Memòries i projectes aprovats definitivament (2016)

Títol descriptiu del projecte o memòria

Data aprovació

COAP

Projecte modificat del Projecte d'alberg de l'Antic Poble de Sant Pere (volum 1 - volum 2)

28.12.2016

55/2016

Projecte modificat de la memòria valorada per a l'adequació de l'espai públic del carrer Esla 40

22.12.2016

46/2016

Projecte d'ampliació del servei d'urgències i d'altres serveis mèdics de Mútua i de reurbanització del carrer del Castell

16.12.2016

08/2015

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat i mobilitat al carrer de Ferran Casablancas

14.12.2016

124/2016

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat i mobilitat a diferents carrers i espais públics (places, carrers i parcs)

14.12.2016

122/2016

Memòria valorada per a la conservació del gual de la Riera de Palau

09.12.2016

118/2016

Memòria valorada per a la millora de l'accés de vianants a l'Anella verda des del carrer Amposta

02.12.2016

120/2016

Projecte per al subministrament i instal·lació de l'ampliació de l'escenari de l'Auditori de Terrassa

30.11.2016

123/2016

Memòria valorada per a les obres de reparació d'un esvoranc al creuament entre els carrers de Venus i de Mercuri

30.11.2016

121/2016

Memòria valorada per a la reubicació del dormitori de l'escola bressol La Casona

28.11.2016

119/2016

Memòria valorada: condicionament de les zones exteriors de la Zona Esportiva municipal Can Jofresa

28.11.2016

117/2016

Memòria valorada per les reparacions de les façanes de l'escola bressol Tabalet

24.11.2016

106/2016

Memòria valorada de les obres d'arranjament d'un tram del Torrent de Can Guitard

23.11.2016

40/2016

Memòria valorada del condicionament del talús d'escollera existent a la UA-08 de Les Martines

23.11.2016

30/2016

Projecte d'urbanització del sector PM-SKE001 Saifa Keller

18.11.2016

77/2016

Memòria valorada de les obres d'arranjament d'un tram del camí al turó de les Roques Blanques per Can Candi, del camí lateral de la riera del Palau entre els jutjats i la C-58, i un tram del Camí vell de Terrassa a Rubí

18.11.2016

115/2016

Projecte d'enderroc dels blocs 5 i 6 -illa 14- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada. Passatge Prudència 2-4 de Terrassa

17.11.2016

72/2016

Projecte per a la nova escala d'emergència del Teatre Alegria

14.11.2016

116/2016

Memòria valorada per a l'adequació i millora energètica de la façana del local situat al carrer Arenys de Mar núm. 15

10.11.2016

114/2016

Memòria valorada de les mesures correctores a adoptar per a l'aïllament acústic del recinte d'ordinadors del Centre de Processament de Dades i pel condicionament acústic de les sales de Serveis de Sistemes, sala del centre CAU i sala d'atenció telefònica 010.

10.11.2016

113/2016

Memòria valorada per a l'execució de l'escala d'accés al magatzem de la Fàbrica Noguera

10.11.2016

110/2016

Memòria valorada de les actuacions de tractament de la vegetació al Parc de la Serra de Galliners

10.11.2016

109/2016

Memòria valorada de les plantacions d'arbrat al carrer Rosselló, a la carretera Martorell i al carrer Major

10.11.2016

108/2016

Projecte executiu per a la substitució de la màquina de climatització de la Bibilioteca del districte 2

09.11.2016

111/2016

Memòria valorada per a les obres d'estabilització i reconstrucció del mur perimetral de la coberta de la Biblioteca del districte 4 de l'Ajuntament de Terrassa

08.11.2016

112/2016

Memòria tècnica valorada dels treballs de control de la vegetació arbustiva i herbàcea de la riera de Les Arenes, del tram entre el pont de Can Petit i el pont de Les Arenes

08.11.2016

104/2016

Memòria valorada de les obres de millora de l'Anella Verda en la zona de contacte amb el barri de Torressana

08.11.2016

98/2016

Memòria valorada per a la reforma del magatzem i annexes de la cuina de l'escola Josep Ventalló

03.11.2016

107/2016

Memòria valorada per a la modernització de l'ascensor del centre cívic Maria Aurèlia Capmany

03.11.2016

105/2016

Memòria valorada per a la instal·lació de noves baranes perimetrals als poliesportius municipals de Les Arenes i de Ca n'Anglada

03.11.2016

103/2016

Memòria tècnica per a la contractació de les tasques d'adequació dels solars situats al carrer Joaquim de Vayreda / passeig 22 de juliol, i carrer Gregal 1 per a l'ampliació d'horta urbana implantada

31.10.2016

102/2016

Projecte executiu de millora de l'enllumenat del CMF Sant Llorenç

26.10.2016

101/2016

Memòria tècnica per a la contractació de les tasques d'adequació del solar situat al carrer de Valls núm. 49 per a la implantació d'horta urbana

26.10.2016

99/2016

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram als carrers de Girona i del Camí de Castellar

26.10.2016

97/2016

Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la riera del Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el pont del Ferrocarril

21.10.2016

19/2016

Memòria valorada per la millora dels accessos a les cobertes de diversos edificis esportius (pavelló poliesportiu La Maurina i pavelló poliesportiu Can Jofresa)

20.10.2016

96/2016

Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat del passatge de Santa Magdalena

20.10.2016

95/2016

Memòria valorada per a l'adequació del gual del carrer Sant Marian amb carretera de Montcada

20.10.2016

94/2016

Projecte d'instal·lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP (antiga Fàbrica Noguera)

20.10.2016

93/2016

Memòria de la substitució de la caldera de producció de calefacció a la Casa Baumann

17.10.2016

92/2016

Memòria valorada per al sanejament del tram del cobert del pati de plaça Didó de l'Ajuntament de Terrassa previ estudi de l'estat de l'estructura de la coberta

17.10.2016

91/2016

Memòria valorada de la reforma de les oficines d'atenció ciutadana a tres centres cívics

17.10.2016

89/2016

Memòria valorada de les mesures d'accessibilitat i pacificació del trànsit en les cruïlles de la ciutat

17.10.2016

88/2016

Memòria valorada de l'adequació d'un local al carrer Arenys de Mar, al barri del Pla del Bonaire (2a fase)

17.10.2016

87/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment de formigó de la pista poliesportiva de Les Arenes

14.10.2016

90/2016

Memòria valorada de la millora d'accessibilitat interior de la plaça de Federico García Lorca

10.10.2016

86/2016

Memòria valorada per a la millora de la seguretat d'ús de les persones mitjançant la instal·lació d'elements de protecció en diversos punts de la ciutat

30.09.2016

84/2016

Memòria valorada de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer d'Alexandre Bell, entre els carrers de Volta i d'Antoni Torrella

28.09.2016

85/2016

Memòria valorada per a les millores de les condicions de salubritat i accés del dipòsit del complex esportiu del districte II

27.09.2016

83/2016

Memòria valorada per a la instal·lació de nous tancaments als equipaments esportius municipals

14.09.2016

80/2016

Projecte modificat del Projecte executiu a realitzar a les instal·lacions de climatització dels edificis de Pantà 20 i 30

14.09.2016

55/2015

Memòria valorada per a les obres de millora i manteniment en el local social Poble Nou de Terrassa

12.09.2016

81/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació de les cornises i balcons de la casa Torrella, situada al carrer Gavatxons, 9

12.09.2016

79/2016

Memòria valorada per a la substitució de tancaments practicables de les façanes de l'edifici del carrer Unió, 36

12.09.2016

78/2016

Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta de l'edifici del carrer Major de Sant Pere, 5

23.08.2016

61/2016

Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació per a la consolidació de l'estructura i la impermeabilització de la Masia de Can Casanovas

23.08.2016

59/2016

Memòria valorada per a l'arranjament d'un talús al carrer dels Dipòsits de Can Boada del Pi

16.08.2016

76/2016

Projecte executiu de semaforització de la cruïlla entre el passeig vint-i-dos de juliol i els carrers de la Mare de Déu dels Àngels, de Miquel Àngel i de Sant Gaietà

16.08.2016

57/2016

Projecte de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa

11.08.2016

58/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació dels merlets de la façana de la Casa Alegre de Sagrera, situada al carrer Font Vella 29

10.08.2016

42/2016

Memòria valorada d'implantació de mesures contra incendis a la Fàbrica Noguera

04.08.2016

75/2016

Projecte d'instal·lació d'una escala i dues portes d'emergència a l'edifici del SGEP

04.08.2016

74/2016

Memòria valorada d'adequació de mitjana aixecada per arrels

04.08.2016

73/2016

Memòria de les obres de millora del rendiment de depuració de l'EDAR Font del Ferro

04.08.2016

69/2016

Memòria valorada de la reparació de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa

28.07.2016

71/2016

Memòria valorada de conservació dels paviments asfàltics a l'Avinguda del Vallès, costat oest

15.07.2016

70/2016

Memòria valorada del programa d'adequació de via pública als polígons industrials

15.07.2016

64/2016

Projecte executiu de la reposició dels arbres afectats per les ventades del 2014

13.07.2016

41/2016

Memòria valorada per a la reparació i renovació de la senyalització d'orientació en diversos punts de la ciutat

11.07.2016

67/2016

Projecte d'adequació i rehabilitació de l'estadi federatiu d'hoquei herba de Terrassa

11.07.2016

66/2016

Projecte de millora del ferm del camí dels Plans de Can Bonvilar, entre el CIAB i l'accés a l'Hotel La Mola

11.07.2016

65/2016

Memòria valorada de reposició de jocs infantils en diversos espais de la ciutat

11.07.2016

63/2016

Projecte per a la instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis de l'ajuntament

05.07.2016

62/2016

Projecte bàsic i executiu d'adequació de planta soterrani per a ús de magatzem a l'edifici Fira de Terrassa

05.07.2016

60/2016

Memòria valorada de l'enllumenat espai via pública (antic espai del Mercadal - Sector Montserrat)

29.06.2016

09/2016

Memòria valorada per a la instal·lació d'una barana a les escales entre els carrers Tórtora i Sant Jeroni del barri de Can Palet de Vista Alegre

28.06.2016

54/2016

Memòria valorada de l'adequació de la zona de jocs infantils de la plaça de les Josefines

28.06.2016

53/2016

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat de les cruïlles del passeig Muncunill: carrer del Dibuixant Avellaneda i carrer de l'Ancianitat

28.06.2016

52/2016

Memòria valorada d'adequació de les plataformes de parades de transport públic (fase 1 + fase 2)

28.06.2016

51/2016

Memòria valorada per a les obres de reparació (mitjançant treballs confinats) de la càmera i d'un tram de xarxa de clavegueram del Parc de Vallparadís, sota el pont del Passeig

28.06.2016

50/2016

Memòria valorada de les reposicions d'arbrat, caigut durant la ventada, en espais verds de la ciutat

28.06.2016

49/2016

Memòria de la millora de l'accessibilitat a la façana sud del Condicionament Terrassenc

28.06.2016

15/2016

Projecte modificat de la separata 1 del nucli exterior vertical de comunicacions a l'edifici de l'estació de Vallparadís

23.06.2016

44/2014

Memòria valorada per el subministrament i instal·lació d'aparells portàtils de climatització als centres cívics Maria Aurèlia Capmany i Alcalde Morera i al casal cívic Can Parellada

22.06.2016

56/2016

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al carrer Estanislau Figueras, entre els carrers Ramon i Cajal i de Colom

22.06.2016

48/2016

Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment esportiu del pavelló municipal de La Maurina

22.06.2016

47/2016

Projecte executiu de les instal·lacions de climatització i electricitat del centre cívic Maria Aurèlia Capmany

22.06.2016

45/2016

Memòria valorada per a la reforma interior de l'escola bressol Ginesta

17.06.2016

44/2016

Projecte executiu per a la formació d'una xarxa de climatització en l'edifici del carrer de la Unió, 36

16.06.2016

43/2016

Projecte executiu de la reposició d'arbres afectats per les ventades del 2014

15.06.2016

41/2016

Memòria valorada de l'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos en quatre espais de la ciutat: Parc de Vallparadís - Torrent Monner, Parc de Vallparadís - Horta dels frares, barri de Can Tusell i barri de Ca n'Aurell

15.06.2016

17/2016

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Les Fonts

14.06.2016

39/2016

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Parellada

14.06.2016

38/2016

Memòria tècnica valorada de les obres de restauració del Torrent del Sagrament

13.06.2016

21/2016

Memòria valorada per a la millora de la seguretat a les estacions depuradores i als vòrtex de Terrassa

09.06.2016

37/2016

Memòria valorada de la reparació i impermeabilització del paviment de l'escenari de la plaça Federico García Lorca

09.06.2016

36/2016

Memòria valorada per al manteniment substitutiu de les tanques perimetrals de l'escola Pau Vila

08.06.2016

35/2016

Memòria valorada per al rejuntat de les façanes de l'escola bressol Ginesta

08.06.2016

33/2016

Memòria valorada per el reforç estructural i cel ras del carrer Unió 36

03.06.2016

34/2016

Memòria valorada per a la col·locació d'escales d'accés a les cobertes de l'escola Font de l'Alba

03.06.2016

32/2016

Memòria valorada pel manteniment substitutiu de les tanques perimetrals de l'escola Font de l'Alba

03.06.2016

31/2016

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització del Molinot

03.06.2016

29/2016

Projecte d'instal·lacions elèctriques del casal cívic de Les Fonts

30.05.2016

28/2016

Memòria valorada de les obres de l'adaptació de l'accessibilitat dels guals de vianants de la ciutat

30.05.2016

27/2016

Memòria tècnica valorada: subdivisió de parcel·les d'horts municipals 

20.05.2016

26/2016

Memòria valorada de renovació, mitjançant el sistema bursting, d'un tram del col·lector de la ctra. Castellar, entre els carrers Lleó XIII i Ricard Caro

19.05.2016

14/2016

Memòria valorada de l'ampliació de paviment dels camins del carrer Terque

13.05.2016

25/2016

Memòria valorada de la construcció de passos adaptats a les proximitats de l'Escola França

13.05.2016

24/2016

Projecte executiu de la ventilació dels lavabos de planta baixa en el Centre Cívic Avel·lí Estrenjer

13.05.2016

18/2016

Projecte de climatització de l'edifici del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa

10.05.2016

22/2016

Memòria valorada de la reurbanització de la placeta Rosa Puig

10.05.2016

20/2016

Projecte executiu d'adequació de la xarxa elèctrica i canvi de lluminàries dels edificis del carrer Martín Díez núms. 5 i 7

10.05.2016

16/2016

Memòria valorada de la instal·lació de baranes al camí lateral de l'escola Serra de l'Obac

27.04.2016

11/2016

Memòria valorada de les tasques de posta al dia d'un talús del barri de Xúquer

27.04.2016

10/2016

Memòria valorada de les obres a realitzar per a segregar una finca en dos: ctra. de Rubí 209-211 i la part posterior de la finca (Vallparadís)

26.04.2016

23/2016

Memòria valorada de les obres de consolidació arbustiva i millora dels drenatges del Parc de Sant Jordi

26.04.2016

13/2016

Memòria valorada referent a la reposició d'arbrat caigut al Parc de Sant Jordi motivat per la ventada del dia 9 de desembre de 2014

26.04.2016

12/2016

Memòria valorada de renovació de la pavimentació per a garantir l'accessibilitat i consolidació de la plaça Joaquim Ventalló

22.04.2016

07/2016

Projecte executiu de l'arranjament de parcel·les periurbanes afectades per ventades

22.04.2016

05/2016

Memòria valorada de les obres de millora de la seguretat d'ús de l'accés a la Font del Tintorer del Parc de Vallparadís

21.04.2016

08/2016

Memòria valorada per a la impermeabilització de les cobertes d'infantil de l'escola Ramón y Cajal

21.04.2016

06/2016

Projecte executiu d'instal·lació de detecció d'incendis en l'edifici consistotial

21.04.2016

04/2016

Projecte complementari del projecte executiu de consolidació de l'estructura, substitució de cobertes i instal·lacions bàsiques del Condicionament Terrassenc

14.04.2016

52/2015

Memòria valorada de les obres de millora de la seguretat d'ús del carril bici al Passeig vint-i-dos de juliol

11.04.2016

03/2016

Memòria valorada de la restauració del pati de butaques del teatre de l'escola Joan XXIII

29.03.2016

02/2016

Modificat de la memòria de l'ampliació dels tendals metàl·lics a les façanes laterals del Mercat de Sant Pere i ampliació de vorera

29.03.2016

56/2015

Projecte d'execució de les mesures contingudes en l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Parc Vallès de Terrassa

04.03.2016

104/2015

Projecte de senyalització d'entrades i sortides al Parc Vallès de Terrassa

13.01.2016

103/2015

Projecte executiu per a l'adequació i arranjament de part dels camins de l'Anella Verda

17.02.2016

93/2014

Memòria valorada de la substitució del pati de butaques del teatre de l'escola Joan XXIII

17.02.2016

1/2016

Projecte de reforma de la coberta, xarxa de sanejament i paviment exterior de l'escola El Pi, centre especialitzat en paràlisi cerebral

21.01.2016

84/2015

 

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici en curs.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ