Projectes d'obres de 2018

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament Data aprovació Exp. COAP

Memòria valorada de l'arranjament del Camí de Terrassa a Matadepera per la riera de Les Arenes

 
18.12.2018 45/2018
Projecte de les obres per l'ampliació de la vorera de la Rambla d'Ègara, entre els trams del carrer de Cervantes i l'avgda vint-i-dos de Juliol, davant del CAP Rambla de Terrassa 20.09.2018 102/2018
Memòria valorada per la reposició de la coberta d'unió entre els dos edificis de l'escola bressol La Casona 05.12.2018 115/2018
Avantprojecte de les obres de millora, arranjament i senyalització del camí de vora en el tram entre Can Parellada i el Parc de Vallparadís 04.12.2018 118/2018
Avantprojecte d'arranjament del camí de descoberta de la finca de Can Casanoves, condicionament de terrenys de cultiu i instal·lació de reg 04.12.2018 117/2018
Avantprojecte de les obres prèvies a la instal·lació d'activitats a la Masia de Can Casanoves 03.12.2018 116/2018
Projecte d'instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 28.11.2018 113/2018
Memòria valorada del tancament de l'avinguda del Vallès al costat del camp de futbol del San Cristóbal al barri del sector de Montserrat  26.11.2018 110/2018
Memòria valorada per les obres de millora per reconduir les aigües pluvials al Torrent del Sagrament  28.11.2018 73/2018
Memòria valorada de reforma de bany a l'edifici del Servei d'Educació 16.11.2018 111/2018
Memòria valorada per fer un mur al carrer d'Holanda al barri de Can Parellada 14.11.2018 109/2018
Memòria valorada pel subministrament i instal·lació de la tecnologia de RFID (radio frequency identification) per a l'autopréstec de la biblioteca central de Terrassa 13.11.2018 107/2018
Memòria valorada d'establiment de zones 30 als barris de: Ca n'Aurell, Escola Industrial-plaça de Catalunya, Cementiri Vell, Sant Pere i Torrent d'en Pere Parres 26.10.2018 104/2018
Memòria valorada per la impermeabilització de part de la coberta de primària i d'infantil a l'escola Ramón y Cajal 26.10.2018 105/2018
Memòria valorada per reparar filtracions existents i realitzar nous baixants per donar sortida a l'aigua de pluja de la coberta d'infantil de l'escola Lanaspa 26.10.2018 106/2018
Memòria valorada d'arranjament de dos trams de camins de titularitat municipal 19.10.2018 18/2018
Memòria valorada de la construcció d'un abeurador per bestiar a la finca Bonvilar 17.10.2018 84/2018
Projecte executiu de canvi de panells de coberta a l'alberg per persones sense sostre (ANDANA) 04.10.2018 95/2018
Memòria valorada per la millora de l'aïllament acústic i sectorització del RACK, al centre cívic President Macià, de Terrassa 19.10.2018 103/2018
Memòria valorada per a l'habilitació d'una zona de vestuaris amb lavabo adaptat a l'espai de lleure del carrer Salmeron núm. 43

04.10.2018

97/2018

Memòria valorada per a la rehabilitació dels sostres del soterrani de la Casa Alegre de Sagrera

25.09.2018

83/2018

Memòria valorada per a la intervenció paisatgística en el tram denudat del camí de l'anella verda en la finca de Mossèn Homs

22.09.2018

87/2018

Separata del projecte reformat d'actuacions per a la prevenciól d'incendis forestals. Anualitat 2018

18.09.2018

EGAT 5/2018

Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada

01.10.2018

57/2018

Projecte modificat de l'equipament cívic Plaça de la Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat

13.09.2018

31/2011

Memòria valorada de les obres de subministrament i instal·lació d'un aparcament tancat per bicicletes a l'estació de la Rambla

12.09.2018

100/2018

Memòria valorada d'instal·lació d'elements reductors de velocitat al camí de Can Gonteres

27.08.2018

70/2018

Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa

27.08.2018

61/2018

Memòria valorada d'adequació d'un àrea de lliure circulació de gossos al barri de Can Petit

03.08.2018

98/2018

Projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de climatització en l'edifici d'oficines de Foment de Terrassa situat a la Ctra. Martorell, 95 de Terrassa

03.08.2018

52/2018

Memòria valorada per els acabats interiors i equipaments per adaptació d'espais interiors de l'equipament municipal de la Maurina, per a la seva posada en servei

02.08.2018

96/2018

Memòria valorada per les modificacions de les circulacions dels edificis B i Didó i la redistribució dels espais de la secretaria corporativa

02.08.2018

90/2018

Memòria valorada per al muntatge de cuina i bar del Casal Cívic de la Maurina

02.08.2018

89/2018

Projecte de reforma de les instal·lacions de ACS als vestuaris de les instal·lacions del Terrassa FC

01.08.2018

94/2018

Memòria valorada per a la millora de les condicions de protecció contra incendis, accessibilitat instal·lacions i legalització Centre de Dia Vilardell

01.08.2018

92/2018

Projecte de reforma de les instal·lacions de baixa tensió corresponent al Mercat Municipal de la Independència

01.08.2018

91/2018

Memòria valorada d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils a Les Fonts

30.07.2018

93/2018

Memòria tècnica valorada de remodelació de l'espai d'aparcament del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar

27.07.2018

88/2018

Memòria valorada per a la reforma interior del casal cívic Ca n'Aurell de Terrassa

27.07.2018

81/2018

Memòria valorada per a l'adequació de les sortides d'emergència del Casal Cívic Can Parellada de Terrassa

26.07.2018

86/2018

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat al voltant del dipòsit de Can Poal

26.07.2018

85/2018

Memòria tècnica per a la reparació de fals sostres de canyís en vestíbul i lavabos de planta 2 i realització de cales ens diversos àmbits per a posterior diagnosi en l'edifici Cinema de Catalunya

26.07.2018

82/2018

Memòria valorada de substitució de les maniobres de 4 ascensors, 2 en l'edifici de Policia i 2 al Mercat de la Independència de Terrassa

26.07.2018

80/2018

Memòria valorada per a la consolidació del nou traçat del camí vell de Terrassa a Ullastrell

26.07.2018

74/2018

Projecte de la reforma i adequació paisatgística del parc de la "Depuradora de Les Fonts"

23.07.2018

79/2018

Memòria valorada d'nstal·lació d'enllumentat públic als vials de la plaça dels Països Catalans

19.07.2018

76/2018

Memòria valorada per a la reparació de la impermeabilització de la coberta en l'edifici de l'esplai el Tabal

19.07.2018

75/2018

Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa (7 lots)

19.07.2018

39/2018

Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment del pavelló de Can Jofresa

17.07.2018

77/2018

Projecte de millora de la urbanització del passeig central de l'avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l'avinguda del Vallès

13.07.2018

24/2018

Projecte bàsic i d'execució de millores i reparacions de la pista d'atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa

13.07.2018

11/2018

Memòria valorada de la instal·lació de desestratificador a l'edifici de Glòries de Terrassa

12.07.2018

78/2018

Memòria valorada per les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, de diferents trams de la solera del col·lector visitable del parc de Vallparadis

26.06.2018

68/2018

Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de La Maurina

22.06.2018

71/2018

Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat

22.06.2018

67/2018

Memòria valorada per a l'acondicionament de les baranes al parc de Vallparadís – Hortes dels Frares – accés des del carrer Igualtat

20.06.2018

69/2018

Projecte de tots els paviments del Parc de Sant Jordi per fer-los accessibles, substituint el sauló per un material més resistent a l'aigua

11.06.2018

64/2018

Projecte de la reforma de les zones de joc infantil a diverses places de la ciutat

11.06.2018

63/2018

Projecte executiu d'accessibilitat de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Terrassa

08.06.2018

16/2018

Memòria valorada de la rehabilitació de la plaça Rosalia de Castro

05.06.2018

27/2018

Projecte de millora de les condicions per l'ús i manteniment de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere

05.06.2018

23/2018

Projecte de les obres per la millora de la accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell

05.06.2018

62/2018

Projecte de les obres per la millora de la zona verda en la cruïlla entre el carrer Mare de Déu dels Socors i el carrer M.D. de las Angustias al barri de Ca n'Anglada

05.06.2018

60/2018

Memòria valorada de l'adequació dels accessos als jardins de Ròmul Piñol

05.06.2018

26/2018

Memòria valorada: Instal.lació de tanques per a la protecció a determinades àrees d'aportació de residus municipals al barri de Can Palet de Vista Alegre

25.05.2018

58/2018

Memòria valorada per a l'adaptació de les divisòries de la primera planta de l'edifici municipal Didó 5

23.05.2018

59/2018

Projecte del Modificat del projecte d'urbanització del polígon d'actuació en sòl urbà del carrer Puig Novell - Baldrich (PA-BAL001). Fase 1: Puig Novell / Sant Quirze

23.05.2018

22/2006

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de La Font de l'Espardenyera

23.05.2018

129/2017

Memòria valorada per la instal·lació de punts de llum autònoms al Molinot

22.05.2018

55/2018

Projecte d'arranjament de coberta del conservatori

22.05.2018

54/2018

Projecte d'adequació de la cuina i annexes de l'escola bressol l'Espígol

21.05.2018

53/2018

Projecte de substitució de la coberta de l'edifici annex de l'escola municipal La Llar

21.05.2018

49/2018

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Palet de Vista Alegre

21.05.2018

128/2017

Memòria tècnica valorada: arrencada i trituració de vegetació de la Riera de les Arenes, del tram entre el Pont de Béjar a la Riera del Palau

18.05.2018

17/2018

Projecte de reforma i adequació de la planta baixa de l'edifici de Pantà, 20

18.05.2018

13/2018

Memòria valorada de les obres per a la reposició o nova instal·lació de mobiliari, jocs infantils i elements esportius i l'adequació dels espais públics

17.05.2018

47/2018

Memòria valorada per a l'arranjament del Camí Vell de Terrassa a Ullastrell

17.05.2018

15/2018

Projecte de modificació de la instal·lació elèctrica de BT a l'Escola La Llar

Projecte amb amidaments corregits

17.05.2018

9/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al carrer de Concepció Arenal, entre els carrers d'Albinyana i Wilson

16.05.2018

51/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cisterna, entre els carrers d'Iscle Soler i portal de Sant Roc

16.05.2018

50/2018

Memòria valorada d'adequació paisatgística i instal·lació de jocs infantils a la plaça d'Antoni Escudé i espais verds adjacents

16.05.2018

46/2018

Memòria valorada per la substitució de la impermeabilització de la coberta de l'escola bressol Ginesta

16.05.2018

43/2018

Memòria valorada per a l'execució de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable del carrer de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l'avda. del Vallès

11.05.2018

38/2018

Projecte d'urbanització del carrer Velázquez entre els carrers Dom Bosco i Ronda Ponent

11.05.2018

21/2018

Memòria valorada de la urbanització al carrer del Vent entre els carrers Sant Andreu i Simeó Garcia

11.05.2018

19/2018

Projecte de climatització dels dormitoris de diverses escoles bressol municipals

10.05.2018

48/2018

Memòria valorada per a la millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet

04.05.2018

10/2018

Memòria valorada per a la millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet

04.05.2018

10/2018

Projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la urbanització vorera carrer Pablo Iglesias i carrer d'Icària, trams d'enfront d'Institut Aymerigues

04.05.2018

6/2018

Memòria valorada per a la substitució del paviment del menjador de les escoles bressol Tabalet i Moisés

03.05.2018

44/2018

Memòria valorada per a la implantació d'un mòdul sanitari al camp municipal de Les Arenes

27.04.2018

42/2018

Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc

26.04.2018

126/2017

Annex d'esmena d'errada material no substancial del projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del condicionament terrassenc        27.11.2018     126/2017

Memòria valorada de millora de la seguretat vial de la cruïlla del carrer d'Albinyana amb el carrer de Colom

25.04.2018

41/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Sant Isidre, entre els núm. 2 i 22

16.04.2018

37/2018

Memòria valorada del condicionament provisional del Passatge de la Prudència

16.04.2018

34/2018

Memòria valorada per a la substitució del SAI i la climatització de la sala del RACK de l'Arxiu Històric de Terrassa

16.04.2018

33/2018

Memòria valorada per a la reforma de l'edifici situat al carrer d'Amèrica 19. Adaptació per al districte jove

12.04.2018

32/2018

Memòria valorada per a la reforma del sistema de compressors del sistema de climatització de l'edifici Didó

12.04.2018

31/2018

Projecte constructiu d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges, en el marc d'actuació del Pla de Barris de La Maurina

10.04.2018

3/2018

Memòria valorada de millora del drenatge de la plaça de Frederica Montseny

10.04.2018

2/2018

Projecte modificat de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere número 5

05.04.2018

61/2016

Memòria valorada d'esbrossada dels talussos de la Riera de Palau al voltant del pont de Can Gonteres, la passarel·la de vianants, i avinguda de Can Boada

04.04.2018

35/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba

03.04.2018

28/2018

Projecte executiu per a l'adequació de l'edifici del carrer Sant Quirze, 2 planta soterrani i primera

27.03.2018

1/2018

Memòria valorada per a l'amplicació del vestidor de dones en l'edifici Glòries

22.03.2018

29/2018

Memòria valorada per a la reparació de la volta de l'escala dels pisos del carrer Font Vella, 33

21.03.2018

25/2018

Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat

16.03.2018

7/2018

Memòria valorada per a la reparació del sistema de canalització d'aigua a la piscina de Vallparadís

07.03.2018

20/2018

Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa

02.03.2018

8/2018

Memòria valorada per a la substitució de tancaments practicables de les façanes a l'edifici del carrer de la Unió núm. 36

22.02.2018

5/2018

Memòria valorada de l'adequació de la plaça de l'Emigrant

22.02.2018

4/2018

Memòria valorada per a la rehabilitació de les finestres de l'Escola de la Llar

28.01.2018

121/2017

Projecte de construcció d'un skatepark a Can Jofresa

12.01.2018

116/2017


Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2016.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?