrat a diversos carrers de la ciutat de Terrassa 03.09.2020 APOB 6544/2020
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Linné, entre la Rambleta del Pare Alegre i el carrer d'Aragó. (Àmbit Est, Àmbit Central i Àmbit Oest) 07.08.2020 APOB 6511/2020
Memòria valorada pel subministre i col•locació de tanques divisòries dels patis de diverses escoles bressol municipals 08.09.2020 APRE 7171/2020
Memòria valorada de l'actuació per reduir les humitats del subsòl davant del número 200 del carrer Franc Comtat 03.08.2020 APRE 6410/2020
Memòria valorada de les obres d'adequació d'un tram visitable de xarxa de clavegueram del carrer Sant Francesc 26.08.2020 APOB 4504/2020
Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots 14.08.2020 APJG 3697/2020
Memòria valorada per a l'execució de les tasques de manteniment de camins de la xarxa bàsica de vigilància i extinció corresponents a l'any 2020 03.08.2020 APRE 6137/2020
Projecte per a la rehabilitació parcial i eliminació de riscos sanitaris de la coberta a l'edifici de la Fàbrica Noguera - Fase I i Fase II 07.08.2020 APOB 6585/2020

Memòria valorada de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable del carrer del Nord, entre els carrers de la Mina i la plaça del Mossèn Verdaguer

29.07.2020

APRE 6192/2020

Memòria valorada dels treballs per la reparació del paviment d'accés de vehicles al raval de Montserrat des del carrer de la Rasa

29.07.2020

APRE 6038/2020

Memòria valorada de la Fase II pel condicionament dels trams de barana al Parc de Vallparadís - Plaça dels Drets Humans - accés des del carrer de la Igualtat

29.07.2020

APRE 5955/2020

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram del carrer de Mañé i Flaquer

29.07.2020

APRE 5749/2020

Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer la Rutlla

28.07.2020

APOB 4503/2020

Memòria valorada de les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al talús del Parc de Vallparadís, a l'alçada del carrer Morella 22.07.2020 APRE 5597/2020
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cadernera entre els nº 32 i 44 22.07.2020 APRE 5481/2020
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer Marqués de Comillas entre els nº 87 i 67 21.07.2020 APRE 4502/2020
Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot nº 12 fins al carrer de Vista Alegre nº 117 21.07.2020 APOB 5482/2020
Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Parellada 22.07.2020 APRE 4406/2020
Projecte de reforma parcial de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, modificació quadres elèctrics planta primera i segona Edifici Didó 17.07.2020 APRE 4021/2020
Memòria valorada de la reparació del pont del Passeig 10.01.2020 COAP 106/2020
Estudi i projecte executiu de les obres de millora de la urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l'àrea del Vapor Gran de Terrassa, actualització del subàmbit A.1 11.07.2020 APOB 2724/2020
Memòria valorada per solucionar diverses mancances a algunes escoles públiques de Terrassa 16.06.2020 APOB 3262/2020
Memòria valorada per a l'adequació dels espais de la casa Soler i Palet 16.06.2020 APOB 3572/2020
Projecte executiu de les instal.lacions corresponents a la prestació P6, energies renovables, instal.lació fotovoltaica connectada a la xarxa per autoconsum del projecte TEI dels edificis CEIP Font de l'Alba, Escola de música 12.06.2020 COAP 3/2020
Projecte d'intervenció en patologies estructurals i sistemes constructius de la Casa Alegre de Sagrera 11.06.2020 COAP 1/2020
Projecte de reforma de la instal·lació del sistema de detecció d'incendis dels edificis municipals 09.06.2020 APOB 2959/2020
Memòria valorada per la instal·lació d'una doble porta a l'escola municipal de la Llar 03.06.2020 APOB 3174/2020
Memòria valorada per la col·locació d'una porta d'emergència i el tancament lateral entre naus al taller de la brigada del Servei d'Educació 03.06.2020 APOB 3152/2020
Memòria valorada per la substitució d'un muntant general del sistema de climatització de l'edifici Didó de Terrassa 03.06.2020 APOB 2957/2020
Memòria valorada per la reforma dels vestuaris de les educadores de l'escola bressol Esquitx 03.06.2020 APOB 3115/2020
Memòria valorada per la construcció d'un mur de contenció de l'escola bressol La Casona 01.06.2020 APOB 3037/2020

Memòria valorada de reforma i adequació de la planta primera de l'edifici del carrer Pantà, 20

25.05.2020 APOB 2895/2020

Memòria valorada de restitució dels accessos provisionals realitzats pel reforç estructural de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc

20.05.2020 APOB 2830/2020

Memòria valorada per a la col·locació de sistemes de seguretat en alçada en cobertes i planxes metàl·liques ondulades als finestrals de façana de la nau del carrer dels Motors (antiga AEG) de l'Ajuntament de Terrassa

20.05.2020 APOB 2756/2020

Memòria valorada de les instal·lacions corresponents a la prestació P5, il·luminació interior (substitució de lluminàries). Prestació P5 fase 2.2 del projecte TEI.

14.05.2020 APOB 2690/2020

Memòria valorada per la substitució de les finestres de la planta primera de la façana sud de l'edifici del carrer Pantà, 20-30

20.02.2020 5/2020

Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P5, il·luminació interior (substitució de lluminàries) del projecte TEI, Prestació P5 fase 2.1, Mercat del Triomf

20.02.2020 4/2020
Memòria valorada per a la recuperació de la llera d'un tram del torrent de les Monges i del torrent de la Grípia, i dels seus marges 11.07.2019 35/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6, energies renovables, instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum 14.02.2020 114/2019

Adequació de la memòria valorada de la millora del paviment asfàltic dels carrers del Nord i Societat

24.01.2020 2/2020

Memòria valorada pel condicionament d'un tram de barana al Parc de Vallparadís - Plaça dels Drets Humans - accès des del carrer de la Igualtat

24.01.2020 125/2019
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Prestació P7 del Projecte TEI 10.01.2020 123/2019

 

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2019.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2018.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2016.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?