Perfil de contractant

Procediments acabats

ProcedimentTipusInici de publicació
Adjudicació definitiva

Contracte de subministrament d'un sistema de gestió de visites concertades a la nova oficia d'ATenció Ciutadana a Glòries (ECAU 1376/2012) (Més informació)

Subministraments08-09-2015

Manteniment i servei gestionat de sistemes de microinformàtica, servidors virtuals i eines de monitorització i gestió (ECAA 23/2012) (Més informació)

Serveis08-09-2015

Serveis de prevenció i control de la legionel.losi a les instal.lacions municipals considerades d'alt risc (ECAA 252/2011) (Més informació)

Serveis08-09-2015

Cessió d'ús d'un bé de domini públic per a la gestió del Local Cívic Vapor Gran (ECAA 183/10) (Més informació)

Serveis08-09-2015

Concurs per a l'atorgament de llicències d'ocupació d'espais físics o unitats comercials als mercats municipals de la Independència i de Sant Pere, destinats a la venda per a exercir-hi l'activitat comercial (ECAA 94/2011) (Més informació)

Serveis08-09-2015

Serveis de gestió i manteniment de la central de reserves de la XATIC i la comercialització de productes i serveis turístics que promou l'associació (Més informació)

Serveis07-09-2015

Concurs d'idees per a la climatització del Mercat de la Independència (Més informació)

Serveis14-07-2015

Acord marc d'obres de reparació, manteniment i reforma dels habitatges i altres immobles gestionats per la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A. (Més informació)

Obres14-07-2015

Obres definides en la memòria valorada de la millora de l'accessibilitat al Camí de Can Boada, entre el carrer Torrent del Batlle i l'avinguda Can Boada del Pi (Terrrassa. Barris en marxa) (ECAO 2392/2015) (ECAO 2392/2015) (Més informació)

Obres14-07-2015

Obres definides en la Memòria valorada d'adequació de l'escenari de la Plaça Salvador Dalí, dins del Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 2213/2015) (Més informació)

Obres29-05-2015

Obres definides en la Memòria valorada de reforç de l'estructura de l'enllumenat públic de la Plaça Nova, dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 2391/2015) (Més informació)

Obres29-05-2015

Obres definides en la memòria d'accessibiltiat de la cruïlla de carrer Guadalquivir amb Miño i adaptació de guals de Terrassa, dins del Programa d'actuacions de millora de l'espai públic Terrassa Barris en Marxa (ECAO 2014/2015) (ECAO 2014/2015) (Més informació)

Obres15-05-2015

Contractes menors del servei de cultura (Més informació)

Serveis06-05-2015

Obres definides en la Memòria valorada de la millora d'infraestructures de drenantge al districte 4 de Terrassa, dins del Programa d'actuacions de millora de l'espai públic Terrassa Barris en Marxa (ECAO 1857/2015) (ECAO 1857/2015) (Més informació)

Obres29-04-2015

Obres del projectes de rehabilitació, mitjançant tecnologia sense rasa, d'un tram de collector d'aigües pluvials a l'avinguda del Vallès, des del carrer de Tàrrega fins al carrer de Matagalls de Terrassa (COAD 12/2014) (Més informació)
LICITACIÓ PUBLICADA A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Obres29-04-2015

Contractes formalitzats dels servei de cultura (Més informació)

Serveis27-04-2015

Obres definides en la Memòria valorada de remodelació de la millora del paviment existent per garantir l'accessibilitat i la seguretat dels vianants a l'oest de la ciutat de Terrassa, dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 1383/2015) (Més informació)

Obres15-04-2015

Contracte per a la retirada dels arbres trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència i en risc de trencament o caiguda resultat de la ventada del 9 de desembre de 2014 al terme municipal de Terrassa (MAMA 237/2014) (Més informació)

Serveis13-04-2015

Contractes menors del servei de Cultura (Més informació)

Serveis31-03-2015

Contractes menors del servei de cultura (Més informació)

Serveis24-03-2015

Obres definides en la Memòria valorada de remodelació de zones de lliure circulació de gossos en diferents indrets de la ciutat, dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 743/2015) (Més informació)

Obres12-03-2015

Formalització contractes menors del servei de Cultura (Més informació)

Serveis11-03-2015

Formalització de contractes menors del servei de cultura (Més informació)

Serveis04-03-2015

Serveis de consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can Palet II, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer (ECAS 5497/2014) (Més informació)
Reservat a centres especials de treball

Serveis04-03-2015

Obres de la Memòria valorada de l'adequació i reforç de l'escullera i tancaments al carrer Mas de Miresses (Programa Terrassa Barris en marxa) (ECAO 611/2015) (Més informació)

Obres04-03-2015

Obres definides en la Memòria valorada de l'enllumenat públic, en diferents espais de la ciutat de Terrassa (Programa Terrassa Barris en marxa) (ECAO 338/2015) (Més informació)

Obres04-03-2015

Subministrament, installació, configuració i posada en servei d'un sistema de climatització per al centre de càlcul de Backup (CCB) (ECAU 5923/2014) (Més informació)

Subministraments02-03-2015

Formalització de contractes menors del servei de Cultura (Més informació)

Serveis26-02-2015

Subministrament, installació, configuració i posada en servei d'equips ADC (Application Delivery Controller) per a la publicació i balanceig d'aplicacions i Webs Corporatives (ECAU 5913/2014) (Més informació)

Subministraments23-02-2015

Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (escenaris, tarimes, cadires, tanques i altres) per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de Participació i Equipaments Cívics (ECAU 6403/2014) (Més informació)

Subministraments19-02-2015

serveis de dinamització dels Bucs d'Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann) Serveis de dinamització dels Bucs d'Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann) serveis de dinamització dels Bucs d'Assaig de la Casa Baumann (Bucs Baumann) (ECAS 6413/2014) (Més informació)

Serveis19-02-2015

Serveis de manteniment de l'aplicació FUNESA2 i suport funcional i incidental (Més informació)
Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA (SMSFT)

Serveis11-02-2015

Serveis de manteniment i reparació de la pintura de la senyalització horitzontal de les reserves específiques d'aparcament (ECAS 5850/2014) (Més informació)

Serveis09-02-2015

Serveis de consergeria als centres cívics municipal (suplències i fora d'horari) (ECAS 4988/2014) (Més informació)

Serveis09-02-2015

Formalitzacio de contractes menors del servei de cultura (Més informació)

Serveis05-02-2015

Subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, d'un sistema d'emmagatzematge i equip de comunicacions fibre channel, el seu manteniment i l'assegurança associada, (ECAU 1417/2014) (Més informació)

Subministraments02-02-2015

Obres definides en la "Memòria valorada de l'adequació d'un espai per a la lliure circulació de gossos al parc de Vallparadís - La Devesa Sud" (actuacions 74 i 79), dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (ECAO 7201/2014) (Més informació)

Obres30-01-2015

Direcció artística del projecte del Centre de Producció Teatral de Terrassa, CAET i de direcció artística dels teatres municipals, més la direcció artística del Festival TNT (ECAS 6427/2014) (Més informació)

Serveis30-01-2015

Formalització de contractes menors del Servei de Cultura (octubre-novembre 2014) (Més informació)

Serveis28-01-2015

Contracte de serveis de manteniment i suport del programari de la marca Oracle (ECAS 6675/2014) (Més informació)

Serveis21-01-2015

Obres d'implantació d'elements reductors de velocitat a la calçada, en diferents punts de la ciutat (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 7164/2014) (Més informació)

Obres21-01-2015

Serveis de dinamització de la pista esportiva de Ca n'Anglada. (ECAS 7163/2014) (Més informació)

Serveis20-01-2015

Obres incloses en la memòria valorada d'adequació de zones de jocs infantils i biosaludables (Terrassa. Barris en marxa) (COAD 8/2014) (Més informació)

Obres20-01-2015

Serveis de menteniment de la senyalització vertical de la ciutat:extracció i collocació de plaques i suports de senyals de trànsit (ECAS 4584/2014) (Més informació)

Serveis14-01-2015

Subministrament de flors i complements florals per a la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA (Més informació)
Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA (SMSFT)

Subministraments14-01-2015

Obres incloses en la memòria valorada d'adequació de zones de jocs infantils de la ciutat (Terrassa. Barris en marxa) (COAD 7/2014) (Més informació)

Obres29-12-2014

Contracte de serveis de gestió del servei municipal de préstec d'elements d'infraestructures de carrer a entitats sense ànim de lucre: consergeria, custodia i manteniment dels elements d'infraestructures de carrer i control del magatzem, i el seu trasllat, muntatge i desmuntatge (ECAS 4613/2014) (Més informació)

Serveis12-12-2014

Obres definides en la "Memòria valorada asfalt imprès al carrer Gutenberg, entre Rambla Ègara i carrer Arquímedes" dins el Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 5905/2014) (Més informació)

Obres03-12-2014

Serveis d'esporga de 2.938 arbres d'alineació de carrers i de les places de la ciutat de Terrassa, quedant expressament exclosa l'esporga dels arbres que hi ha en els parcs i en els jardins (ECAS 3786/2014) (Més informació)

Serveis02-12-2014

Serveis d'eliminació de pollancres i pavimentació d'escocells a l'avinguda de Jaume I de Terrassa, dins el Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAS 5555/2014) (Més informació)

Serveis28-11-2014

Obres definides en la Memòria valorada de les obres d'accessiibilitat a la Plaça de la Cultura pel Carrer Pardo Bazán, dins el Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 5827/2014) (Més informació)

Obres28-11-2014

Subministrament de sis (6) vehicles tipus tricicle/motocarro motoritzat de transport lleuger amb destinació al Servei de Gestió de l'Espai Públic (ECAU 4684/2014) (Més informació)

Subministraments24-11-2014

Serveis de poda, lluita integrada i urgències de l'arbrat viari de la ciutat de Terrassa. (ECAS 3312/2014) (Més informació)

Serveis21-11-2014

Servei de bar-restaurant al Complex Els Telers del Centre Residencial i de Serveis per a la gent gran de Terrassa ubicat al carrer de Sant Ildefons número 8. (ECAS 3951/2014) (Més informació)
Correcció d'errors. Nou termini per a la presentació de proposicions: 17/10/2014

Serveis21-11-2014

Subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de 6 vehicles: 5 vehicles per a ser utilitzats pel Servei de Gestió de l'Espai Públic i d'1 vehicle per a ser utilitzat pel Servei d'Educació (ECAU 3719/2014) (Més informació)

Subministraments21-11-2014

Serveis d'il.luminació ornamental nadalenca de la ciutat de Terrassa (ECAS 3286/2014) (Més informació)

Serveis20-11-2014

Serveis de reposició arbustiva i col.locació de rètols informatius al parc de Sant Jordi de Terrassa, inclosos dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) ECAS 5404/2014 (ECAS 5404/2014) (Més informació)

Serveis14-11-2014

Obres definides en la Memòria valorada per a l'execució de 4 zones 30 als barris de: Centre, Vallparadís, Segle XX i Can Palet, dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 5076/2014) (Més informació)

Obres14-11-2014

Obres definides en la Memòria valorada de l'adequació de l'espai públic de la Plaça de Puigcerdà, dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Pùblic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 5146/2014) (Més informació)

Obres14-11-2014

Obres definides en la Memòria valorada de millora de l'accessibilitat de la carretera de Montcada amb el carrer Miquel Servet, dins el Programa d'actuacions de Millora de l'Espai Públic (Terrassa, barris en marxa) (ECAO 4993/2014) (Més informació)

Obres14-11-2014

Formalització de contractes menors del servei de cultura (Més informació)

Serveis12-11-2014

Obres definides en la memòria valorada de recuperació d'espais verds i estabilització de talussos, dins el Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (COAD 4/2014) (Més informació)

Obres12-11-2014

Serveis de monitoratge de cursos i tallers oferts en el Casal de Gent Gran Anna Murià, dins del complex Els Telers, Centre Residencial i de serveis per a la gent gran (ECAS 3948/2014) (Més informació)

Serveis11-11-2014

Obres definides en el Projecte d'enderroc del Bloc 8 - illa 15 - de la Modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada. Sant Damià, 257 bis (COAD 5/2014) (Més informació)

Obres05-11-2014

Formalització de contractes menors del Servei de Cultura (Més informació)

Serveis29-10-2014

Serveis de formació física continuada i ús d'installacions esportives i equipaments del cos de la Policia Municipal de Terrassa, per a les activitats de gimnàstica i manteniment físic. (ECAS 1762/2014) (Més informació)

Serveis29-10-2014

Serveis d'acció socioeducativa, adreçat a adolescents i joves estudiants dels centres d'ensenyament secundari (PIDCES). (ECAS 3695/2014) (Més informació)

Serveis29-10-2014

Subministrament de les llicències SanSymphony (ECAU 4105/2014) (Més informació)

Subministraments29-10-2014

Subministrament i installació de dos projectors digitals per a les dues sales del Cinema Catalunya, i tots els treballs d'adequació, desmuntatge, etc. (ECAU 3922/2014) (Més informació)

Subministraments23-10-2014

Serveis de manteniment i suport tècnic de les llicències Citrix XenApp Platinum per la connexió als serveis de la Direcció General del Cadastre (ECAS 4150/2014) (Més informació)

Serveis21-10-2014

Serveis de manteniment i suport de les llicències de la plataforma de desenvolupament d'aplicacions UNIFACE (ECAS 4664/2014) (Més informació)

Serveis21-10-2014

Centres Oberts (ECAS 3334/2014) (Més informació)

Serveis21-10-2014

Obres definides en la memòria valorada de manteniment per a garantir la seguretat de les persones i vehicles de Terrassa, dins del Programa d'actuacions demillora de l'espai públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4950/2014) (Més informació)

Obres21-10-2014

Obres definides en la Memòria valorada de l'adequació de la zona de jocs de la plaça de Ca n'Anglada de Terrassa, dins del Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4949/2014) (Més informació)

Obres21-10-2014

Obres definides en la Memòria valorada de l'adequació de la jardineria i dels jocs infantils de la plaça Laureà Barrau de Terrassa, dins del Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4819/2014) (Més informació)

Obres21-10-2014

Serveis de manteniment i reparació de la installació de climatització a l'edifici Vapor Universitari de Terrassa. (Més informació)

Serveis15-10-2014

Serveis de manteniment de jardineria a les instal.lacions de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA (SMSFT SA) (ECAA 24/2013) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Serveis de manteniment integral de les instal.lacions de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA (Més informació)

Serveis15-10-2014

Subministrament de contenidors de recollida posterior d'escombraries (Més informació)
Eco-Equip, SAM

Subministraments15-10-2014

Subministrament de pneumàtics i, en el seu cas, serveis complementaris de reparació i muntatge (Més informació)
Eco-Equip, S.A.M.

Subministraments15-10-2014

Subministrament de parquímetres (EGARVIA, SA) (Més informació)
Egarvia, SA

Subministraments15-10-2014

Atorgament de llicències d'ocupació d'unitats comercials als mercats municipals de la Independència i de Sant Pere de Terrassa per exercir-hi l'activitat comercial (Més informació)

Serveis15-10-2014

Contracte de constitució d'un Dret de Superfície en una finca de propietat de Patrimoni Audiovisual, SL (Més informació)

15-10-2014

Exposició al públic del plec de clàusules administratives particulars i posterior licitació de l'atorgament d'un dret de superfície de la finca de titularitat municipal ubicada a l'Avinguda Can Jofresa, núm. 6 (GURB 30/2012) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Licitació d'alienació d'una finca de titularitat municipal ubicada al carrer Gabon, cantonada amb l'Avinguda Africa, 77 (GURB 49/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al c. de Sant Francesc, 81 (GURB 34/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al c. del Xot, 47-49 (GURB 8/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al c. del Xot, 43-45 (GURB 7/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al c. de Xaloc, 39-41 (GURB 6/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al c. de Marconi, 217 (GURB 42/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al carrer de Cuba, núm. 42, a l'àmbit de Vista Alegre (GURB 9/1011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal, emplaçada al carrer de Tunísia, núm. 2 B (parcel.la D), a l'àmbit de Can Parellada Residencial (GURB 15/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al carrer de Guinea, núm. 27 (parcel.la C), a l'àmbit de Can Parellada Residencial (GURB 14/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al carrer de Guinea, núm. 25 (parcel.la B), a l'àmbit de Can Parellada Residencia (GURB 13/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al carrer de Tunísia, núm. 2 A (parcel.la A) a l'àmbit de Can Parellada Residencial (GURB 5/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al carrer de Cuba, núm. 12, a l'àmbit de Vista Alegre (GURB 10/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal emplaçada al carrer de l'Era, núm. 61, al barri del centre (GURB 35/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Alienació d'una finca de titularitat municipal al c. de Pare Font i Marcet amb l'Av. Lacetània, 174 (GURB 36/2011) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Concessió gratuïta de l'ús privatiu d'un espai a l'edifici conegut com Condicionament Terrassenc, al Passeig 22 de juliol (ECAA 11/2013) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Serveis de bar-cafeteria al Teatre Principal de Terrassa (ECAA 1/2013) (Més informació)

Serveis15-10-2014

Acord marc de subministrament d'articles de construcció, fusteria, pintura i installacions d'aigua i reg del Servei de Gestió de l'Espai Públic i altres serveis de l'Ajuntament de Terrassa, i d'aquelles societats municipals que, amb posterioritat a la seva adjudicació, acordin adherir-s'hi. (ECAU 2011/2014) (Més informació)

Subministraments15-10-2014

Concessió de l'ús privatiu d'una porció de domini públic a la plaça Ricard Camí per destinar-lo a l'activitat de bar i hostaleria (ECAS 634/2014) (Més informació)
Convocatòria de visita a les installacions: 13/03/2014, de 13:00 a 14:00 h.

Serveis15-10-2014

Atorgament de llicències d'ocupació d'espais físics o unitats comercials als mercats municipal de la Independència i de Sant Pere (ECAS 9018/2013) (Més informació)

Serveis08-10-2014

Formalització de contractes menors del Servei de Cultura (Més informació)

Serveis07-10-2014

Obres definides en la Memòria valorada de recuperació de l'espai públic per a la recollida lateral de residus, dins el Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa. Barris en Marxa) (ECAO 4296/2014) (Més informació)

Obres06-10-2014

Serveis de talleristes per a l'Escola municipal de la Llar (ECAS 2705/2014) (Més informació)

Serveis01-10-2014

Serveis de seguretat i vigilància i serveis auxiliars al complex funerari municipal de Terrassa (Més informació)
Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA

Serveis01-10-2014

Formalització contractes menors (Festa Major 2014) (FM_2 null/2014) (Més informació)

Serveis30-09-2014

Formalització contractes menors (Festa Major 2014) (Fest null/2014) (Més informació)

Serveis30-09-2014

Formalització contractes menors agost i setembre de 2014 (Més informació)

Serveis30-09-2014

Obres definides en la Memòria valorada de la millora dels espais de vianants de la Plaça Pare Alexandre i del carrer de Guadalquivir, dins del Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4119/2014) (Més informació)

Obres29-09-2014

Obres definides en la Memòria valorada de l'adequació de passos elevats sobre la calçada, en diferents carrers de la ciutat, dins el Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4615/2014) (Més informació)

Obres29-09-2014

Obres definides en la Memòria valorada dels treballs de condicionament del carrer Jocs Olímpics per millorar el trànsit de vianants i vehicles, dins del Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4250/2014) (Més informació)

Obres29-09-2014

Obres definides en la Memòria valorada de consolidació dels accessos a les Places de Can Gorgs i Cipriano García, dins del Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4297/2014) (Més informació)

Obres29-09-2014

Obres definides en la Memòria valorada de substitució i reordenació de l'arbrat amb espècies de millora medi-ambiental, dins del Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4273/2014) (Més informació)

Obres29-09-2014

Obres definides en la Memòria valorada d'adequació de zones viàries per garantir el trànsit de vianants al districte 3 (actuacions 25 i 26), dins del Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 4298/2014) (Més informació)

Obres29-09-2014

Serveis de desbrossament i neteja de les zones verdes de la ciutat de Terrassa. (ECAS 2501/2014) (Més informació)

Serveis29-09-2014

Contracte de subministrametn de plaques i suports de senyals de trànsit (ECAU 1853/2014) (Més informació)

Subministraments29-09-2014

Subministrament de panots per a la reparació de voreres de la ciutat (ECAU 2960/2014) (Més informació)

Subministraments29-09-2014

Subministrament d'àrids de la construcció per a la reparació de voreres i paviments de la ciutat (ECAU 2961/2014) (Més informació)

Subministraments29-09-2014

Exposició al públic del plec de condicions que ha de regir la concessió gratuïta de l'ús privatiu d'un espai esportiu ubicat entre els carrers del Cavall Bernat, Montcau i Castellassa, a l'Escola Goya, SL (ECAA 1/2014) (Més informació)

Serveis25-09-2014

Serveis de neteja dels mercats municipals de la Independència i Sant Pere (ECAA 99/2012) (Més informació)
Aclariments i informació addicional: José García Cano, Comerç, [email protected]

Serveis25-09-2014

Subministrament d'articles de pintura per al Servei de Gestió de l'Espai Públic (ECAA 79/2012) (Més informació)

Subministraments25-09-2014

Representació espectacle "Música clàsica i romàntica d'autors catalans" dins la temporada de música 2013 (ECAS 6890/2013) (Més informació)

Serveis24-09-2014

Coproducció espectacle "Symon Pédicri" dins el festival TNT 2013 (ECAS 6607/2013) (Més informació)

Serveis24-09-2014

Serveis de bar-restaruant al Complex els Telers del Centre Residencial i de Serveis per a la gent gran de Terrassa, ubicat al carrer de Sant Ildefons, núm. 8 (ECAS 6324/2013) (Més informació)

Serveis24-09-2014

Serveis de Centres Oberts (ECAS 8746/2013) (Més informació)

Serveis24-09-2014

Serveis de manteniment de reparació de pilones i elements de fosa de la ciutat de Terrassa (ECAS 357/2014) (Més informació)
Contracte reservat centres especials d'ocupació.

Serveis24-09-2014

Representació de l'Espectacle Tabac Rouge al Teatre principal de Terrassa els dies 25 i 26 de setembre de 2014, com a espectacle inaugural del Festival TNT -Terrassa Noves Tendències 2014 (ECAS 3947/2014) (Més informació)

Serveis24-09-2014

subministrament, mitjançant arrendament, sense opció de compra, dels llums de Nadal, així com els treballs necessaris per a la seva installació, desmuntatge i manteniment (ECAU 6708/2013) (Més informació)

Subministraments24-09-2014

Serveis de coordinació, monitoratge i realització de l'activitat de dinamització de la pista esportiva de Ca n'Anglada (ECAS 2749/2014) (Més informació)

Serveis19-09-2014

Obres descrites en el Projecte d'execució del col.lector del carrer Roger de Llúria amb l'interceptor del marge esquerre de la Riera del Palau (FEDER) (COAD 3/2014) (Més informació)

Obres17-09-2014

Obres definides en la memòria valorada de condcionament d'espais públics pel lleure i activitats esportives de Terrassa, dins del Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa Barris en Marxa) (ECAO 4074/2014) (Més informació)

Obres15-09-2014

Serveis d'assegurances de l'Ajuntament de Terassa (ECAS 641/2014) (Més informació)

Serveis15-09-2014

Publicació de l'aprovació de l'aplicació de la plataforma vortalGOV, per a la presentació de proposicions pels licitadors o candidats en el procediment obert utilitzant mitjans electrònics (ECAS 1987/2014) (Més informació)

Serveis29-08-2014

Serveis de monitors als centres d'educació especial Fàtima, el Pi, i Somriure, i a escoles bressol Espígol, l'Esquitx, Ginesta, Giravolt, Moisès, Soleia, la Casona, Coloraines, Vallparadís i Somriures (ECAS 1586/2014) (Més informació)

Serveis07-08-2014

Serveis de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'auditories energètiques (ECAS 597/2014) (Més informació)
L'obertura del sobre C tindrà lloc dimecres 02/07/2014 a les 14:00 h., a la sala de Govern.

Serveis30-07-2014

Serveis de conservació, manteniment i eliminació de residus de les zones verdes de la ciutat incloses dins de l'àrea 5. (ECAS 1953/2014) (Més informació)

Serveis25-07-2014

Servei d'eliminació de les males herbes de voreres i escocells del viari de la ciutat de Terrassa (ECAS 1912/2014) (Més informació)

Serveis25-07-2014

Serveis d'actualització de dades de titulars de sepultures del cementiri (Més informació)
Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA (SMSFT SA)

Serveis23-07-2014

Obres definides en la Memòria valorada de manteniment de mobiliari urbà en places interiors en diferents indrets de la ciutat, dins del Programa de Millora de l'Espai Públic (Terrassa. Barris en marxa) (ECAO 3153/2014) (Més informació)

Obres23-07-2014

Obres definides en la memòria valorada de la millora de la calçada i senyalització en trams de línies de bus, a l'avinguda del Vallès i altres vies principals de la ciutat, dins el Programa d'actuacions de millora de l'espai públic (Terrassa. Barris en Marxa) (COAD 2/2014) (Més informació)

Obres21-07-2014

Formalització contractes menors (juny-juliol 2014) (Més informació)

Serveis16-07-2014

Contractació de l'actuació de Chenoa en la Festa Major de Terrassa 2014 (ECAS 3027/2014) (Més informació)

Serveis08-07-2014

Contractació de l'actuació del Duo Dinámico en la Festa Major de Terrassa 2014 (ECAS 3064/2014) (Més informació)

Serveis08-07-2014

Obres de la FASE 2 de l'Actualizació del document final del Projecte de Millora de la urbanització del carrer Provença, exemplar separat per fases: Fase 1, Fase 2 i Fase 3 (COAD 1/2014) (Més informació)

Obres08-07-2014

Serveis de muntatge i desmuntatge i serveis de funció, i de serveis de sala, atenció al públic i venda d'entrades dels espectacles programats per l'Ajuntament de Terrassa. (ECAS 1242/2014) (Més informació)

Serveis04-07-2014

Contracte de serveis de salvament i socorrisme per a les piscines municipals descobertes de gestió directa (ECAS 2197/2014) (Més informació)

Serveis02-07-2014

Subministrament de vestuari laboral,complements i calçat per al personal del Servei de l'Espai Públic (ECAU 1402/2014) (Més informació)

Subministraments27-06-2014

Formalització contractes menors (maig-juny 2014) (Més informació)

Serveis25-06-2014

Obres definides en la Memòria valorada de condicionament d'espais públics per a ús ciutadà (ECAO 2127/2014) (Més informació)

Obres20-06-2014

Obres definides en la Memòria valorada de renovació de la pavimentació per a garantir l'accessibilitat i consolidació dels espais públics en diferents indrets de la ciutat de Terrassa (ECAO 2343/2014) (Més informació)

Obres19-06-2014

Obres definides en la Memòria valorada de condicionament de les places del Passatge de l'Olivera i de Torressana (ECAO 2344/2014) (Més informació)

Obres18-06-2014

Obres definides en el Document tècnic per a l'execució dels treballs forestals a la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Can Palet de Vista Alegre (ECAO 2345/2014) (Més informació)

Obres18-06-2014

Subministrament de gas natural a diversos edificis i installacions de l'Ajuntament de Terrassa i de les societats municipals Egarvia SA, Foment de Terrassa SA, Vapor Universitari SA, Patrimoni Municipal de Terrassa SL (Patrimoni Audiovisual de Terrassa SL) i Societat Municipal de Serveis Funerari (ECAU 1393/2014) (Més informació)

Subministraments17-06-2014

Serveis d'impressió i postproducció de notificacions municipals, a partir de formularis o notificacions múltiples (ECAS 980/2014) (Més informació)

Serveis13-06-2014

Contracte serveis d'informació i assessorament en matèria d'habitatge per a persones i collectius en situació de vulnerabilitat social i risc social, (ECAS 66/2014) (Més informació)

Serveis10-06-2014

Subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos, sense opció de compra, de 15 vehicles. (ECAU 9836/2013) (Més informació)
Correcció d'errors. Nou termini per a la presentació de proposicions: 28/02/2014.

Subministraments05-06-2014

Serveis de consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels calsal de Can Palet II, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer (ECAS 10090/2013) (Més informació)

Serveis05-06-2014

Serveis de neteja i recollida de residus en superfícies enjardinades i paviments durs de la ciutat (ECAS 1741/2014) (Més informació)

Serveis05-06-2014

Serveis de piscina del parc de Vallparadís (ECAS 2001/2014) (Més informació)

Serveis05-06-2014

Serveis d'esporga de 2.600 arbres d'alineació dels carrers i de les places de la ciutat de Terrassa (ECAS 7994/2013) (Més informació)

Serveis04-06-2014

Obres definides en el Projecte de recuperació de la llera del Torrent de Les Monges i els seus marges, Fase 1A (COAD 8/2013) (Més informació)

Obres29-05-2014

Serveis de manteniment i drets d'ús del programari de control de la productivitat i de l'ús de les eines informàtiques per a tot el parc d'ordinadors de l'Ajuntament de Terrassa. (ECAS 926/2014) (Més informació)

Serveis29-05-2014

Gestió del servei de transport col.lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa (ECAS 9663/2013) (Més informació)

Serveis23-05-2014

Serveis de consergeria als centres cívics municipals (ECAS 9318/2013) (Més informació)

Serveis21-05-2014

Serveis de control d'accés i vigilància del Mercadal Martí l'Humà (ECAS 9642/2013) (Més informació)

Serveis19-05-2014

Servei de control de rosegadors (ECAS 1254/2014) (Més informació)

Serveis15-05-2014

Subministrament d'un equip cinemòmetre radar homologat i cabina antivandàlica estandarditzada, i la seva installació a l'av. del Vallès, 167. (ECAU 8448/2013) (Més informació)

Subministraments13-05-2014

Formalització de contractes menors (gener-maig 2014) (Més informació)

Serveis13-05-2014

Serveis de manteniment i suport del sistema de virtualització d'aplicacions (granges Citrix antiga i nova) (ECAS 231/2014) (Més informació)

Serveis13-05-2014

Serveis d'impressió de les publicacions periòdiques municipals Visquem Terrassa i Agenda Cultura (ECAS 10101/2013) (Més informació)

Serveis12-05-2014

Subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció de compra, d'ordinadors de sobretaula (ECAU 818/2014) (Més informació)

Subministraments09-05-2014

Contracte de serveis de trasllat de l'arxiu municipal i històric (ECAS 373/2014) (Més informació)

Serveis09-05-2014

Subministrament de material bibliogràfic i audiovisual per a la bct xarxa (ECAU 1192/2014) (Més informació)

Subministraments09-05-2014

Servei gestionat del programari de RRHH PeopleNet (ECAS 1180/2014) (Més informació)

Serveis05-05-2014

Servei públic d'acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions d'emergència, que es presta des d'un Centre d'Acolliment Temporal (ECAS 9871/2013) (Més informació)

Serveis30-04-2014

Contracte de serveis de desenvolupament i implantació del nou lloc web municipal www.terrassa.cat (ECAS 9874/2013) (Més informació)

Serveis29-04-2014

Serveis de manteniment d'aparells elevadors dels edificis de l'Ajuntament de Terrassa i de la societat de Foment de Terrassa (ECAS 8307/2013) (Més informació)

Serveis23-04-2014

Serveis d'àptas a domicili (ECAS 9498/2013) (Més informació)

Serveis07-04-2014

Serveis de manteniment electromecànic de les installacions de sanejament en alta i de telegestió dels equips i installacions que les conformen (ECAS 8652/2013) (Més informació)

Serveis04-04-2014

Subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció de compra, d'equips de cardioprotecció (desfibrilladors) per als espais municipals de Terrassa (ECAU 8683/2013) (Més informació)

Subministraments04-04-2014

Serveis de manteniment de les estacions de qualitat de les aigües residuals (ECAR) (ECAS 8988/2013) (Més informació)

Serveis04-04-2014

Licitació contracte de serveis de repartiment de la revista Visquem Terrassa (bustiada) (ECAS 10103/2013) (Més informació)

Serveis27-03-2014

Serveis de monitoratge de cursos i tallers per a gent gran (ECAS 10016/2013) (Més informació)

Serveis27-03-2014

Serveis Escola de Família (ECAS 8776/2013) (Més informació)

Serveis25-03-2014

Contracte de serveis de manteniment i suport de productes Oracle, associats al Gestor de Base de Dades Corporatiu. (ECAS 9311/2013) (Més informació)

Serveis20-03-2014

Contracte de serveis de manteniment i suport de productes Oracle, associats a la plataforma d'administració electrònica i gestió documental (ECAS 9310/2013) (Més informació)

Serveis20-03-2014

Contracte de servei de definició, disseny i desenvolupament de la plataforma de sensors i actuadors de la plataforma Smart City Terrassa. (ECAS 9930/2013) (Més informació)

Serveis19-03-2014

Serveis de prevenció i control de la legionel.losi a les instal.lacions municipals considerades d'alt risc (ECAS 10048/2013) (Més informació)

Serveis19-03-2014

Serveis de monitoratge i informació del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), situat al Camí dels Plans de Can Bonvilar, 40, de Terrassa. (ECAS 149/2014) (Més informació)
Canvi d'hora de l'obertura del sobre C: divendres 27 a les 10:00 h. (Raval de Montserrat, 14)

Serveis12-03-2014

Obres definides en el Projecte de reposició del clavegueram al carrer de Badajoz, entre els nº 40 i 5 dels Grups de Montserrat de Terrassa. (COAD 6/2013) (Més informació)

Obres11-03-2014

Subministrament de ciment Portland II/b-L 32,5N per al Servei de Gestió de l'Espai Públic (ECAU 10206/2013) (Més informació)

Subministraments07-03-2014

Serveis de manteniment, conservació i reparació dels vehicles del parc mòbil adscrit als diferents serveis de l'Ajuntament de Terrassa, i els dels adscrits als organismes autònoms i societats municipals que, amb posterioritat a la seva adjudicació, acordin adherir-s'hi. (ECAS 6319/2013) (Més informació)

Serveis06-03-2014

Serveis de bugaderia a diverses dependències del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAS 9030/2013) (Més informació)

Serveis06-03-2014

Serveis de prevenció de riscos laborals, en l'especialitat de medicina del treball (ECAS 9628/2013) (Més informació)

Serveis04-03-2014

Serveis de prevenció de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. (ECAS 9627/2013) (Més informació)

Serveis04-03-2014

Contracte de serveis de dinamització de la pista esportiva de Ca n'Anglada (ECAS 167/2014) (Més informació)

Serveis03-03-2014

Serveis de manteniment i reparació de la pintura de la senyalització horitzontal de les reserves específiques d'aparcament (ECAS 8828/2013) (Més informació)

Serveis03-03-2014

Subministrament de contenidors de càrrega lateral per al servei de recollida de residus sòlids urbans al municipi de Terrassa (Més informació)
Eco-Equip, SAM

Subministraments28-02-2014

Contracte de serveis de la direcció artística del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (CAET) i la direcció artística dels teatres municipals (ECAS 156/2014) (Més informació)

Serveis27-02-2014

Serveis de manteniment i neteja de l'entorn natural de Terrassa (ECAS 9025/2013) (Més informació)

Serveis27-02-2014

Serveis de manteniment de la senyalitzacióvertical: extracció i col.locació de plaques i suports de senyals de trànsit (ECAS 9766/2013) (Més informació)

Serveis24-02-2014

Subministrament, mitjançant rènting, sense opció de compra, durant 60 mesos, d'equips d'impressió, digitalització i copisteria, i serveis associats d'installació, suport i manteniment. (ECAU 6173/2013) (Més informació)

Subministraments24-02-2014

Serveis de gestió del servei de préstec municipal d'infraestructures de carrera entitats sense ànim de lucre per als actes que organitzen (ECAS 8883/2013) (Més informació)

Serveis24-02-2014

Contracte administratiu especial de serveis de bar-restaurant del Complex els Telers, centre residencial i de serveis per a la Gent Gran. (ECAS 9204/2013) (Més informació)

Serveis21-02-2014

Serveis de manteniment de les 1240 llicències actuals (per user) de Citrix XenDesktop Enterprise Edition, (ECAS 10102/2013) (Més informació)

Serveis21-02-2014

Contracte de subscripció a la plataforma de compulsa de factures INVOICES i jornades de suport (ECAS 259/2014) (Més informació)

Serveis20-02-2014

Contracte de serveis que permetin gestionar el manteniment dels sistemes basats en els productes Oracle, tals com les BBDD, UCM, URM, SOA i la plataforma d'administració electrònica implantada basada en els seus productes. (ECAS 136/2014) (Més informació)

Serveis20-02-2014

Contracte de serveis de manteniment de la xarxa física de comunicacions de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 230/2014) (Més informació)

Serveis20-02-2014

Contracte de serveis del servei gestionat de la plataforma Sharepoint, Project Server, SQL Server, Reporting Services i Servidor web IIS (ECAS 212/2014) (Més informació)

Serveis20-02-2014

Contracte del servei gestionat del manteniment dels sistemes de microinformàtica, servidors virtuals i eines de monitorització i gestió de l'Ajuntament de Terrassa. (ECAS 10129/2013) (Més informació)

Serveis07-02-2014

Manteniment de les llicències dels següents productes Autocad (ECAS 10111/2013) (Més informació)

Serveis07-02-2014

Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (escenaris, tarimes, cadires, tanques i altres) per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de Participació i Equipaments Cívics (ECAU 8591/2013) (Més informació)

Subministraments22-01-2014

Adquisició de 3 camions recol.lectors compactadors de càrrega lateral per al servei de recollida de residus sòlids urbans al municipi de Terrassa (ECAU 6738/2013) (Més informació)

Subministraments14-01-2014

Obres definides en el Projecte d'enderroc del Bloc 9 - illa 15 - de la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada. Sant Damià, 255 B" (COAD 4/2013) (Més informació)

Obres14-01-2014

Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura elèctrica i els serveis d'encesa i apagada de l'enllumenat públic per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de Participació i Equipaments Cívics (ECAU 8594/2013) (Més informació)

Subministraments10-01-2014

Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements de sonorització i illuminació i serveis de muntatge i desmuntatge per als actes organitzats o amb el suport dels serveis de Cultura i de Participació i Equipaments Cívics (ECAU 8593/2013) (Més informació)

Subministraments09-01-2014

Serveis postals d'enviament certificat i de notificacions administratives de l'Ajuntament i del PAME (ECAS 194/2013) (Més informació)

Serveis07-01-2014

Serveis de manteniment de neteja de les installacions de sanejament en alta (ECAS 7071/2013) (Més informació)
Visita a les installacions: dimarts 29 d'octubre, a les 10:00 h., davant hotel Don Cándido.

Serveis20-12-2013

Subministrament, mitjançant rènting, durant 60 mesos, sense opció de compra, d'ordinadors de sobretaula. (ECAU 6161/2013) (Més informació)

Subministraments20-12-2013

Serveis de gestió de l'equipament i espai esportiu municipal de la pista de ciclisme municipal de Terrassa (ECAS 8220/2013) (Més informació)

Serveis09-12-2013

Subministrament de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per als agents de la Policia Municipal de Terrassa (ECAU 807/2013) (Més informació)

Subministraments04-12-2013

Representació espectacle "CONCIERTO CONCEPTO" dins la temporada de teatre 2n semestre 2013 (ECAS 7855/2013) (Més informació)

Serveis27-11-2013

Actuació de "BLAUMUT" dins la temporada de música 2013 (ECAS 8186/2013) (Més informació)

Serveis27-11-2013

Representació espectacle musical "Reality" dins la temporada de música octubre-desembre 2013, a l'Auditori Municipal (ECAS 8583/2013) (Més informació)

Serveis27-11-2013

Representació cantata "MOBILIA" al teatre principal per l'entitat Orquestra de Cambra Terrassa 48 (ECAS 8773/2013) (Més informació)

Serveis27-11-2013

Producció de l'espectacle "BONA GENT" dins la temporada de teatre 2n semestre 2013 (ECAS 8774/2013) (Més informació)

Serveis27-11-2013

Actuació de "THE BIG HEAD TROUBLED BOY" dins el marc de la temporada de música 2013 (ECAS 8504/2013) (Més informació)

Serveis14-11-2013

Actuació de "TANNHAÜSER I SEWARD" dins el marc de la temporada de música 2013 (ECAS 8502/2013) (Més informació)

Serveis14-11-2013

Representació espectacle "Concert any Verdi" a l'Auditori Municipal dins la temporada de música 2013 (ECAS 8085/2013) (Més informació)

Serveis14-11-2013

Coproducció espectacle "La nit just abans dels boscos" del festival TNT 2013 (ECAS 8258/2013) (Més informació)

Serveis14-11-2013

Coproducció de l'espectacle "B. FLOWERS" per ser representat a la sala Maria Plans, dins la temporada de teatre 2n semestre 2013 (ECAS 8160/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Producció espectacle "CONVERSACIONES CON MAMA" al teatre principal dins la temporada de teatre del 2n semestre de 2013. (ECAS 8222/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Representació espectacle "Wagnerianisme a Catalunya" a l'Auditori Municipal dins la temporada de música 2013 (ECAS 7918/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Actuació de "Miquel Pujadó-Brassens, Llum i Ombra" al Teatre Alegria, dins la temporada de música 2013 (ECAS 7991/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Actuació de "TOMEU PENYA" a l'Auditori Municipal, dins la temporada de música 2013 (ECAS 8094/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Serveis de bar-caferia del Teatre Principal, durant l'onzena edició del festival TNT els dies 3 a 6 d'octubre de 2013 i de "TOMEU PENYA" el dia 26 d'octubre a l'Auditori Municipal, dins la temporada de música 2013 (ECAS 8152/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Coproducció espectacle "JO MAI" d'Ivan Morales dins la programació de la temporada de teatre 2n semestre de 2013 (ECAS 8159/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Producció espectacle "REMOR" dins el festival TNT 2013 (ECAS 8221/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Coproducció espectacle "RESIDUAL" dins el festival TNT 2013 (ECAS 7956/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Representació espectacle "ROBOT" al Teatre Principal dins la programació de teatre 2n semestre 2013 (ECAS 7992/2013) (Més informació)

Serveis31-10-2013

Coproducció espectacle "HOMES I MAQUINES" dins el Festival TNT 2013 (ECAS 7856/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Coproducció de l'espectacle "DOMINI PUBLIC (DIWO)" dins el festival TNT (ECAS 7126/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Coproducció espectacle "CARICIES DE FERRO" dins el Festival TNT 2013 (ECAS 6911/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Producció espectacle "MANIFESTACION" dins la temporada de Teatre 2n semestre de 2013 (ECAS 7993/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Producció espectacle "DEVORIS CAUSA" dins la programació del Festival TNT 2013 (ECAS 7854/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Coproducció espectacle "THE INQUISITIVE MIDDLE" dins el festival TNT 2013 (ECAS 7618/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Represntació espectacle "25 DE GENER" al teatre Alegria dins la programació estable setembre-desembre 2013 (ECAS 7816/2013) (Més informació)

Serveis21-10-2013

Serveis de talleristes per a l'escoa municipal de la Llar (ECAS 6010/2013) (Més informació)

Serveis17-10-2013

Subministrament de material d'oficina (ECAU 1048/2013) (Més informació)

Subministraments16-10-2013

Representació espectacle "Entre dos mars" dins la temporada de música 2013 (ECAS 6891/2013) (Més informació)

Serveis11-10-2013

Contracte de subministrament de les llicències del programari d'automatització i control de processos d'explotació UC4 (ECAU 7158/2013) (Més informació)

Subministraments11-10-2013

Serveis d'auditories de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió i específica relacionada amb els aspectes derivats del caràcter públic del seu capital i del seu soci únic o titular del capital i accions socials de la societat, exercicis 2013, 2014 i 2015 de les societats municipals (ECAS 861/2013) (Més informació)

Serveis08-10-2013

Obertura i control de les installacions del Mercat de la Independència (ECAS 998/2013) (Més informació)

Serveis27-09-2013

Coproducció espectacle "Infreqüencies" dins el festival TNT 2013 (ECAS 6368/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Coproducció de l'espectacle "La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento" dins el festival TNT 2013 (ECAS 6608/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Representació espectacle "Cupido rere els murs" dins la programació de la Temporada de Música 2013 (ECAS 6734/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Representació espectacle "Mozart entre Flors" dins la Temporada de Música 2013 (ECAS 6881/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Representació espectacle "Perseguint les Ombres" dins el cicle Sons del Temps de la Temporada de Música 2013 (ECAS 6882/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Representació espectacle "Músiques de l'Holocaust" dins el cicle Sons del Temps de la Temporada de Música 2013 (ECAS 6883/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Representació espectacle "Pasión Mística y Duende" dins el cicle Sons del Temps de la Temporada de Muúsica 2013 (ECAS 6884/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Representació espectacle "Cants de la Catalunya del Barroc" dins el cicle Sons del Temps de la Temporada de Música 2013 (ECAS 6889/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Coproducció de l'espectacle "Los Micrófonos" dins el Festival TNT 2013 (ECAS 6742/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Programació i direcció artística i tècnica del 5è festival de circ de Terrassa dins la programació Som Estiu! 2013 (ECAS 6888/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Coproducció de l'espectacle "BOUAZIZI" dins el Festival TNT 2013 (ECAS 6744/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Coproducció de l'espectacle "El venedor d'històries" dins el Festival TNT 2013 (ECAS 6741/2013) (Més informació)

Serveis26-09-2013

Subministrament d'energia elèctrica (ECAU 969/2013) (Més informació)

Subministraments19-09-2013

Neteja dels mercats municipals de la Independència i Sant Pere. (ECAS 951/2013) (Més informació)

Serveis18-09-2013

Actuació del "Centro Aragonés de Terrassa" dins la Festa major 2013 (ECAS 1220/2013) (Més informació)

Serveis13-09-2013

Actuació del "Ball de Serrallonga" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1261/2013) (Més informació)

Serveis13-09-2013

Participació de l'"Associació de Trabucaires de Terrassa en la Cervavila i les Matinades" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1293/2013) (Més informació)

Serveis13-09-2013

Actuació de "Kòdul" dins la Festa Major 2013 (ECAS 3178/2013) (Més informació)

Serveis13-09-2013

Actuació de Quimi Portet dins la Festa Major 2013 (ECAS 3350/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Actuació de l'agrupació musical San José de Terrassa dins la Festa Major de 2013 (ECAS 3351/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Actuació de "Funkystep & Sey Sisters" dins la Festa Major de 2013 (ECAS 5923/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Actuació dels espectacles pirotècnics "La traca, tronada i castell de focs" dins la Festa Major 2013 (ECAS 5924/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Actuació de l"Estúpida Erikah" dins la Festa Major 2013 (ECAS 5925/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Acutació de Paco Candela dins la Festa Major 2013 (ECAS 6091/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Realització representacions diferents espectacles dins el programa "Som estiu 2013" (ECAS 6130/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Programació artística i producció del programa "Màgia a l'estiu 2013" (ECAS 6129/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Realització de les representacions de diferents espectacles dins el programa "Som estiu 2013" (ECAS 6131/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Coproducció espectacle "Jar (Carmen Amaya in memoriam)" al Teatre Alegria (ECAS 6450/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Contracte de serveis per a la implantació d'accions de consultoria i formació del projecte Innocreix (ECAS 968/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Contracte de serveis de control d'accés i vigilància del Mercadal Martí l'Humà, (ECAS 901/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Serveis per a la realitzacio de calsal d'estiu per a joves amb discapacitat intellectual. (ECAS 1037/2013) (Més informació)

Serveis12-09-2013

Subministrament de sis mòduls de vestidor i un mòdul de secretaria prefabricats per al camp de futbol de la Maurina (ECAU 943/2013) (Més informació)

Subministraments09-09-2013

Actuació de " MUSICS, AL CARRER" dins ls Festa Major 2013 (ECAS 1053/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Participació en la "Cercavila del Grup de Geganters de Terrassa" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1157/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació d'"AMEBA" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1055/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Organització i actuació de l'espectacle de foc "METAMORFOCSI" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1041/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació de l'"Associació de circ Tub d'Assaig 7'70" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1043/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació dels "Graellers de Matadepera" dins els actes de la Festa Major 2013 (ECAS 1044/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació de "Ballades de Sardanes" a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa dins la Festa Major 2013 (ECAS 1045/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació de "Diveros grups" a l'espai Vapor dins el actes de la Festa Major 2013 (ECAS 1024/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació d'"Oscar Intente" dins els actes de la Festa Major 2013 (ECAS 1029/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació de "MISHIMA" dins de la Festa major 2013 (ECAS 1032/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació del "Cor Montserrat" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1022/2013) (Més informació)

Serveis30-08-2013

Actuació en el "Correfoc i Cercavila" de la Colla de Diables de Sant Llorenç dins la Festa Major 2013 (ECAS 1000/2013) (Més informació)

Serveis26-07-2013

Actuació en el "Correfoc i Cercavila" de la Colla de Diables Balrgos dins la Festa Major 2013 (ECAS 999/2013) (Més informació)

Serveis26-07-2013

Actuació de "Ministrils del Raval" dins de la Festa Major 2013 (ECAS 1018/2013) (Més informació)

Serveis26-07-2013

Actuació de "La Salseta del Poble Sec" dins de la Festa Major de 2013 (ECAS 1021/2013) (Més informació)

Serveis26-07-2013

Actuació de "Gospel Vallès" dins de la Festa Major 2013 (ECAS 1019/2013) (Més informació)

Serveis26-07-2013

Actuació del "Grup d'Havaneres Vallparadís" dins la Festa Major 2013 (ECAS 1023/2013) (Més informació)

Serveis26-07-2013

Acutació musical artista "SISA" a l'Auditori Municipal (ECAS 9/2013) (Més informació)

Serveis22-07-2013

Representació del concert "Del Gospel al pop" a l'Auditori Municipal (ECAS 910/2013) (Més informació)

Serveis22-07-2013

Represetnació espectacle "Elixir" a diversos indrets de la ciutat (ECAS 906/2013) (Més informació)

Serveis22-07-2013

Actuació en el "Correfoc i Cercavila" de la Festa Major 2013 dels Diables de la Maurina (ECAS 1001/2013) (Més informació)

Serveis22-07-2013

Actuació en el "Correfoc i Cercavila" a la Festa Major 2013 dels Diables de Terrassa (ECAS 1002/2013) (Més informació)

Serveis22-07-2013

Realització activitat de 35 hores de formació en llengua per joves reagrupats entre 11 i 17 anys, dins del marc del programa "Ilusiones compartidas" (ECAS 1035/2013) (Més informació)

Serveis22-07-2013

Representació espectacle "A porta tancada"al Teatre Alegria (ECAS 907/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Organització i actuació del "Raval Infernal" dins de la Festa Major 2013 dels Diables de Terrassa (ECAS 989/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació espectacle musical "El món del Quintet de vent" a l'Auditori Municipal (ECAS 199/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació espectacle musical "Obres de Mozart, Turina i Dvorak a l'Auditori Municipal (ECAS 895/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Actuació de "Jazzul" a l'Auditori Municipal (ECAS 144/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Realització actuació en el "Correfoc i Cervavila" dins dels actes de la Festa major 2013 de l'Associació Juvenil Drac Baluck Astharot i Diables de Ca n'Aurell (ECAS 1003/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Actuació de "The New Raemon" a l'Auditori Municipal (ECAS 636/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació espectacle musical "Hansel i Gretel" a l'Auditori Municipal (ECAS 911/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Acutació del trio "A TRES" dins del cicle Sons Clàssics 2013 (ECAS 863/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Actuació en el "Correfoc" a la Festa Major 2013 de la Colla del Bitxo del Torrent Mitger (ECAS 996/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Reprentació espectacle "30-40 Livingstone" al Teatre Principal (ECAS 853/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació espectacle musical "Temps moderns Charles Chaplin" a l'Auditori Municipal (ECAS 774/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació espectacle "El duo de l'africana"a l'Auditori muncipal (ECAS 851/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació espectacle musical "47è concert de la Mare de Déu de Montserrat" a l'Auditori municipal (ECAS 862/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació de l'espectacle "Elvis el Rei" a l'Auditori Municipal (ECAS 898/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació de l'espectacle "Divertimento"a l'Auditori Municipal (ECAS 775/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Representació de l'espectacle "Rockspel" a l'Auditori Municipal (ECAS 773/2013) (Més informació)

Serveis19-07-2013

Subministrament de vestuari laboral estiu-hivern, complements i calçat de seguretat per al personal del Servei de Gestió de l'Espai Públic (ECAU 233/2013) (Més informació)

Subministraments10-07-2013

Contracte de serveis de bugaderia per a diverses dependències del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAS 750/2013) (Més informació)

Serveis05-07-2013

Servei de consergeria i atenció a l'usuari a l'Estadi Olímpic de Terrassa (ECAS 843/2013) (Més informació)

Serveis02-07-2013

Serveis de neteja dels locals, dependències i equipaments adscrits als serveis de Cultura i Esports (ECAA 202/2012) (Més informació)

Serveis21-06-2013

Manteniment integral del Parc de Vallparadís, Parc del Nord i espais exteriors del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa (ECAA 245/2012) (Més informació)

Serveis19-06-2013

Obres de consolidació i reparació del gual sud de Can Guitard situat a la Riera de Les Arenes (COAD 1/2013) (Més informació)

Obres12-06-2013

Serveis de desenvolupament dels webs services d'integració entre el gestor documental i el BPM (ECAS 25/2011) (Més informació)
Cofinançat a través de l'EIX 1 del Programa Operatiu dels FEDER. PO FEDER Catalunya 2007-2013.

Serveis30-05-2013

Representació del concert "Officium Defunctorum" a l'Auditori Municipal (ECAS 191/2013) (Més informació)

Serveis27-05-2013

Represetnació de l'espectacle "Trama" a càrrec de l'Esbart Egarenc al Teatre Principal (ECAS 849/2013) (Més informació)

Serveis27-05-2013

Representació del concert "La Principal de Terrassa 90 anys" a l'Auditori Municipal (ECAS 772/2013) (Més informació)

Serveis27-05-2013

Espectacle musical "De banda a Banda" a l'Auditori Municipal (ECAS 866/2013) (Més informació)

Serveis27-05-2013

Realització activitat de 60 hores de formació en llengua per millorar l'autonomia de dones marroquines reagrupades (ECAS 263/2013) (Més informació)

Serveis24-05-2013

Serveis de missatgeria per l'Ajuntament i PAME i servei de prèstec interbibliotecari i documents per a la xarxa municipal de biblioteques públiques de Terrassa (servei de Boomerang) (ECAA 2/2013) (Més informació)

Serveis23-05-2013

Serveis de telecomunicacions a tots els centres de l'Ajuntament de Terrassa, del Patronat Municipal d'Educació (PAME), i de les societats municipals Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A., Foment de Terrassa, S.A., Eco-equip, S.A.M. i Terrassa Neta, S.A., Egarvia, Societat Municipal d'H (ECAS 1299/2012) (Més informació)

Serveis23-05-2013

Serveis d'impressió i postproducció de notificacions municipals, a partir de formularis o notificacions múltiples (ECAA 6/2013) (Més informació)

Serveis21-05-2013

Contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei de piscina del parc de Vallparadís (ECAS 626/2013) (Més informació)

Serveis20-05-2013

Serveis de Centres Oberts de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 141/2013) (Més informació)

Serveis17-05-2013

Actuació de "Christina Rosenvinge" a l'Auditori Municipal (ECAS 637/2013) (Més informació)

Serveis09-05-2013

Representació espectacle "El Nom" al Teatre Principal (ECAS 223/2013) (Més informació)

Serveis09-05-2013

Contracte de el subministrament de ciment pòrtland II/b-L 32,5N pel Servei de Gestió de l'Espai Públic, per a les reparacions generals de voreres (ECAU 153/2013) (Més informació)

Subministraments08-05-2013

Serveis d'informació i assessorament en matèria d'habitatge per a persones i collectius en situació de vulnerabilitat social i de risc social (ECAS 189/2013) (Més informació)

Serveis08-05-2013

Serveis de manteniment i neteja de la zona verda número 6 de Terrassa (ECAS 181/2013) (Més informació)

Serveis08-05-2013

Contracte de serveis de conservació i neteja de les zones de desbrossament (ECAS 228/2013) (Més informació)

Serveis07-05-2013

Assessorament jurídic en matèria d'estrangeria programa "Ilusiones Compartidas" (ECAS 262/2013) (Més informació)

Serveis07-05-2013

Contractació de deposició de runes de la construcció. (ECAS 174/2013) (Més informació)

Serveis30-04-2013

Serveis de neteja d'edificis, locals i dependències de Foment de Terrassa, SA (Més informació)
Foment de Terrassa, SA

Serveis29-04-2013

Espectacle musical "Un alma innamorata" a l'Auditori Municipal (ECAS 1371/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Espectacle musical "Madame Butterfly" a l'Auditori Municipal (ECAS 118/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Espectacle musical "Quatre, quatre" a l'Auditori Municipal (ECAS 213/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Actuació "Joan Colomo" a l'Auditori Municipal (ECAS 8/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Actuacions "Ol'Green", "Salao", "Paquillo Garcia Moreno" i "El Parlautor" a l'Auditori Municipal (ECAS 5/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Coproducció espectacle "Contra l'Amor" representada al teatre Alegria (ECAS 221/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Actuació de "La banda dels Petits Camaleons" a l'Auditori Municipal (ECAS 63/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Representació musical "Concert Harmonitzat" a l'Auditori Municipal (ECAS 624/2013) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Exposició al públic del plec de clàusules administratives particulars i posterior licitació del contracte de lloguer, per a ús d'activitat, de la finca de titularitat municipal de la Ctra. de Martorell, 319 - Barri Vista Alegre- (GURB 12/2011) (Més informació)

Serveis25-04-2013

Carburant i altres productes d'automoció (ECAA 4/2013) (Més informació)

Serveis24-04-2013

Obres definides en el Projecte de la Urbanització dels Jardinets d'Ibèria a Can Parellada (COAD 10/2012) (Més informació)

Obres22-04-2013

Obres definides en el projecte de la urbanització dels Jardinets d'Itàlia a Can Parellada (COAD 9/2012) (Més informació)

Obres22-04-2013

Representació de l'espectacle "Música antiga composada i interpretada per dones" a l'església de Santa Maria (ECAS 214/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Representació de l'espectacle "Les set paraules de Crist; Haundn" a l'Auditori Municipal (ECAS 192/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Actuació "Orquestra Titanic" al Recinte Firal (ECAS 172/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Representació de l'espectacle "Aventura!" al Teatre Principal (ECAS 215/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Representació de l'espectacle musical "La serva padrona" a l'Auditori Municipal (ECAS 190/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Representació diveros espectacles musicals a l'Auditori Municipal (ECAS 200/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Representació de l'espectacle "Red Pontiac" al Teatre Alegria (ECAS 222/2013) (Més informació)

Serveis11-04-2013

Serveis d'intervenció socioeducativa amb adolescents i joves del Servei de Joventut i Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa, Districte Jove (ECAA 242/2012) (Més informació)
Correcció error dades subrogació (BOP 28/01/2013). Nou termini presentació ofertes: 12/02/2013

Serveis09-04-2013

Serveis d'Escola de Família (ECAS 96/2013) (Més informació)

Serveis09-04-2013

Serveis de desratització del terme municipal de Terrassa (ECAS 1592/2012) (Més informació)

Serveis05-04-2013

Contracte de serveis de formació física continuada i ús d'installacions esportives i equipaments per als agents de la Policia Municipal de Terrassa (ECAS 91/2013) (Més informació)

Serveis03-04-2013

Serveis d'estalvi energètic mitjançant una metodologia pedagògica (ECAA 7/2013) (Més informació)

Serveis02-04-2013

Serveis de gestió i explotació de l'àrea de lleure del Parc de la Font de la Grípia (ECAA 116/2012) (Més informació)

Serveis02-04-2013

Representació de l'espectacle musical "Rien du tout" el 2 de març a l'Auditori Municipal (ECAS 120/2013) (Més informació)

Serveis22-03-2013

Direcció artlistica i tècnica del 16è cicle Jazz a Prop (ECAS 94/2013) (Més informació)

Serveis19-03-2013

Representació de "Afterplay" al Teatre Alegria (ECAS 53/2013) (Més informació)

Serveis19-03-2013

Representació espectacle musical de l'Orquestra Terrassa 48 a l'Auditori Municipal (ECAS 92/2013) (Més informació)

Serveis13-03-2013

Representació espectacle "Call me Maria" al Teatre Principal (ECAS 61/2013) (Més informació)

Serveis13-03-2013

Actuacions musicals de "Pau Vallvé" i de "Reagge per xics" a l'Auditori Municipal (ECAS 4/2013) (Més informació)

Serveis13-03-2013

Obres del projecte de regeneració de la façana urbana de l'Antic Poble de Sant Pere a Vallparadís, Urbanització carrer Joan Duch (FEDER) (COAD 7/2012) (Més informació)

Obres13-03-2013

Serveis de neteja i manteniment dels entorns de Terrassa (ECAA 218/2012) (Més informació)

Serveis12-03-2013

Serveis de monitoratge i informació del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), situat al Camí dels Plans de Can Bonvilar, 40, de Terrassa, en el marc del Programa Integrat d'Educació Ambiental que promou el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. (ECAS 37/2013) (Més informació)

Serveis07-03-2013

Serveis de manteniment de l'enllumenat del Parc de Vallparadís i assistència tècnica i/o ajuda a la via pública (ECAA 248/2012) (Més informació)

Serveis06-03-2013

Espectacle musical "Luminis" el 17 de febrer a l'Auditori Municipal (ECAA 90/2013) (Més informació)

Serveis06-03-2013

Representació de l'espectacle "Dubte" el 3 de febrer al Teatre Principal (ECAA 52/2013) (Més informació)

Serveis06-03-2013

Licitació conjunta de les obres definides en el Projecte d'Intervenció a la xarxa de clavegueram, zona C i al Projecte d'urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich (COAD 5/2012) (Més informació)

Obres06-03-2013

Subministrament de gas natural (ECAA 125/2012) (Més informació)
Nou termini per a la presentació d'ofertes: 05/02/2012

Subministraments04-03-2013

Serveis de manteniment i suport de les llicències dels productes UNIFACE (ECAS 154/2013) (Més informació)

Serveis01-03-2013

Subministrament d'energia tèrmica i manteniment de les installacions de biomassa del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 160/2012) (Més informació)

Subministraments26-02-2013

Serveis de manteniment de les installacions contra intrusisme dels edificis municipals del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 98/2012) (Més informació)

Serveis26-02-2013

Espectacle "10+5 Gospel Celebration" a l'Auditori Municipal (ECAS 71/2013) (Més informació)

Serveis25-02-2013

Espectacle "Selva encantada de Amor" a l'Auditori Municipal (ECAS 70/2013) (Més informació)

Serveis25-02-2013

Servei de tasques de traducció i informació del Servei de Ciutadania i Drets Civils (ECAS 1618/2012) (Més informació)

Serveis25-02-2013

Serveis de consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can Palet, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres, Xúquer i altres equipaments (ECAS 1639/2012) (Més informació)

Serveis22-02-2013

Concert de "Prats" a l'Auditori municipal (ECAS 7/2013) (Més informació)

Serveis20-02-2013

Actuació concert de "Minimúsica" a l'Auditori (ECAS 12/2013) (Més informació)

Serveis20-02-2013

Contractació concert "Gala Lírica" a l'Auditori (ECAS 1561/2012) (Més informació)

Serveis20-02-2013

Serveis de manteniment de la xarxa física de comunicacions de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 17/2013) (Més informació)

Serveis20-02-2013

Serveis de manteniment de la plataforma sharepoint (ECAS 1553/2012) (Més informació)

Serveis20-02-2013

Serveis de manteniment del sistema de virtualització d'aplicacions de la granja Citrix (ECAS 1594/2012) (Més informació)

Serveis20-02-2013

Serveis de prevenció i control de la legionella a les installacions municipals considerades d'alt risc (ECAS 1593/2012) (Més informació)

Serveis19-02-2013

Contracte de serveis de dinamització de les pistes esportives de Ca n'Anglada (ECAS 1628/2012) (Més informació)

Serveis19-02-2013

Serveis d'impressió de les publicacions periòdiques municipals (Visquem Terrassa i Agenda Cultural) per a l'any 2013 (ECAA 174/2012) (Més informació)
Nou termini per a la presentació d'ofertes: 24/12/2012

Serveis12-02-2013

Obres de la FASE 1 del Document Final del Projecte de Millora de la urbanització del carrer Provença, exemplar separat per fases: Fase 1, Fase 2 i Fase 3 (COAD 8/2012) (Més informació)

Obres12-02-2013

Contracte de serveis de monitoratge de cursos i tallers per a la gent gran (ECAA 201/2012) (Més informació)

Serveis08-02-2013

Serveis de manteniment de la zona verda número 5 de Terrassa (ECAA 196/2012) (Més informació)

Serveis07-02-2013

Manteniment i suport d'Oracle amb núm. de contracte 4095787 relatiu als productes associats a la plataforma d'administració electrònica i gestió documental (ECAS 1536/2012) (Més informació)

Serveis05-02-2013

Manteniment i suport d'Oracle amb núm. de contracte 20130126 relatiu als productes associats al Gestor de Base de Dades Corporatiu entre d'altres (ECAS 1534/2012) (Més informació)

Serveis05-02-2013

Contracte de servei de neteja de les oficines del Servei de Promoció de la Gent Gran i Complex els Telers (ECAS 1546/2012) (Més informació)

Serveis04-02-2013

Contractació espectacle "Oct48 convida Barry Sargent" a l'Auditori Municipal (ECAS 24/2013) (Més informació)

Serveis01-02-2013

Contractació de dos espectacles a la Banda de Terrassa a l'Auditori Municipal (ECAS 23/2013) (Més informació)

Serveis01-02-2013

Serveis de manteniment i servei gestionat de sistemes de microinformàtica, servidors virtuals i eines de monitorització i gestió de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 1612/2012) (Més informació)

Serveis31-01-2013

Serveis de repartiment domiciliari (bustiada) de la revista d'informació municipal Visquem Terrassa. (ECAS 1394/2012) (Més informació)

Serveis31-01-2013

Serveis de manteniment de 1240 llicències actuals (per user) de Citrix XenDesktop Enterprise Edition (ECAS 1587/2012) (Més informació)

Serveis31-01-2013

Serveis de manteniment de les llicències dels productes Autocad i Autoturn (ECAS 1578/2012) (Més informació)

Serveis31-01-2013

Serveis la direcció artística del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (CAET) i la direcció artística dels teatres municipals i del festival TNT (ECAS 1500/2012) (Més informació)

Serveis31-01-2013

Subministrament en règim de lloguer (rènting), durant 48 mesos, de 30 escàners per a la compulsa electrònica de documents (ECAU 1524/2012) (Més informació)

Subministraments30-01-2013

Cessió de bicicletes abandonades a la via pública o en dipòsit públic (ECAA 137/2012) (Més informació)

Serveis25-01-2013

Manteniment i dret d'ús del programari de control de la productivitat i l'ús de les eines informàtiques per tot el parc d'ordinadors de l'Ajuntament (ECAS 1588/2012) (Més informació)

Serveis24-01-2013

Representació de l'espectacle "Cant de la Sibilla i altres cançons tradicionals nadalenques" (ECAS 1572/2012) (Més informació)

Serveis24-01-2013

Manteniment de totes les plataformes tecnològiques basades en productes Oracle, com UCM, URM, SOA, entorns de BBDD i Grid Control (ECAS 1611/2012) (Més informació)

Serveis24-01-2013

Serveis de manteniment i neteja de les zones verdes números 6 i 8 (ECAA 151/2012) (Més informació)
Contracte reservat a centres especials d'ocupació (disposició addicional 5a. del TRLCSP)

Serveis18-01-2013

Actuació "Sara Flores" a la Seu d'Egara, actes de Nadal (ECAS 1531/2012) (Més informació)

Serveis16-01-2013

Representació de l'espectacle "El tipo de la tumba de al lado" al teatre Principal (ECAS 1505/2012) (Més informació)

Serveis16-01-2013

Representació espectacle "Cyrano" al Teatre Principal (ECAS 1425/2012) (Més informació)

Serveis16-01-2013

Serveis de procuradoria (ECAA 135/2012) (Més informació)

Serveis16-01-2013

Espectacle musical "Winterreise. Viatges d'hivern" a l'Auditori municipal (ECAS 1395/2012) (Més informació)

Serveis10-01-2013

Espectacle musical "Habaneres solidàries" a l'Auditori municipal (ECAS 1348/2012) (Més informació)

Serveis07-01-2013

Actuació del Sr. Xavier Mendoza Oliva a l'Auditori municipal (ECAS 1451/2012) (Més informació)

Serveis07-01-2013

Represetnació de l'espectacle "Cants al Vallès" a l'Auditori Municipal (ECAS 1396/2012) (Més informació)

Serveis07-01-2013

Actuació de "Cris Juanico" a la seu del conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere (ECAS 1542/2012) (Més informació)

Serveis07-01-2013

Obres definides en la Memòria valorada de reparació paviments vehicles pesants carril autobús de Terrassa (ECAO 1262/2012) (Més informació)

Obres28-12-2012

Contracte administratiu especial de serveis de gestió i explotació del bar-cafeteria de la Casa Baumann de Terrassa (ECAA 118/2012) (Més informació)

Serveis29-11-2012

Serveis de manteniment de les installacions tèrmiques dels edificis del Conservatori de Música i de la seu del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 95/2012) (Més informació)

Serveis28-11-2012

Subministrament de jocs infantils (ECAA 120/2012) (Més informació)

Subministraments15-11-2012

Serveis postals (ECAA 93/2012) (Més informació)

Serveis13-11-2012

Actuació del grup LA CARRAU a la Festa Major de Terrassa 2012 (ECAS 883/2012) (Més informació)

Serveis08-11-2012

Actuació del grup REM a la Festa Major de Terrassa 2012 (ECAS 835/2012) (Més informació)

Serveis08-11-2012

Subministrament, en règim de lloguer, dels llums de Nadal, així com els treballs necessaris per a la seva installació, desmuntatge i manteniment (ECAU 1328/2012) (Més informació)

Subministraments08-11-2012

Serveis de manteniment (extracció i collocació) de plaques i suports de senyals de trànsit (ECAA 117/2012) (Més informació)
Contracte reservat a centres especials d'ocupació (disposició addicional 5a. del TRLCSP)

Serveis07-11-2012

Serveis d'implantació d'un programari de gestió de RRHH (ECAS 1198/2012) (Més informació)

Serveis02-11-2012

Obres definides en el "Projecte d'adequació d'un centre d'acolliment temporal d'urgència per a persones sense llar i espai pel Centre de Cultura Popular i Tradicional al Condicionament Terrassenc" (COAD 4/2012) (Més informació)
OBERTURA SOBRE C A LA SALA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT (RAVAL DE MONTSERRAT, 14)

Obres02-11-2012

Serveis de manteniment, reparació i installació de les pilones i element de fosa de la ciutat de Terrassa. (ECAA 105/2012) (Més informació)
Contracte reservat a centres especials d'ocupació (disposició addicional 5a. del TRLCSP)

Serveis25-10-2012

Concessió administrativa demanial d'una finca de titularitat municipal, emplaçada al núm. 60 de l'Av. del Tèxtil, al barri de Santa Margarida, per un període de 50 anys, per a la construcció i explotació d'un aparcament en superfície (GURB 5/2012) (Més informació)

Serveis09-10-2012

Serveis de suport al muntatge i desmuntatge i servei de funció i servies de sala, atenció al públic i venda d'entrades dels escpectacles programats per l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 96/2012) (Més informació)

Serveis09-10-2012

Serveis de manteniment de les llicències de la plataforma de desenvolupament UNIFACE (ECAS 1032/2012) (Més informació)

Serveis05-10-2012

Serveis auxiliars de control/zeladors a la BCT xarxa (biblioteques públiques de Terrassa) i a les diferents dependències del Museu de Terrassa (ECAS 423/2012) (Més informació)

Serveis02-10-2012

Contracte de serveis d'administració i manteniment de les plataformes de programari lliure (ECAS 381/2012) (Més informació)

Serveis20-09-2012

Contracte de serveis de redacció de plan d'autoprotecció (PAU) d'edificis i activitats de titularitat municipal (ECAS 403/2012) (Més informació)

Serveis17-09-2012

Obres del projecte de impermeabilització de la coberta de la Sala Muncunill (ECAO 537/2012) (Més informació)

Obres14-08-2012

Serveis de prevenció de riscos laborals, en l'especialitat de medicina del treball (ECAS 572/2012) (Més informació)

Serveis10-08-2012

Serveis de prevenció aliens de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada (ECAS 571/2012) (Més informació)

Serveis10-08-2012

Serveis de menjador de les escoles municipals d'educació especial i de les escoles bressol dependents del Patronat Municipal d'Educació (ECAA 97/2012) (Més informació)

Serveis09-08-2012

Serveis de manteniment i reparació dels camions adscrits al servei de Gestió de l'Espai Públic (ECAA 80/2012) (Més informació)

Serveis06-08-2012

Serveis d'impressió de formularis municipals (ECAA 90/2012) (Més informació)

Serveis03-08-2012

Installació, configuració, optimització i formació d'una plataforma d'accés a les aplicacions d'usuari mitjançant la tecnologia Citrix XenApp (ECAS 360/2012) (Més informació)

Serveis03-08-2012

Obres definides en el Projecte de substitució de coberta, rehabilitació de parets mitgeres i actuacions puntuals en parets de façana de l'edifici noble de l'Ajuntament de Terrassa (COAD 3/2012) (Més informació)

Obres01-08-2012

Subministrament d'articles de ferreteria per al Servei de Gestió de l'Espai Públic (ECAA 76/2012) (Més informació)

Subministraments01-08-2012

Contracte de subministrament per l'adquisició del dret d'ús, actualització i suport tècnic d'una sèrie de productes Microsoft (Enterprise Agreement) per l'Ajuntament de Terrrassa (ECAA 109/2012) (Més informació)

Subministraments27-07-2012

Realització d'una prova pilot de noves tecnologies d'enllumenat públic (ECAA 34/2012) (Més informació)

Serveis29-06-2012

Serveis d'adjuda a domicili (SAD) (ECAA 204/2011) (Més informació)

Serveis26-06-2012

Subministrament, en règim de lloguer, durant quarnata-vuit mesos, sense opció de compra, d'un sistema d'emmagatzematge, el seu manteniment i assegurança associada, destinat al sistema Backup (ECAU 208/2012) (Més informació)

Subministraments22-06-2012

Contractacte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme per a les piscines municipals descobertes (ECAS 338/2012) (Més informació)

Serveis20-06-2012

Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura elèctrica i serveis d'encesa i apagada de l'enllumenat públic (ECAA 278/2011) (Més informació)

Subministraments13-06-2012

Subminisrament, en règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer (ECAA 277/2011) (Més informació)

Subministraments07-06-2012

Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements de sonorització i il.luminació i serveis de muntatge i desmuntatge (ECAA 279/2011) (Més informació)

Subministraments07-06-2012

Serveis de retirada i trasllat de la via pública de vehicles abandonats i/o renunciats pels seus titulars i la seva descontaminació, reciclatge i desballestament (Més informació)

Serveis05-06-2012

Subministrament elèctric (ECAA 70/2012) (Més informació)

Subministraments30-05-2012

Subministrament, mitjançant lloguer, durant 60 mesos, amb opció de compra, de terminals de ràdio digital i accessoris per a la Policia Municipal (ECAA 249/2011) (Més informació)

Subministraments29-05-2012

Serveis de manteniment de la senyalització horitzontal de reserves específiques d'aparcament (ECAA 42/2012) (Més informació)
CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ

Serveis11-05-2012

Subministrament, mitjançant renting,durant 48 mesos, de servidors HP, el seu manteniment i l'assegurança associada (ECAA 49/2012) (Més informació)

Subministraments08-05-2012

Licitació contracte de serveis d'esporga de 4.000 arbres d'alineació de carrers i de les places de la ciutat (ECAA 16/2012) (Més informació)

Serveis08-05-2012

Licitació contracte de serveis d'impressió de la Revista Visquem Terrassa, Revista monogràfica del Pla de Barris i l'Agenda Cultural (ECAA 39/2012) (Més informació)

Serveis07-05-2012

Contracte administratiu especial de serveis d'activitats esportives d'aventura, culturals i recreatives al Parc de Vallparadís (ECAA 13/2012) (Més informació)

Serveis27-04-2012

Contracte de serveis d'impartició de cursos de conducció de bicicletes als centres d'educació primària (ECAA 36/2012) (Més informació)

Serveis23-04-2012

Mobiliari del nou arxiu comarcal i històric (ECAA 216/2011) (Més informació)

Subministraments17-04-2012

Serveis postals d'enviament certificat i de notificació administrativa (ECAA 232/2011) (Més informació)

Serveis10-04-2012

Serveis de manteniment dels servidors i programari HP incloent un servei proactiu (ECAS 236/2012) (Més informació)

Serveis03-04-2012

Serveis de manteniment i dre d'ús del programari de control de la productivitat i l'ús de les eines informàtiques per tot el parc d'ordinadors (ECAS 244/2012) (Més informació)

Serveis03-04-2012

Obres del projecte de la nova ubicació dels aularis Sala Badrinas (COAD 2/2012) (Més informació)

Obres03-04-2012

Llicència d'ocupació d'unitats comercials als mercats municipals de la Independència i Sant Pere de Terrassa per exercir-hi l'activitat comercial (ECAA 9/2012) (Més informació)

Serveis30-03-2012

Serveis de realització d'un mòdul formatiu de mínim 400 hores de durada, adreçat a joves reagrupats, en el marc del projecte Pla Pilot als Barris, per a la inclusió i la convivència. (ECAA 30/2012) (Més informació)

Serveis27-03-2012

Contracte de serveis del manteniment i servei gestionat de sistemes de microinformàtica, servidors virtuals i eines de monitorització i gestió a l'Ajuntament de Terrassa. (ECAS 33/2012) (Més informació)

Serveis21-03-2012

Contracte de servei de tasques de coordinació, monitoratge, dinamització i realització del programa d'activitats esportives dins del pla de barris de la Maurina (ECAA 33/2012) (Més informació)

Serveis15-03-2012

Serveis de gestió del servei de Centres Oberts (ECAA 239/2011) (Més informació)

Serveis12-03-2012

Serveis de monitoratge de cursos i tallers per a la gent gran (ECAA 18/2012) (Més informació)

Serveis05-03-2012

Serveis de manteniment de la xarxa física de comunicacions de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 268/2011) (Més informació)

Serveis05-03-2012

Obres del projecte executiu d'adequació de local per a un centre de dia. Ctra. de Montcada, 487 (COAD 51/2011) (Més informació)

Obres05-03-2012

Obres definides en el Projecte executiu de consolidació del talús oest de terres entre el Parc de Vallparadís i l'Antic Poble de Sant Pere (COAD 48/2011) (Més informació)

Obres29-02-2012

Concessió administrativa sobre un bé de domini públic a la zona de la Devesa del Parc de Vallparadís per destinar-lo a bar-restaurant (ECAA 186/2011) (Més informació)

Serveis22-02-2012

Contracte de serveis de gestió del servei gestionat de la plataforma Sharepoint, SQL Server i Servidor web IIS de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 10/2012) (Més informació)

Serveis22-02-2012

Contracte de serveis de manteniment i servei gestionat del sistema de virtualització d'aplicacions (Granja Citrix) de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 12/2012) (Més informació)

Serveis21-02-2012

Contracte de serveis de gestió del Servei d'Escola de Família de Serveis Socials (ECAA 248/2011) (Més informació)

Serveis01-02-2012

Contracte de serveis de manteniment bàsic i integral de l'entorn natural de Terrassa (ECAA 261/2011) (Més informació)

Serveis01-02-2012

Trade up de llicències de Citrix XenDesktop amb el manteniment de llicències d'un any (ECAA 11/2012) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Servei gestionat de la infraestructura d'administració electrònica basada en productes Oracle (ECAA 275/2011) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Subministrament i posada en funcionament del programari especialitzat en la gestió de la prevenció de riscos (ECAA 267/2011) (Més informació)

Subministraments24-01-2012

Manteniment i assitència tècnica de les centraletes i plataformes de comunicació per sis mesos (ECAA 265/2011) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Manteniment llicències dels productes SICAP C/S i manteniment d'inventari (ECAA 256/2011) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Manteniment i suport productes Oracle (Database Enterprise...) (ECAA 255/2011) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Manteniment i suport d'Oracle (ECAA 254/2011) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Implantació de a nova electrónica de xarxa a tos els edificis municipals (ECAA 234/2011) (Més informació)

Serveis24-01-2012

Obres descrites en el Projecte de modificacions en els vials de Les Martines, per millora les afectacions que ocasiona la xarxa aèria elèctrica i telefonica existent (COAD 36/2011) (Més informació)

Obres20-01-2012

Contracte de subministrament de mobiliari per al Casal Cívic del Districte 2 (ECAA 246/2011) (Més informació)

Subministraments18-01-2012

contracte de subministrament de mobiliari per a l'ampliació del Centre Cívic Montserrat Roig (ECAA 245/2011) (Més informació)

Subministraments18-01-2012

Obres del projecte executiu per a la retirada d'horts marginals en els laterals de la riera del Palau (sector Can Bogunyà) dins de l'àmbit del Parc Agroforestal (COAD 42/2011) (Més informació)

Obres29-12-2011

Obres definides en el projecte executiu de rehabilitació de la lluerna del Mercat de la Independència (COAD 43/2011) (Més informació)

Obres27-12-2011

Redacció del Projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'ampliació i reforma del Centre Cívic Alcalde Morera (COAD 37/2011) (Més informació)

Serveis23-12-2011

Obres del projecte complementari del projecte executiu de millora de la urbanització del carrer Núria. Xarxa de clavegueram i xarxa de fibra òptica. Pla de barris de La Maurina (COAD 53/2011) (Més informació)

Obres20-12-2011

Serveis de manteniment i neteja de la zona verda de Sant Llorenç de Terrassa (ECAA 184/2011) (Més informació)

Serveis07-12-2011

Serveis de neteja i tractament d'aigües de les basses i estanys de la ciutat (ECAA 206/2011) (Més informació)

Serveis30-11-2011

Implantació de la nova electrònica de xarxa a tots els edificis munciipals de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 234/2011) (Més informació)

Serveis18-11-2011

Serveis de gestió i explotació del bar-cafeteria del Teatre Principal (ECAA 126/11) (Més informació)
Obertura del sobre B, dilluns 06/06/2011 a les 13:00, Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Serveis10-11-2011

Contracte administratiu especial de serveis d'operadora de telecomunicacions necessaris per a la prestació del servei d'atenció al ciutadà 010 de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 152/2011) (Més informació)

Serveis08-11-2011

Obres definides en el Projecte de millora de la urbanització de la Plaça de l'Olivera, carrer Vinaròs, Passatge de l'Olivera i la resta de l'entorn dels blocs de Vitasa, en el marc d'actuació del Pla de Barris de La Maurina (COAD 26/2011) (Més informació)

Obres07-11-2011

Subministrament, mitjançant lloguer, de llums de Nadal, i els treballs necessaris per a la seva installació, manteniment i desmuntatge (ECAA 221/2011) (Més informació)

Serveis27-10-2011

Serveis d'inspecció i presa de mostres a establiments i activitats per al control dels abocaments d'aigües residuals al sistema públic de sanejament (ECAA 128/2011) (Més informació)
L'Ajuntament ha renunciat a l'adjudicació d'aquest contracte

27-10-2011

Cessió d'ús d'un bé de domini públic per a l'explotació del servei de bar-cafeteria del Teatre Principal (ECAA 59/11) (Més informació)
Desert

Serveis27-10-2011

Contracte de serveis de produccio de continguts i plataforma audiovisual per a la web visquemterrassa.tv (ECAA 193/2011) (Més informació)

Serveis24-10-2011

Obres definides en la memòria valorada de les obres de reparació i manteniment de petits trams de voreres i altres obres puntuals i urgents a la via pública. Anualitat 2011 (COAD 11/2011) (Més informació)

Obres17-10-2011

Contracte de serveis de manteniment i reparació de la senyalització hortizontal de reserves específiques d'aparcament. (ECAA 176/2011) (Més informació)

Serveis14-10-2011

Obres del projecte d'execució del clavegueram a l'Avinguda de Jacquard entre els carrers de Salmeron i de Prat de la Riba (COAD 40/2011) (Més informació)

Obres14-10-2011

Serveis de manteniment dels aparells elevadors situats al Parc de Vallparadís (ECAA 162/2011) (Més informació)

Serveis07-10-2011

Subministrament de gas natural (ECAA 96/2011) (Més informació)

Subministraments07-10-2011

Obres del projecte complementari del Projecte executiu de millora de la urbanització del carrer Núria. Pla de barris de La Maurina (COAD 41/2011) (Més informació)

Obres05-10-2011

Serveis de manteniment i reparació de les installacions contra incendis de les dependències i locals que depenen del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 178/2011) (Més informació)

Serveis04-10-2011

Condicionament i neteja dels entorns immediats i interiors de la Masia de Can Casanoves (ECAA 200/2011) (Més informació)

Serveis27-09-2011

GURB 19/2011 Atorgament d'un dret de superfície sobre una finca de titularitat municipal per a la implantació d'un centre de culte religiós (ECAA 138/2011) (Més informació)

Serveis27-09-2011

Subministrament de plaques i suports de senyals de trànsit per a la senyalització vertical (ECAA 155/2011) (Més informació)

Subministraments15-09-2011

Serveis de manteniment i neteja de la zona verda número 6 de Terrassa (ECAA 148/2011) (Més informació)

Serveis30-08-2011

Contracte de serveis de consergeria i atenció als usuaris a l'Estadi Olímpic de Terrassa (ECAA 185/2011) (Més informació)

Serveis29-08-2011

Contracte de serveis de manteniment i neteja de la zona verda número 8 de Terrassa (ECAA 149/2011) (Més informació)

Serveis29-08-2011

Pròrroga dels serveis de Centres Oberts fins el 31 de desembre (ECAA 202/2011) (Més informació)

Serveis25-08-2011

Renúncia a subscriure el contracte de serveis de mediació intercultural, especialitzat en cultura magribí (ECAA 142/2011) (Més informació)
RENÚNCIA A SUBSCRIURE EL CONTRACTE

Serveis25-08-2011

Serveis de traducció i informació en l'àmbit comunitari del Servei de Ciutadania i Drets Civils (ECAA 143/2011) (Més informació)

Serveis25-08-2011

Subministrament, installació i manteniment d'equips d'electrònica de xarxa (ECAA 181/2011) (Més informació)

Subministraments24-08-2011

Contracte de serveis de manteniment de la plataforma de comunicacions fins el 31 de desembre de 2011 (ECAA 212/2011) (Més informació)

Serveis23-08-2011

Contracte de serveis de manteniment, arranjament i millora de l'entorn natural de Terrassa (ECAA 145/2011) (Més informació)

Serveis23-08-2011

Obres descrites i definides en la Memòria valorada per a les obres de collocació, reparació de pilons i fixació d'elements de fosa de diferents indrets de la ciutat (COAD 25/2011) (COAD 25/2011) (Més informació)

Obres23-08-2011

Serveis de manteniment i neteja de les males herbes dels escocells dels arbres i voreres. (ECAA 150/2011) (Més informació)
Reservat a centres especials d'ocupació, en què almenys el 70% siguin persones amb discapacitat

Serveis23-08-2011

Serveis de prevenció de riscos laborals, en l'especialitat de medicina del treball per al personal de l'Ajuntament de Terrassa, organismes autònoms i empreses municipals que s'hi adhereixin (ECAA 146/2011) (Més informació)

Serveis10-08-2011

Serveis de prevenció de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada per al personal de l'Ajuntament de Terrassa, organismes autònoms i empreses municipals que s'hi adhereixin (ECAA 147/2011) (Més informació)

Serveis10-08-2011

Servei gestionat de manteniment de la nova tecnològica (gestió documental, plataforma d'interoperabilitat o bus de serveis, plataforma de dades i la capa de gestió o monitorització) (ECAA 153/2011) (Més informació)

Serveis05-08-2011

Servei de manteniment de neteja de les instal.lacions de sanejament en alta de titularitat municipal (ECAA 77/11) (Més informació)
Obertura del sobre C, dijous 30/06/2011 a les 11:30, Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Serveis02-08-2011

Assessorament tècnic per a realitzar diferents actuacions en el marc del Pla d'acció 2011 del Parc Científic i Tecnològic ORBITAL.40 (ECAA 170/2011) (Més informació)

Serveis01-08-2011

Serveis de monitoratge del Museu de Terrassa (ECAA 42/2011) (Més informació)
Contracte administratiu especial

Serveis01-08-2011

contracte de subministrament del programari base de la plataforma BIGOV i els mòduls de finances, intervenció, tresoseria i recaptació, la integració amb els sistemes propis i manteniment i suport associats (ECAA 197/2011) (Més informació)

Subministraments29-07-2011

Obres definides en el Projecte executiu de la millora dels accessos al barri de Can Palet II i Guadalhorce (Fase 1) (COAD 31/2011) (Més informació)

Obres27-07-2011

Serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu del pont del carrer Itàlia (COAD 28/2011) (COAD 28/2011) (Més informació)

Serveis27-07-2011

CONTRACTE DE MANTENIMENT ELECTRIC I MECANIC DE LES INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT EN ALTA (ECAA 122/2011) (Més informació)

Serveis26-07-2011

contracte de serveis de manteniment i servei gestionat de sistemes de microinformatica, servidors virtuals i eines de monitoritzacio i gestio de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 151/2011) (Més informació)

Serveis26-07-2011

serveis de traducció i assessorament als professionals municipals del Servei de Ciutadania i Drets Civils (ECAA 144/2011) (Més informació)

Serveis25-07-2011

Servei de prèstec públic de bicicletes (AMBICIA'T) (ECAA 93/2010) (Més informació)
Obertura del sobre B, 07/06/2010, a les 10:30 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Serveis21-07-2011

Serveis de realització de tres mòduls formatius de 200 hores de durada, adreçats a joves reagrupats (ECAA 161/2011) (Més informació)

Serveis20-07-2011

Obres definides en la Memòria valorada per a les obres de la reparació del paviment asfàltic de la ciutat. Anualitat 2011 (COAD 12/2011) (Més informació)

Obres19-07-2011

Obra pendent d'executar de la Fase A del projecte d'urbanització dels carrers i espais públics de l'Antic Poble de Sant Pere. (COAD 5/2011) (Més informació)

Obres13-07-2011

Obres del projecte de rehabilitació de l'antiga fàbrica Saphil com a casal cívic al Districte 4 (COAD 6/2011) (Més informació)

Obres13-07-2011

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTEINIMENT I SERVEI GESTIONAT DEL SISTEMA DE VIRTUALITZACIO D'APLICACIONS (GRANJA CITRIX) (ECAA 135/2011) (Més informació)

Serveis12-07-2011

Serveis de manteniment dels parcs periurbans de la Grípia i Serra de Galliners de Terrassa (ECAA 99/11) (Més informació)
Obertura sobre B, 4/05/2011, a les 10:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

Serveis05-07-2011

Obres definides en el Projecte de millora de la urbanització de diversos trams dels carrers Dom Bosco, Pare Llaurador, Velázquez i Salvà, en el marc d'actuació del Pla de Barris de La Maurina. (COAD 71/2010) (Més informació)

Obres28-06-2011

Serveis d'explotació del bar de la piscina del Parc de Vallparadís (ECAA 132/2011) (Més informació)
Obertura del sobre C, dilluns 06/06/2011 a les 13:00, Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Serveis22-06-2011

XATIC - Serveis de gestió i manteniment de la central de reserves (CRS) de la Xarxa de Turisme Industrial (XATIC), i comercialització dels productes i serveis turístics que promou l'associació (Més informació)

Serveis20-06-2011

Subministrament d'una eina tecnològica per a la XATIC (ECAA 224/2010) (Més informació)
XATIC

Subministraments20-06-2011

Obres definides en el Projecte d'adequació i ajardinament de l'Avinguda Àfrica (COAD 13/2011) (Més informació)

Obres20-06-2011

Subministrament llicències del nou sistema de gestió de Recursos Humans (ECAA 160/2011) (Més informació)

Subministraments17-06-2011

Serveis de muntatge i desmuntatge i servei de funció, de sala, atenció al públic i venda d'entrades dels espectacles programats per l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 45/11) (Més informació)
Obertura sobre C, 4/05/2011, a les 10:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

Serveis16-06-2011

Serveis de neteja dels mercats municipals de la Independència i de Sant Pere de Terrassa (ECAA 72/9) (Més informació)

Serveis09-06-2011

Serveis de vigilancia, salvament i socorrisme a les piscines municipals de gestió directa (ECAA 123/11) (Més informació)

Serveis09-06-2011

Subministrament de material d'oficina estàndard per a l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 30/2011) (Més informació)

Subministraments09-06-2011

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I CONSERVACIO DE LES ZONES ANOMENADES DE DESBROSSAMENT (ECAA 131/2011) (Més informació)

Serveis07-06-2011

Obres de la modificació del Projecte bàsic i d'execució per a la reparació de les cobertes de la Biblioteca Central de Terrassa (COAD 14/2011) (Més informació)

Obres01-06-2011

Serveis de Casal d'Estiu 2011 per a infants i joves amb discapacitat intel.lectual (ECAA 139/11) (Més informació)

Serveis26-05-2011

Contracte del servei gestionat de la nova plataforma tecnològica (gestió documental, plataforma d'interoperabilitat o bus de serveis, plataforma de base de dades i la capa de gestió o monitortizació (ECAA 153/11) (Més informació)

Serveis25-05-2011

bases per a l'atorgament d'una llicència d'ús d'un bé de domini públic per a l'explotació d'un servei de quiosc/bar a la Plaça d'Andalusia, a la zona coneguda com Font de l'Apotecari (ECAA 79/2011) (Més informació)

Serveis25-05-2011

CONTRACTE DE SERVEIS DE CASAL D'ESTIU 2011 PER A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ECAA 139/2011) (Més informació)

Serveis23-05-2011

Obres del projecte executiu de la millora dels accessos al CAP de Sant Llàtzer (COAD 7/2011) (Més informació)

Obres19-05-2011

Dret d'ús d'un software de control de productivitat (ECAA 136/11) (Més informació)

Serveis10-05-2011

Implantació del procés de gestió de problemes, procés de gestió de la disponibilitat i la implantació de millores en el procés de gestió d'incidències, dins la plataforma de gestió de serveis IT (ECAA 107/11) (Més informació)

Serveis10-05-2011

Implantació dels processos de gestió cadastral de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 106/11) (Més informació)

Serveis10-05-2011

Pròrroga contracte conservació i reparació vehicles (ECAA 134/11) (Més informació)

Serveis10-05-2011

Servei gestionat de la plataforma Sharepoint de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 110/11) (Més informació)

Serveis10-05-2011

Afinació de pianos (ECAA 267/10) (Més informació)

Serveis09-05-2011

Arquitectura integració plataforma de contractació (ECAA 221/10) (Més informació)

Serveis09-05-2011

Pròrroga contracte gestió del servei d'Ajut a domicili: Treball familiar; Neteja a domicili; Podologia i menjar a domicili (ECAA 117/11) (Més informació)

Serveis05-05-2011

Projecte implantació del control d'excepcions i l'execució, seguiment i arxiu dels expedients per a l'adjudicació o licitació de la plataforma de contractació electrònica (ECAA 105/11) (Més informació)

Serveis04-05-2011

Serveis de realització del projecte CRINTA (CReativitat, INnovació, TAlent) (ECAA 95/2011) (Més informació)

Serveis02-05-2011

Subministrament de paper de fibra reciclada per a l'Ajuntament de Terrassa, així com per als seus organismes autònoms i societats municipals que, durant la seva vigència, acordin incorporar-s'hi. (ECAA 78/2011) (Més informació)

Subministraments29-04-2011

Obres descrites en l'adequació del projecte d'urbanització de la modificació del Pla General en l'àmbit de Les Martines. Camí de Sant Feliu (UA-6 i UA-9) (COAD 61/2010) (Més informació)

Obres26-04-2011

Pròrroga contracte de serveis de manteniment de neteja de les instal.lacions de sanejament en alta (ECAA 129/11) (Més informació)

Serveis19-04-2011

Redacció del projecte i direcció de l'obra de la millora de la urbanització del carrer Provença (COAD 69/2010) (Més informació)

Serveis19-04-2011

Subministrament de llibres i material bibliogràfic per a les biblioteques públiques de Terrassa (ECAA 37/11) (Més informació)
OBERTURA SOBRE "B" DIA 22/03/11, A LES 12 HORES, A LA SALA DE GOVERN. RAVAL DE MONTSERRAT, 14

Subministraments19-04-2011

Subministrament de noves llicències concurretns de diferents mòduls de l'aplicaió de gestió dels serveis TIC - Easyvista (ECAA 125/11) (Més informació)

Subministraments19-04-2011

Contracte de subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament, PAME i societats municipals (ECAA 25/11) (Més informació)

11-04-2011

Obres definides en el Projecte de millora de la urbanització de l'entorn del Mercadal al Districte 2 de Terrassa (COAD 77/2010) (Més informació)

Obres08-04-2011

Servei de bugaderia per a diferents dependències del patronat Municipal d'Educació (ECAA 268/2010) (Més informació)

Serveis07-04-2011

Serveis de manteniment i suport productes Oracle sistema gestor de base de ades (ECAA 112/11) (Més informació)

Serveis07-04-2011

Manteniment dels aparells elevadors dels edificis del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 233/2010) (Més informació)
Obetura del sobre B, 22/02/2011, a les 12:00, Sala de Govern (Raval de Montserrat, 14)

Serveis06-04-2011

Obres definides en el Projecte de millora d'accés a l'IES Torre del Palau (COAD 9/2011) (Més informació)

Obres06-04-2011

Serveis d'impressió de formularis municipals (ECAA 269/10) (Més informació)

Serveis06-04-2011

Pròrroga contracte de serveis de vigilància sense arma (ECAA 277/10) (Més informació)

Serveis01-04-2011

Contracte d'obres descrites al projecte del Vapor Gran La fàbrica de les idees (Més informació)
Cofinançat a través de l'EIX 1 del Programa Operatiu dels FEDER. PO FEDER Catalunya 2007-2013

Obres31-03-2011

Implantacio nous procediments administratius Serveis Socials (ECAA 186/10) (Més informació)

Serveis31-03-2011

Redacció del projecte executiu d'urbanització del subsector 2 de Torresana (COAD 62/2010) (Més informació)

Serveis29-03-2011

Serveis de neteja d'edificis, locals i dependències de l'Ajuntament de Terrassa i centres d'ensenyament del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 62/2010) (Més informació)
OBERTURA SOBRE "C" DIA 01/02/11 A LES 12 HORES A LA SALA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT. RAVAL 14

Serveis28-03-2011

Defusió de la Web Municipal a través d'un portal digital (ECAA 176/10) (Més informació)

Serveis18-03-2011

Servei d'esporga de 4.500 arbres (ECAA 226/10) (Més informació)
OBERTURA SOBRE "C" 24/1/11, A LES 12 H. A LA SALA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT. RAVAL MONTSERRAT, 14

Serveis16-03-2011

Serveis de tallers i programes del servei d'Equipaments Cívics (ECAA 227/10) (Més informació)
OBERTURA SOBRE "C" EL 24/1/11, A LES 12 H. A LA SALA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT. RAVAL MONTSERRAT, 14

Serveis14-03-2011

Serveis d'informació i assessorament per a la compra o lloguer d'un habitatge, adreçat a joves de fins a 35 anys de la ciutat de Terrassa (Servei Jove d'Habitatge) (ECAA 273/10) (Més informació)

Serveis03-03-2011

Serveis de centres obert de serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 231/10) (Més informació)
Obertura del sobre C: 24/01/2011, 12:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Serveis03-03-2011

Obres definides en el Projecte executiu del Casal Cívic del Districte 2 de Terrassa (COAD 74/2010) (Més informació)

Obres02-03-2011

Obres descrites en el projecte executiu de millora de la urbanització del carrer Núria (COAD 72/2010) (Més informació)

Obres02-03-2011

Serveis de neteja de pintades i grafits en façanes d'edificis (ECAA 220/10) (Més informació)
OBERTURA SOBRE "C" DIA 18/1/11, A LES 12 H. A LA SALA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT. RAVAL MONTSERR. 14

Serveis02-03-2011

Obres definides en el Projecte executiu de reforma i ampliació del Centre Cívic Montserrat Roig de Terrassa (COAD 73/2010) (Més informació)

Obres01-03-2011

Serveis de monitoratge del complex Els Telers (ECAA 275/10) (Més informació)

Serveis25-02-2011

Subministrament de l'equipament audiovisual de la Biblioteca del Districte 3 (ECAA 261/10) (Més informació)

Subministraments25-02-2011

Subministrament del mobiliari del Teatre Principal (ECAA 253/2010) (Més informació)
Obertura del sobre B: 10/01/2011, 12:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Subministraments22-02-2011

Serveis d'intervenció socioeducativa per a adolescents i joves "Districte Jove" (ECAA 206/10) (Més informació)
Obertura del sobre C, 24/1/11, 12 h., Sala de Govern de l'Ajuntament, Raval de Montserrat, 14

Serveis21-02-2011

Subministrament de jocs biosaludables per instal.lar a les places del barri de Ca n'Anglada (ECAA 274/10) (Més informació)

Subministraments21-02-2011

Serveis d'impressió de les publicacions periòdiques municipals Visquem Terrassa, Agenda Cultural i revistes monogràfiques de Pla de Barris (ECAA 177/2010) (Més informació)
Obertura del sobre C: 18/01/2011, 12:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Serveis15-02-2011

Serveis de prevenció i control de la legionel.losi a les instal.lacions municipals d'alt risc (ECAA 255/10) (Més informació)

Serveis15-02-2011

Subministrament del mobiliari de la Biblioteca del Districte 3 (ECAA 254/2010) (Més informació)
Obertura del sobre B: 10/01/2010, 12:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14

Subministraments15-02-2011

Obres del Projecte de reforma de dependències de la seu central de l'Ajuntament de Terrassa en sala de premsa i d'usos polivalents (COAD 70/2010) (Més informació)

Obres14-02-2011

Serveis de formació continuada per als agents de la Policia Municipal de Terrassa (ECAA 276/10) (Més informació)

Serveis10-02-2011

Contracte de manteniment i suport dels productes Uniface de Compuware (ECAA 44/11) (Més informació)

Serveis09-02-2011

Contracte de serveis de manteniment i suport dels productes Oracle (ECAA 41/11) (Més informació)

Serveis09-02-2011

PB. Obres definides en el Projecte de millora de la cruïlla situada a l'Avinguda Àngel Sallent, a l'encreuament amb els carrers Volta, Santa Maria Mazzarel.lo i la Plaça Antoni Guiu, en el marc d'actuacions del Pla de Barris de La Maurina (COAD 67/2010) (Més informació)

Obres08-02-2011

Obres del projecte d'execució d'accés i condicionament de la planta primera de l'Escola Bressol Vallparadís (COAD 68/2010) (Més informació)

Obres07-02-2011

Obres del projecte de millora de la seguretat viària a la carretera Matadepera entre l'av. Béjar i el psg. de Lluís Muncunill (COAD 66/2010) (Més informació)

Obres31-01-2011

Contracte de serveis de gestió del Servei d'Escola de Família de Serveis Socials (ECAA 241/2010) (Més informació)

Serveis26-01-2011

Lloguer, amb opció de compra, durant 36 mesos, d'un sistema d'emmagatzematge de baix rendiment i servidors associats per a la virtualització, el seu manteniment i l'assegurança associada, dins del projecte de renovació del sistema d'emmagatzematge de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 263/2010) (Més informació)

Subministraments18-01-2011

Manteniment i reparació de la senyalització horitzontal dels carrers de la ciutat (ECAA 166/2010) (Més informació)
Obertura del sobre "C", 02/12/10, a les 11:30 h. a la Sala de Govern (Raval, 14)

Serveis18-01-2011

Serveis de control d'accés, vigilància i custòdia del immobles i instal.lacions del mercadal Martí l'Humà (ECAA 87/10) (Més informació)

Serveis18-01-2011

Subministrament i instal.lació d'un programari de gestió acadèmica integral per a les escoles municipals (ECAA 211/2010) (Més informació)

Subministraments17-01-2011

Obres definides en el projecte d'urbanització dels carrers i espais públics de l'Antic Poble de Sant Pere de Terrassa. (FASE B) (COAD 48/2010) (Més informació)

Obres14-01-2011

Renting, durant 36 mesos, d'un sistema d'emmagatzematge d'alt rendiment (ECAA 238/2010) (Més informació)

Subministraments13-01-2011

Subministrament d'arbres (ECAA 229/10) (Més informació)

Subministraments13-01-2011

Subministrament i instal.lació de senyalització ifnormativa (ECAA 219/10) (Més informació)

Subministraments13-01-2011

Serveis d'assessorament tècnic per a l'elaboració del Pla d'Acció 2010-2011 de l'ORBITAL 40, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa (ECAA 243/2010) (Més informació)

Serveis11-01-2011

Subministrament de material de reg (ECAA 225/2010) (Més informació)

Subministraments30-12-2010

Serveis de monitoratge i informació del Centre d'Informació Ambiental Can Bonvilar (CIAB) (ECAA 242/2010) (Més informació)

Serveis29-12-2010

Subministrament de 8 vehicles elèctrics: 4 motos, 2 bicicletes i 2 vehicles de transports de material (ECAA 218/10) (Més informació)
Obertura del sobre C, 20/12/2010, 11:30 h., Sala Sala de Presidència, Raval de Montserrat, 14

Subministraments28-12-2010

Serveis de manteniment i neteja de la zona verda núm. 5 de Terrassa (ECAA 179/2010) (Més informació)

Serveis27-12-2010

Subministrament del programari del sistema d'alta disponibilitat i virtualització d'emmagatzematge de 52 TB de capacitat (ECAA 259/2010) (Més informació)

Subministraments24-12-2010

Subministrament de resines i cautxús (ECAA 228/2010) (Més informació)

Subministraments23-12-2010

Direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut, i redacció i seguiment del pla de control de qualitat de la separata B del projecte executiu d'urbanització dels carrers i espais públics de l'Antic Poble de Sant Pere (COAD 56/2010) (Més informació)

Serveis22-12-2010

Obres del projecte d'installació elèctrica per a edifici administratiu de l'Ajuntament de Terrassa, ubicat a la plaça Didó, 5 (COAD 54/2010) (Més informació)

Obres15-12-2010

Contracte de gestió del servei de menjadors als centres docents públics d'educació infantil i primària de Terrassa (ECAA 57/10) (Més informació)

Serveis13-12-2010

Subministrament i instal.lació de l'escenotècnia del Teatre Principal de Terrassa (ECAA 118/2010) (Més informació)
Obertura del sobre B, 14/09/2010, a les 13:00 h., a la Sala de Govern de l'Ajuntament

Subministraments26-11-2010

Obres del projecte d'adequació de les dependències de la Masia de Ca n'Anglada com a oficines municipals (COAD 60/2010) (Més informació)

Obres22-11-2010

Obres del projecte executiu del rebost d'aliments del carrer Maria Mazzarello, 94 (COAD 42/2010) (Més informació)

Obres22-11-2010

Neteja i tractament d'aigües de les basses i estanys de la ciutat (ECAA 147/10) (Més informació)

Serveis16-11-2010

Obres de reparació del paviment asfàltic de la ciutat previstes per a l'any 2010 (COAD 14/2010) (Més informació)

Obres12-11-2010

Subministrament en règim de lloguer, sense opció de compra, durant 48 mesos, de 40 llicències SURVEYOR i 40 VPN Juniper per als equips portàtils de l'Ajuntament (ECAA 178/2010) (Més informació)

Subministraments02-11-2010

Renting, sense opció de compra, duranta 48 mesos, de 40 equips portàtils. (ECAA 162/10) (Més informació)

Subministraments26-10-2010

Serveis d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundari de Terrassa (PIDCES) (ECAA 52/2010) (Més informació)
Nou termini per presentar ofertes

Serveis22-10-2010

Obres del projecte d'urbanització del sector del parc de Vallparadís, annex a la biblioteca del districte 3 (COAD 8/2010) (Més informació)

Obres14-10-2010

Contracte de serveis per reforçar els serveis de menjadors de les escoles bressol municipals de Terrassa (ECAA 190/10) (Més informació)

Serveis13-10-2010

Serveis d'assessorament tècnic i realització de la Jornada Internacional Terrassa Talent (ECAA 142/10) (Més informació)

Serveis11-10-2010

Obres de reparació i manteniment de voreres i altres obres puntuals i urgents a la via pública de Terrassa previstes per a l'any 2010 (COAD 158/2009) (Més informació)

Obres23-09-2010

Serveis per implementació sistemes control de prestacions i hores del SAD TF (ECAA 121/10) (Més informació)

Serveis20-09-2010

Obres del Projecte d'adequació de llumeneres obsoletes de Terrassa (COAD 45/2010) (Més informació)

Obres10-09-2010

Serveis d'implantació de la CMDB i el programari de gestió de SERVICE DESK d'IT (ECAA 136/2010) (Més informació)

Serveis02-09-2010

Serveis d'implantació del programari GRID CONTROL i agents. (ECAA 135/2010) (Més informació)

Serveis02-09-2010

Serveis de contrucció i implantació dels expedients de licitació, amb o sense publicitat (ECAA 144/10) (Més informació)

Serveis02-09-2010

Obres de col.locació, reparació de pilons, fixació d'elements de fosa a diferents indrets de la via publica durant l'any 2010 (COAD 13/2010) (Més informació)

Obres27-08-2010

Servei de manteniment i servei gestionat del sistema de microinformàtica, servidors virtuals i eine monitorització (ECAA 124/10) (Més informació)

Serveis09-08-2010

Subministrament i implantació de 8 llicències VmWare ESX vSphere (ECAA 114/10) (Més informació)

Subministraments05-08-2010

Serveis de salvament i socorrisme a les piscines municipals descobertes de gestió directa (ECAA 101/2010) (Més informació)

Serveis05-08-2010

Manteniment d'extracció i collocació de plaques i suports de senyalització vertical (ECAA 78/10) (Més informació)
Obertura sobre B: 27/05/2010, a les 10:00h., Sala Reunions 1 Planificació , Pantà 20, 08221 Terrassa

Serveis05-08-2010

Servei de prevenció de riscos laborals, especilitat medicina del treball (ECAA 94/10) (Més informació)

Serveis05-08-2010

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals especialitats seguretat en el reball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicades (ECAA 95/10) (Més informació)

Serveis05-08-2010

Atorgament d'una llicència d'ús d'un bé de domini públic per a l'explotació del servei de bar-restaurant del Complex Els Telers (Més informació)
AQUEST CONTRACTE ÉS DEL CONSORCI TORRELLA I MAURI

Serveis28-07-2010

Contracte de serveis de gestió i monitoratge del complex Els Telers, Centre residencial i de Serveis per a la Gent Gran (Més informació)
CONSORCI TORRELLA I MAURI

Serveis28-07-2010

Contracte serveis neteja i manteniment del complex Els Telers, Centre residencial i de Serveis per a la Gent Gran (Més informació)
CONSORCI TORRELLA I MAURI

Serveis28-07-2010

FEOLS 27 Obres definides en la Memòria valorada d'aïllament tèrmic del centre d'educació infantil i primària CEIP Pau Vila (COAD 22/2010) (Més informació)
FEOSL 27

Obres27-07-2010

FEOSL 07 Obres definides en el Projecte de millora de l'accessibilitat als mercats municipals Sant Pere i La Independència de Terrassa (COAD 16/2010) (Més informació)
FEOSL 07

Obres27-07-2010

FEOSL 19 Obres definides en el Projecte de rehabilitació del centre Municipal d'esplai El Tabal de Terrassa (COAD 31/2010) (Més informació)
FEOSL 19

Obres20-07-2010

FEOSL 20 Obres definides en el Projecte de rehabilitació del Casal Municipal de Joves de Sant Llorenç de Terrassa (COAD 32/2010) (Més informació)
FEOSL 20

Obres20-07-2010

FEOSL 25 Obres definides en el Projecte de normalització i adaptació al Reglament Elèctric de baixa Tensió de la installació elèctrica del CEIP Montserrat de Terrassa (COAD 36/2010) (Més informació)
FEOSL 25

Obres20-07-2010

FEOSL 30 Obres definides en la memòria valorada d'aïllament tèrmic del centre d'educació infantil i primària CEIP Salvador Vinyals (COAD 23/2010) (Més informació)

Obres20-07-2010

Atorgament de llicència d'ocupació temporal d'ús privatiu d'un bé de domini púlbic per al'explotació del servei de bar i punt de gelats a la zona de la piscina del Parc de Vallparadís (ECAA 23/10) (Més informació)

15-07-2010

Serveis de missatgeria (ECAA 196/2010) (Més informació)
Obertura sobre C: 14/05/2010, a les 11:00, Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

Serveis12-07-2010

Serveis de manteniment de la zona verda número 6 de Terrassa (ECAA 72/10) (Més informació)

Serveis09-07-2010

Serveis de manteniment de la zona verda número 8 de Terrassa (ECAA 70/10) (Més informació)

Serveis09-07-2010

(FEOSL 16) Obres definides en el Projecte de modificació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió edifici d'oficines municipals del c/ Raval de Montserrat, s/n (COAD 27/2010) (Més informació)

Obres08-07-2010

FEOSL 14 Obres del projecte d'installació d'una caldera biomassa al CEIP Salvador Vinyals (COAD 19/2010) (Més informació)

Obres08-07-2010

FEOSL 23 Obres del projecte de normalització i adaptació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de la installació elèctrica del Centre d'Educació Intantil i Primària CEIP Antoni Ubach (COAD 34/2010) (Més informació)

Obres08-07-2010

FEOSL 24 Obres definides en el Projecte de normalització i adaptació al Reglament Electrotècnic de Baixa tensió de la installació elèctrica del Centre d'Educació Infantil i Pirmèria CEIP Marià Galí de Terrassa (COAD 35/2010) (Més informació)

Obres07-07-2010

Obres definides en el Projecte executiu per a la millora d'accessibilitat del carrer Sant Joan (COAD 9/2010) (Més informació)

Obres06-07-2010

Obres del Projecte de desviament del col,lector del Torrent d'en Pere Parres entre Passeig de Vint-i-dos de Juliol i carrer d'en Pere Parres de Terrassa (COAD 46/2010) (Més informació)

Obres06-07-2010

Contracte de renting, instal.lació i manteniment d'equips servidors. Durada 48 mesos (ECAA 60/10) (Més informació)
Obertura sobre B: 14/05/2010, 11:00 h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

Subministraments02-07-2010

FEOSL 17 Obres del projecte de millora de l'accessibilitat al casal de la gent gran de Can Boada (COAD 20/2010) (Més informació)

Obres02-07-2010

FEOSL 22 Obres del projecte de normalització i adaptació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de la installació elèctrica del Centre d'Educació Infantil i Primària CEIP Joan XXIII (COAD 33/2010) (Més informació)

Obres02-07-2010

Manteniment i servei gestionat del sistema de virtualització d'aplicacions (granja Citrix i granja 2x) (ECAA 99/10) (Més informació)

Serveis01-07-2010

Obres del Projecte d'enderroc de la Fàbrica Sala Badrinas (COAD 5/2010) (Més informació)

Obres01-07-2010

Exposició al públic del plec de clàusules per a la concessió d'ús d'un bé de domini públic al Parc de Sant Jordi per destinar-lo a bar-restaurant, i posterior licitació (ECAA 56/10) (Més informació)
Acte obertura sobre B, 01/06/2010, 11:30, Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

30-06-2010

FEOSL 12 Obres del projecte d'installació de caldera biomassa en el CEIP Pau Vila (COAD 18/2010) (Més informació)

Obres30-06-2010

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'ampliació i reforma del centre cívic Montserrat Roig de Terrassa (COAD 162/2009) (Més informació)

Serveis30-06-2010

FEOSL 10 Obres del projecte de renovació i millora de l'enllumenat públic a l'avinguda Àngel Sallent (COAD 29/2010) (Més informació)

Obres28-06-2010

FEOSL 13 Obres del projecte d'installació d'una caldera biomassa al CEIP Pere Viver (COAD 40/2010) (Més informació)

Obres28-06-2010

FEOSL 26 Obres definides en el projecte de normalització i adaptació al Reglament Electrotècnic de baixa tensió de la instal.lació elèctrica del Centre d'educació infantil i primària CEIP Salvador Vinyals (COAD 37/2010) (Més informació)

Obres28-06-2010

Redacció projecte executiu, direcció d'obra i coordinació seguretat i salut del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de la Maurina i carrers Felip Ii i Franc Comptat. Pla de Barris (COAD 135/2009) (Més informació)

Serveis26-06-2010

Serveis d'assegurances (ECAA 187/9) (Més informació)

Serveis25-06-2010

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del nou equipament del casal cívic del Districte 2 de Terrassa (COAD 170/2009) (Més informació)

Serveis25-06-2010

Seguiment i control de les obres de la urbanització de l'àmbit de la Rambla d'Egara, entre el Portal de Sant Roc i el carrer de la Goleta de Terrassa (Tram I) (COAD 41/2010) (Més informació)

Serveis25-06-2010

FEOSL 11 Obres del projecte de renovació i millora de l'enllumenat públic del barri de Can Gonteres (COAD 11/2010) (Més informació)

Obres23-06-2010

CASAL D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITATS INTELLECTUAL (ECAA 106/10) (Més informació)

Serveis22-06-2010

FEOSL 18 Obres descrites en el projecte d'ampliació del centre cívic Avel.lí Estrenjer (COAD 30/2010) (Més informació)

Obres22-06-2010

Obres del projecte de rehabilitació del pont de Can Boada (COAD 164/2009) (Més informació)

Obres18-06-2010

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte de millora de la urbanització de la Plaça de l'Olivera, carrer Vinarós, Passatge de l'Olivera i la resta de l'entorn dels blocs de Vitasa, en el marc d'actuació del Pla de Barris Maurina (COAD 140/2009) (Més informació)

Serveis18-06-2010

(FEOSL 28) Obres definides en la Memòria valorada d'aïllament tèrmic del Centre d'Educació Infantil i Primària CEIP Josep Ventalló (COAD 38/2010) (Més informació)

Obres15-06-2010

(FEOSL 29) Obres definides en la Memòria valorada d'aïllament tèrmic del centre d'educació infantil i primària CEIP Pere Viver (COAD 39/2010) (Més informació)

Obres15-06-2010

(FEOSL 3) Obres definides en el Projecte de reforma parcial de l'edifici central, clàustre i capella del Parc Audiovisual de Catalunya (COAD 15/2010) (Més informació)

Obres15-06-2010

Contracte de Serveis de direcció dels equips, control i seguiment de diverses obres objecte dels projectes amb càrrec al FEOSL (ECAA 80/10) (Més informació)
Obertura sobre C: 14/05/2010, a les 11:00h., Sala de Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

Serveis15-06-2010

Obres del projecte de reforma del local al Vapor Gran com a local social (COAD 150/2009) (Més informació)

Obres10-06-2010

(FEOSL 01) Obres definides en el Projecte d'urbanització de la fase cinquena de Vallparadís (COAD 10/2010) (Més informació)

Obres04-06-2010

FEOSL 9 Obres definides en el projecte de renovació i millora de l'enllumenat públic del barri de Ca n'Aurell (COAD 12/2010) (Més informació)

Obres04-06-2010

Assistència tècnica per als treballs de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres contractades pels Servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Terrassa (COAD 168/2009) (Més informació)

Serveis03-06-2010

(FEOSL 21) Obres del Projecte de recuperació del jardí a l'entorn de l'aparcament de la Plaça Primer de Maig amb criteris de sostenibilitat: millora de l'eficiència energètica i del tractament de residus (COAD 21/2010) (Més informació)

Obres31-05-2010

FEOSL 2 Obres definides en el projecte d'urbanització de Can Jofresa-Vallparadís de Terrassa (COAD 28/2010) (Més informació)

Obres31-05-2010

Atorgament d'una llicència d'ús d'un bé de domini públic per a l'explotació del servei de cafeteria-bar a la Casa Baumann (ECAA 15/2010) (Més informació)

28-05-2010

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina (COAD 137/2009) (Més informació)

Serveis26-05-2010

Servei de prevenció i control de la legionel.losi a les instal.lacions considerades d'alt rics (ECAA 51/10) (Més informació)

Serveis24-05-2010

Serveis d'anàlisi dels processos de cadastre de l'Ajuntament (ECAA 73/10) (Més informació)

Serveis24-05-2010

(FEOSL 6/10) Subministrament d'equipament digital de radiodifusió (ECAA 17/2010) (Més informació)

Subministraments21-05-2010

Conservació i nteja dela zona de desbrossament de la ciutat de Terrassa (ECAA 75/10) (Més informació)

Serveis21-05-2010

Obres de l'adequació del projecte d'urbanització de la modificació del pla general en l'àmbit de Les Martines. Desplaçamanet de les línies elèctriques i construcció de dues ET en les unitats UA-2, 3, 5, 8, 11 i 14 (COAD 145/2009) (Més informació)

Obres21-05-2010

(FEOSL 31/10) Subministrament infraestructura tecnològica alta disponibilitat actiu-actiu de la plataforma de gestió documental (ECAA 9/10) (Més informació)

Subministraments20-05-2010

(FEOSL 32/10) Subministrament programari per creació dels entorns de desenvolupament de la plataforma d'administració electrònica (ECAA 10/10) (Més informació)

Subministraments20-05-2010

(FEOSL 33) Subministrament i implantació programari d'un entorn d'alta disponibilitat de la plataforma d'interoperabilitat dels serveis electrònics (ECAA 11/10) (Més informació)

Subministraments20-05-2010

(FEOSL 34/10) Subministrament programari per a la monitorització de l'entorn d'explotació de dades (ECAA 12/10) (Més informació)

Subministraments20-05-2010

(FEOSL 35) Licitació serveis de direcció, consultoria i implantació dels projectes d'adequació a la Llei 11/2007 i formació associada (ECAA 13/10) (Més informació)

Serveis20-05-2010

Licitació dels serveis de monitors a diversos centres del Patronat Municipal d'Educació (PAME) (ECAA 179/9) (Més informació)

Serveis19-05-2010

Plataforma de contractacio (Menors i Portal del proveïdor) (ECAA 45/10) (Més informació)

Serveis17-05-2010

Programari Oracle ECM Suite a l'Arxiu (ECAA 54/10) (Més informació)

Serveis17-05-2010

Subministrament lloguer infrastructures carrer (ECAA 34/10) (Més informació)

Subministraments11-05-2010

Camí de Can Amat - St. Agustí, en la zona verda UA-2 de Les Fonts (COAD 147/2009) (Més informació)

Obres07-05-2010

Direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres d'urbanització de l'àmbit de la Rambla d'Ègara entre el carrer de la Goleta i el carrer Galileu (COAD 171/2009) (Més informació)

Serveis04-05-2010

Obres del projecte executiu d'urbanització de l'àmbit de la Rambla d'Ègara entre el carrer de la Goleta i el carrer Galileu (Actuació confinançada amb fons FEDER) entre els carrers Galileu i Arquimedes (COAD 172/2009) (Més informació)

Obres04-05-2010

Determinats serveis postals: Cartes ordinàries locals i publicorreu (ECAA 177/9) (Més informació)

Serveis29-04-2010

Subministrament d'armes curtes (ECAA 194/9) (Més informació)

Subministraments29-04-2010

Subministrament d'armilles antibala i ganivet (ECAA 193/9) (Més informació)

Subministraments29-04-2010

Obres del Projecte d'execució de la biblioteca del districte 3 (COAD 146/2009) (Més informació)

Obres17-04-2010

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte de millora de la urbanització del carrer Núria, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina (COAD 139/2009) (Més informació)

Serveis17-04-2010

Obres definides en el projecte executiu d'ampliació del xarxa de carrils bici de Terrassa (COAD 167/2009) (Més informació)

Obres12-04-2010

Atorgament de quatre noves llicències de taxi per a la prestació del servei urbà de viatgers amb vehicle adaptat (ECAA 153/2009) (Més informació)

Serveis08-04-2010

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte de millora de la urbanització de diversos trams dels carrers Dom Bosco, Pare Llaurador, Velázquez i Salvà, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina (COAD 141/2009) (Més informació)

Serveis04-03-2010

Serveis de redacció del manual de disseny, projecte constructiu i direcció d'obra del projeccte de les infraestructures de telecomunicacions per connexió instituts secundària (ECAA 7/10) (Més informació)

04-03-2010

Manteniment i subscripcio llicencies AutdoDesk (ECAA 230/9) (Més informació)

Serveis22-02-2010

Subministrament 300 Llicències HSM criptogràfica (ECAA 202/2009) (Més informació)
Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Subministraments22-02-2010

Muntatge i desmuntatge i servei de funció, i serveis de sala, atenció al públic i venda d'entrades dels espectacles programats per l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 199/9) (Més informació)

Serveis08-02-2010

contracte de serveis de suport i manteniment de les plataformes de programari lliure (ECAA 174/9) (Més informació)

Serveis08-02-2010

Redacció projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de la cruïlla situada a l'avinguda Àngel Sallent, a l'encreuament amb els carrers Volta, Santa Maria Mazzarello i la Plaça Antoni Guiu (COAD 138/2009) (Més informació)

Serveis03-02-2010

Pla de comunicació institucional (PCTT) (ECAA 173/9) (Més informació)

Serveis13-01-2010

Adequació del Projecte d'Urbanització de la modificació del pla general en l'àmbit de Les Martines. Depuradora de la Unitat d'Actuació 8 (COAD 92/2008) (Més informació)

Obres04-01-2010

Coproducció de l'espectacle "Kvetx" (ECAA 192/9) (Més informació)

Serveis23-12-2009

Manteniment de les llicències dels productes SICAL, NÓMINES, INVENTARI i GESTIÓ DE PERSONAL (ECAA 205/9) (Més informació)

Serveis23-12-2009

Implantació de la seu electrònica (Llei 11/2007) de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 163/9) (Més informació)

Serveis16-12-2009

Obres definides en el Projecte de millora dels accessos al carrer Hernán Cortés des dels carrers Joan d'Àustria i Joan Fuster (COAD 144/2009) (Més informació)

Obres10-12-2009

Separata A del Projecte d'urbanització dels carrers i els espais públics de l'Antic Poble de Sant Pere (COAD 130/2009) (Més informació)

Obres09-12-2009

Licitació contracte subministrament de mobiliari i complements per a l'escola bressol Moisès (ECAA 100/9) (Més informació)

Subministraments01-12-2009

Contracte de serveis per a la revisió periòdica de les instal.lacions de baixa tensió d'enllumenat públic (ECAA 131/9) (Més informació)

Serveis20-11-2009

Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de la separata A del projecte executiu d'urbanització dels carrers i espais públics de l'antic poble de Sant Pere (COAD 142/2009) (Més informació)

Serveis20-11-2009

Obres definides en el Projecte de reposició del clavegueram al carrer Pare LLaurador (COAD 131/2009) (Més informació)

Obres20-11-2009

Obres del projecte d'ampliació de l'enllumenat públic al carrer Sant Tomàs (COAD 129/2009) (Més informació)

Obres20-11-2009

Obres de reparació del paviment asfàltic i altres obres puntuals i urgents a la calçada o espais públics de Terrassa durant l'any 2009 (COAD 95/2009) (Més informació)

Obres18-11-2009

Obres del projecte d'arranjament i senyalització dels camins entre zones al Parc Agroforestal, 1a fase (COAD 136/2009) (Més informació)

Obres12-11-2009

Contractació d'adequació del projecte d'urbanització del Pla General en l'àmbit de les Martines UA-2, UA-3, UA-5 i UA-8 i pont de connexió entre UA-4 i UA-5 (COAD 123/2009) (Més informació)

Obres10-11-2009

Contractació de les obres de l'adequació del projecte d'urbanització de la modificació del Pla General en l'àmbit de les Martines. UA 11 i UA-14 (COAD 127/2009) (Més informació)

Obres30-10-2009

Subministrament d'energia elèctrica (ECAA 119/9) (Més informació)

Subministraments28-10-2009

Subministrament d'un vehicle sociosanitari pels servies de protecció civil (ECAA 150/9) (Més informació)

Subministraments27-10-2009

Subministrament, en règim de lloguer, de 8 ordinadors pels serveis del PAME (ECAA 117/9) (Més informació)

Subministraments27-10-2009

Obres d'ampliació i redistribució d'espais de l'EB Moisès (COAD 94/2009) (Més informació)

Obres08-10-2009

Anunci de convocatòria de licitació contracte per a la reparació i manteniment de voreres i altres obres puntuals i urgents a la via pública de Terrassa durant l'any 2009 (COAD 86/2009) (Més informació)

Obres24-09-2009

Coordinació de la seguretat i salut en fase d'execució de les obres d'adequació del Projecte d'urbanització de la modificació del Pla General en l'àmbit de Les Martines, UA-2, 3, 5, 8, 11 i 14; Pont de connexió entre les UA-4 i UA-5; Xarxa de clavegueram de les UA-2, 3, 5 i 8 (COAD 125/2009) (Més informació)

Serveis18-09-2009

Contractació de les obres descrites en el projecte d'urbanització del sector de Font de l'Espardenyera (COAD 87/2009) (Més informació)

Obres17-09-2009

Obres del projecte executiu per a la millora de l'accessibilitat al carrer Sant Josep (COAD 115/2009) (Més informació)

Serveis17-09-2009

Adjudicació definitiva del concurs per a l'adquisició d'un programari de gestió i manteniment d'immobles del Patronat Municipal d'Educació (Més informació)

Serveis15-09-2009

Obres del projecte de construcció d'un centre de tecnificació de BMX al barri de Les Arenes. Equipament circuit BMX (Separata I) (COAD 96/2009) (Més informació)

Obres08-09-2009

Anunci de convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres d'adequació del projecte d'urbanització de la modificació del pla general en l'àmbit de Les Martines. Xarxa de clavegueram de les unitats 2, 3, 5 i 8 (COAD 103/2009) (Més informació)

Obres04-09-2009

Adquisició i implantació dispositiu criptogràfic (signatura electrònica) (ECAA 126/2009) (Més informació)
Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Subministraments02-09-2009

Subministrament i implantació d'un dispositiu criptogràfic de gestió de signatura electrònica (ECAA 126/2009) (Més informació)

Subministraments02-09-2009

Disseny, construcció i implantació dels mòduls bàsics de la plataforma d'administració electrònica de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 120/9) (Més informació)
Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Serveis01-09-2009

Contractació de la segona fase de les obres del projecte executiu de la Reforma i Ampliació del Teatre Principal de la ciutat de Terrassa. (COAD 99/2008) (Més informació)

Obres31-08-2009

Direcció d'obra del projecte de Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels collectors i de les installacions de sanejament de Terrassa (COAD 126/2009) (Més informació)

Serveis31-08-2009

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL FASE 2 (COAD 99/2008) (Més informació)

Obres31-08-2009

Contracte de subministrament mitjançant lloguer financer d'un equip multifunció i manteniment (Més informació)

Subministraments27-08-2009

Adquisició de llicències d'un bus de serveis i la suitte weblogic (ECAA 130/9) (Més informació)

Subministraments27-08-2009

Subministrament licències Sofware de Gestió Documental (ECAA 125/9) (Més informació)

Subministraments27-08-2009

Licitació contracte serveis, consistent en els treballs de retirada i gestió de residus industrials a l'antiga fàbrica Sala i Badrinas (ECAA 101/9) (Més informació)

Serveis25-08-2009

Subministrament de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per als agents de la Policia Municipal de Terrassa (ECAA 61/9) (Més informació)

Subministraments25-08-2009

Estudi capacitat i estat dels collectors (ECAA 107/9) (Més informació)

Serveis19-08-2009

Disseny, construcció i implantació del portal del treballador de l'Ajuntament (ECAA 111/9) (Més informació)

Serveis19-08-2009

Redacció Estudi de l'estat i capacitat dels col.lectos i interceptors d'aigües residuals (ECAA 107/9) (Més informació)

Serveis19-08-2009

Serveis de neteja de les males herbes dels escossells i voreres de la ciutat de Terrassa (ECAA 95/9) (Més informació)
Reservat a centres especials d'ocupació

Serveis19-08-2009

Projecte migració i implantació nou correu electrònic (ECAA 110/9) (Més informació)

Serveis14-08-2009

Obres descrites en el projecte de construcció de la xarxa de sanejament separativa de la carretera de Montacada entre la riera de Les Arenes i l'avinguda de Barcelona (sobreeixidors de la plaça dels Països Catalans).Adequació a les xarxes de serveis. (COAD 71/2005) (Més informació)

Obres12-08-2009

Ampliació de la capacitat de les cabines de discos Hitachi AMS1000 i configuració de la plataforma backup (ECAA 146/9) (Més informació)

Subministraments10-08-2009

Obres del projecte bàsic i d'execució de la remodelació de la cruïlla dels C. Dr. Pearson i C. Prat de la Riba (COAD 77/2009) (Més informació)

Obres07-08-2009

Assessorament i suport tècnic i formació en l'àmbit de la Mediació Comunitària (ECAA 86/9) (Més informació)

Serveis05-08-2009

Serveis de gestió tècnica i artística per a la realització de la programació Terrasses d'estiu 2009: l'Estiu al carrer (ECAA 144/9) (Més informació)

Serveis03-08-2009

Serveis de manteniment i reparació de la senyalització horitzontal dels carrers de la ciutat de Terrassa (ECAA 60/9) (Més informació)

Serveis31-07-2009

Adquisició dret d'ús, actualització i suport tècnic, de llicències Microsoft (ECAA 90/9) (Més informació)

Subministraments29-07-2009

Anàlisi i definició de processos del servei d'organització i recursos humans de l'Ajuntament (ECAA 44/9) (Més informació)

Serveis27-07-2009

Manteniment i suport d'equipament i llicències HP (ECAA 106/9) (Més informació)

Serveis27-07-2009

Prevenció de riscos laborals especialitat en medicina del treball (ECAA 83/9) (Més informació)

Serveis27-07-2009

Prevenció de riscos laborals especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicologia aplicada (ECAA 84/9) (Més informació)

Serveis27-07-2009

Redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de la millora dels accessos al carrer Hernán Cortés des dels carrers de Joan d'Àustria i Joan Fuster al barri de Can Boada del Pi (COAD 78/2009) (Més informació)

Serveis24-07-2009

Obres definides en el "Projecte d'estabilització dels talussos a la urbanització de Les Martines" (COAD 130/2008) (Més informació)

Obres20-07-2009

Redacció i estudi de seguretat i salut del projecte executiu d'urb. dels Rambla d'Ègara, entre els carrers de Gutemberg i Galileu. (COAD 109/2009) (Més informació)

Serveis20-07-2009

Servei de manteniment i conservació de les instal.lacions semafòriques existents i aquelles que s'incorporin en el futur, manteniment sala gestió mobilitat, sala 092 i elements seguretat nou edifici policia (ECAA 43/9) (Més informació)

Serveis20-07-2009

(FEIL 20) Obres del projecte executiu de restauració de la installació elèctrica de la Casa Alegre de Sagrera de Terrassa (COAD 11/2009) (Més informació)
FEIL

Obres15-07-2009

Adjudicació provisional a EXCAVACIONES EGARA, S.L. del contracte de les obres del projecte executiu per a la millora de l'accessibilitat al carrer del Castell (COAD 146/2008) (Més informació)

Obres10-07-2009

Obres definides en la memòria per a la instal.lació de semàfors a la intersecció entre el carrer Periodista Grané i el carrer Renaixement de Terrassa (COAD 60/2008) (Més informació)

Obres10-07-2009

Redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de l'obra de les obres d'urbanització del sector del Parc Vallparadís, 4a fase, vinculat a la nova Biblioteca Districte 3 (COAD 144/2008) (Més informació)

Serveis09-07-2009

(FEIL 81) Obres del projecte d'aïllament tèrmic al CEIP Antoni Ubach (COAD 63/2009) (Més informació)
FEIL

Obres03-07-2009

(FEIL 46) Obres del projecte de millora del camí escolar del CEIP Isaac Peral (COAD 26/2009) (Més informació)
FEIL

Obres02-07-2009

(FEIL 63) Obres descrite en el "Proyecto para instalación solar fotovoltaica conectada a red de 23,328KWP sobre cubierta y fachada del edificio Campus Profesional Vallparadís (COAD 47/2009) (Més informació)
FEIL

Obres02-07-2009

(FEIL 70) Obres del projecte de reforma integral de la cuina de l'EB Soleia (COAD 51/2009) (Més informació)
FEIL

Obres02-07-2009

(FEIL 69) Obres del projecte de reforma integral de la cuina de l'EB Ginesta (COAD 50/2009) (Més informació)
FEIL

Obres01-07-2009

(Feil 43) Obres del projecte executiu de plataformes de parades de transport públic a la ciutat de Terrassa (COAD 66/2009) (Més informació)
FEIL

Obres01-07-2009

Obres del Projecte de telecontrol de la qualitat de les aïgues residuals dels col.lectors i de les instal.lacions de sanejament de Terrassa (COAD 76/2009) (Més informació)

Obres30-06-2009

Serveis d'obertura i control de les instal.lacions del mercat de la Independència de Terrassa (ECAA 71/9) (Més informació)

Serveis29-06-2009

Subministrament en règim de lloguer de diversos elements d'infraestructura elèctrica i serveis d'encesa i apagada d'enllumenat públic per als actes organitzats i amb el suport dels diferents departaments i serveis de l'Ajuntament de Terrassa (ECAA 52/9) (Més informació)

Subministraments29-06-2009

Subministrament i instal.lació d'audioguies a les Esglèsies de Sant Pere (ECAA 80/9) (Més informació)

Subministraments29-06-2009

Llicència d'ocupació temporal de domini públic per a l'explotació del servei de bar i de punt de venda de gelats al recinte de la Piscina Municipal al Parc de Vallparadís (ECAA 63/9) (Més informació)

26-06-2009

Obres del Projecte d'enllumenat públic "Canvi de Làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi 2008" (COAD 125/2008) (Més informació)

Obres26-06-2009

(FEIL 21) Obres del projecte de reparació de voreres de la ciutat de Terrassa (COAD 39/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-06-2009

(FEIL 59) Obres del projecte bàsic i d'execució de la coberta del pati interior dret del Mercat de la Independència (COAD 1/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-06-2009

Adjudicació del contracte de la Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de le sobres de construcció de la xarxa de sanejament separativa de la Ctra. Montcada entre la Riera de les Arenes i l'Av. Barcelona (Sobreixidor Plaça Països Catalans Adequació xarxes serveis (COAD 92/2009) (Més informació)

Serveis25-06-2009

(FEIL 77) Obres del projecte de millora del camí escolar del Collegi Salesians (COAD 59/2009) (Més informació)
FEIL

Obres18-06-2009

(FEIL 78) Obres del projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Sagrat Cor (COAD 60/2009) (Més informació)
FEIL

Obres18-06-2009

Contracte de serveis per a l'anàlisi i disseny de les prescricpions tècniques d'una aplicació informàtica per a la gestió dels processos del servei de Manteniment Urbà (ECAA 27/9) (Més informació)

Serveis15-06-2009

(FEIL 44) Obres del projecte de millora del camí escolar del CEIP Enxaneta i l'Escola Bressol Coloraines (COAD 24/2009) (Més informació)
FEIL

Obres12-06-2009

(FEIL 56) Obres del projecte de millora del camí escolar del CEIP Ramón y Cajal Fases I i II (COAD 36/2009) (Més informació)
FEIL

Obres12-06-2009

(FEIL 68) Obres del projecte d'aïllament tèrmic al CEIP Marià Galí (COAD 65/2009) (Més informació)
FEIL

Obres10-06-2009

(FEIL 64) Obres del Projecte de reforma integral de la cuina del CEIP Joan XXIII (COAD 48/2009) (Més informació)
FEIL

Obres09-06-2009

(FEIL 65) Obres del Projecte de reforma integral de la cuina del CEIP Font de l'Alba (COAD 49/2009) (Més informació)
FEIL

Obres08-06-2009

Adjucació provisional a ACISA de les obres definides en el projecte d'enllumenat públic "Substitució de suports deteriorats" (COAD 111/2008) (Més informació)

Obres08-06-2009

(FEIL 75) Obres del projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Sant Josep de Calassanç (COAD 57/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-06-2009

(FEIL 76) Obres del projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Escola Martí (COAD 58/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-06-2009

(FEIL 79) Adjudicació provisional de les obres del Projecte executiu d'installació elèctrica en baixa tensió al CEIP Joan Marquès Casals (COAD 61/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-06-2009

Edició d'un llibre guia de les Esglésies de Sant Pere (ECAA 35/9) (Més informació)

Serveis05-06-2009

Manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de Terrassa (ECAA 162/8) (Més informació)

Serveis03-06-2009

Redacció Proj.Millora Urb. i projecte/s reparcel.lació del Sector PM-PON111 (Més informació)

Serveis02-06-2009

Redacció Proj.Millora Urb. i projecte/s reparcel.lació del Sector PM-PON144 (Més informació)

Serveis02-06-2009

Subministrament de vestuari i calçat d'estiu i d'hiverns per al personal del servei de manteniment urbà, manteniment de l'Ajuntament i personal nejeja (ECAA 28/9) (Més informació)

Subministraments02-06-2009

Subministrament en règim de lloguer de diversos elements d'infraestructures de carrer per als actes organitzats per l'Ajuntament (ECAA 51/9) (Més informació)
LICITACIÓ DESERTA

Subministraments02-06-2009

Adjudicació a EXCOEUROPA DE CANALIZACIONES el contracte de les obres del Projecte d'enderroc del centre d'ensenyament a l'interior de l'illa dels edificis de l'Av. Santa Eulàlia, 353-355 (COAD 148/2008) (Més informació)

Obres01-06-2009

(FEIL 33) Obres del projecte de manteniment de pintura del mobiliari urbà de la ciutat de Terrassa (COAD 42/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-05-2009

(FEIL 50) Obres del projecte d'adequació del pont existent al Camí dels Plans de Can Bonvilar al seu encreuament amb el Torrent de la Betzuca TM Terrassa (COAD 30/2009) (Més informació)
FEIL

Obres28-05-2009

(FEIL 80) Obres del projecte executiu d'installació elèctrica en baixa tensió al CEIP Francesc Aldea (COAD 62/2009) (Més informació)
FEIL

Obres28-05-2009

(FEIL 25) Obres del projecte d'ampliació de voreres del carrer Viveret (COAD 13/2009) (Més informació)
FEIL

Obres27-05-2009

Contracte de gestió de serveis públics de la piscina de Vallparadís (ECAA 41/9) (Més informació)

Serveis26-05-2009

Reserva del contracte de serveis de neteja de les males herbes d'escocells, voreres, zones pavimentades, rigoles i mitjanes dels vials de la ciutat de Terrassa (ECAA 95/9) (Més informació)

25-05-2009

(FEIL 36) - Obres del projecte d'instal.lació de la caldera de biomasa al Centre d'Educació Infantil i Primaria Antoni Ubach (COAD 64/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-05-2009

(FEIL 39) Obres definides en el "Projecte sobre la reducció de la densitat e l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat de Les Martines (COAD 20/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-05-2009

(FEIL 4) Obres definides en el "Projecte de les obres d'urbanització per a l'obertura del carrer Rafael de Campalans a la carretera d'Olesa al terme municipal de Terrassa (COAD 152/2008) (Més informació)
FEIL

Obres25-05-2009

(FEIL 62) Obres del projecte d'ampliació del Casal del Segle XX (COAD 46/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-05-2009

(FEIL 22) Obres definides en el projecte d'actuacions de millora als passos de vianants (COAD 40/2009) (Més informació)
FEIL

Obres22-05-2009

(FEIL 28) Obres definides en el Projecte d'adequació de les zones verdes del barri de Can Petit de la ciutat de Terrassa (COAD 43/2009) (Més informació)
FEIL

Obres21-05-2009

(FEIL 51) Obres del projecte de reforma de l'edifici municipal de la Casa Baumann (COAD 31/2009) (Més informació)
FEIL

Obres21-05-2009

Direcció d'obra del Projecte de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental de la ciutat de Terrassa (COAD 145/2008) (Més informació)

Serveis21-05-2009

(FEIL 23) Obres definides en el projecte de reparació de paviments asfàltics de la ciutat de Terrassa (COAD 41/2009) (Més informació)
FEIL

Obres19-05-2009

(FEIL 24) Obres del projecte d'urbanització del carrer del Pare Llaurador entre el carrer de Galileu i el carrer de Frederic Soler (COAD 12/2009) (Més informació)
FEIL

Obres19-05-2009

(FEIL 61) Obres definides en el Projecte bàsic i d'execució del Casal de Barri de Can Tusell (COAD 45/2009) (Més informació)
FEIL

Obres19-05-2009

(FEIL 37) Obres del prjecte de substitució de collectors al barri de Can Boada del Pi de la ciutat de Terrassa (COAD 16/2009) (Més informació)
FEIL

Obres18-05-2009

Contracte serveis de gestió, control i seguiment de les obres dels projectes d'obres d'urbanització i remodelació d'espais públics (ECAA 37/9) (Més informació)

Serveis18-05-2009

Contracte serveis de gestóo, control i seguiment de les obres dels projectes d'edificació (ECAA 38/9) (Més informació)

Serveis18-05-2009

Adjudicació a la mercantil PRODISMINUÏTS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA (PRODIS) de les obres descrites i definides en la Memòria valorada de les obres consistents en l'extracció i collocació de plaques i suports de senyals de trànsit (COAD 142/2008) (Més informació)

Obres15-05-2009

contracte d'obres per a la millora de l'accessibilitat del casal de barri de Can Parellada de Terrassa (COAD 116/8) (Més informació)

Obres15-05-2009

Subministrament i instal.lació de 9 servidors i armaris amb guies (ECAA 48/9) (Més informació)

Subministraments13-05-2009

Contracte de serveis de formació de desenvolupament directiu (ECAA 81/9) (Més informació)

Serveis13-05-2009

Direcció facultativa i elaboració de control i qualitat Masia Ca N'anglada (ECAA 78/9) (Més informació)

Serveis13-05-2009

Obres definides en la Separata del Projecte de remodelació de l'Avinguda de les Glòries Catalanes de Terrassa (COAD 77/2008) (Més informació)

Obres13-05-2009

Reforma i condicionament de les plantes primera i segona de l'edifici A de Serveis Municipals del carrer Pantà, 20 de Terrassa (COAD 126/2008) (Més informació)

Obres13-05-2009

(FEIL 29) Adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació puntual dels revestiments dels espais comuns del CEIP La Roda a l'empresa RAP Pintures i Serveis, SL (COAD 69/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-05-2009

(FEIL 74) Adjudicació del contracte de les obres compreses en el Projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Francesc Aldea a l'empresa Francesc Puig Massana (COAD 56/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-05-2009

(FEIL 73) Adjudicació del contracte de les obres compreses en el Projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Andersen a l'empresa Obras y contratas S.L. (COAD 54/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-05-2009

(FEIL 72) Adjudicació del contracte de les obres compreses en el Projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Josep Ventalló i Vintró a l'empresa MABE Grup Serrallers, S.L. (COAD 53/2009) (Més informació)
FEIL

Obres05-05-2009

(FEIL 71) (52/2009) Adjudicació del contracte de les obres compreses en el Projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Escola Lumen a l'empresa Construcciones Fertres, S.L (Més informació)
FEIL

Obres05-05-2009

(FEIL 18) Obres d'instal.lació de la gespa artifical al camp municipal de futbol de La Maurina (COAD 10/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-05-2009

Manteniment de vehicles (ECAA 174/8) (Més informació)

Serveis04-05-2009

Obres del projecte executiu per a la substitució de la coberta del Pavelló de la Cogullada (COAD 104/2008) (Més informació)

Obres04-05-2009

(FEIL 10) Obres del Projecte executiu de cinc installacions semafòriques a la ciutat de Terrassa (COAD 6/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-04-2009

(FEIL 11) Obres del canvi de lampades de vapor de mercuri per vapor de sodi (COAD 67/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-04-2009

(FEIL 14) Obres del Projecte d'installació de gespa artificial del camp municipal de futbol Can Parellada (COAD 7/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-04-2009

(FEIL 15) Obres del Projecte d'instal.lació de gespa artificial al camp municipal de futbol Les Arenes (COAD 2/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-04-2009

(FEIL 16) Obres del Projecte d'instal.lació de la gespa artificial del camp municipal de futbol de Poble Nou (COAD 8/2009) (Més informació)
FEIL

Obres28-04-2009

(FEIL 19) Obres del Projecte d'instal.lació de gespa artifical a l'estadi olímpic municipal de Terrassa (COAD 19/2009) (Més informació)
FEIL

Obres28-04-2009

(FEIL 60) Obres definides en el Projecte d'obres de millora de l'espai urbà de la Plaça de l'Aigua de Terrassa (COAD 44/2009) (Més informació)
FEIL

Obres28-04-2009

(FEIL 12) Obres d'adequació de llumeneres contaminants a tota la ciutat (COAD 68/2009) (Més informació)
FEIL

Obres24-04-2009

(FEIL 17) Obres del Projecte d'installació de gespa artificial al camp municipal de futbol Sant Pere Nord (COAD 9/2009) (Més informació)
FEIL

Obres24-04-2009

Serveis d'explotació de les obres "Una ciutat brillant" i "Antílops" (ECAA 55/9) (Més informació)

Serveis23-04-2009

(FEIL 09) Obres del Projecte d'actuacions al Parc de Sant Jordi (COAD 5/2009) (Més informació)
FEIL

Obres17-04-2009

(FEIL 48) Obres del projecte bàsic i executiu de la reforma de la Masia de Ca N'Anglada de la ciutat de Terrassa (COAD 28/2009). (COAD 28/2009) (Més informació)
FEIL

Obres17-04-2009

Servei realització projecte d'anàlisi dels serveis d'explotació TIC (ECAA 16/9) (Més informació)

Serveis16-04-2009

Contracte de serveis de consergeria, neteja i petits manteniment dels Casals de Can Palet II, Can Palet de Vista Aelgre, Xúquer , Can Gonteres i altres equipaments cívics (ECAA 194/8) (Més informació)

Serveis16-04-2009

Redacció Proj.Millora Urb. i projecte/s reparcel.lació del Polígon d'Actuació de la Rambleta del Pare Alegre (PM-RPA035) (Més informació)

Serveis14-04-2009

Direcció obres aparcament soterrat a la plaça Primer de Magi (ECAA 53/9) (Més informació)

Serveis06-04-2009

Direcció obres urbanització avda. barcelona entre Mare de Deu del Carme i Mare de Deu de la Llum (ECAA 54/9) (Més informació)

Serveis06-04-2009

(FEIL 05) Adjudicació de les obres del Projecte d'execució d'urbanització de la perllongació carrer Infant Martí, urbanització de la Plaça de la Ronda de Ponent i substitució del collector del carrer d'Atenes al terme municipal (COAD 153/2008) (Més informació)
FEIL

Obres04-04-2009

Obres definides en el projecte d'enllumenat públic de la zona 1 QC 1-2-6. Barri de Sant Pere (COAD 110/2008) (Més informació)

Obres31-03-2009

(FEIL 01) Adjudicació de les obres del Projecte de construcció de l'aparcament soterrat de la Plaça Primer de Maig de Terrassa (COAD 149/2008) (Més informació)
FEIL

Obres30-03-2009

(FEIL 02) Adjudicació de les obres del Projecte d'urbanització de l'Avinguda de Barcelona entre el carrer Mare de Déu del Carme i el carrer Mare de Déu de la Llum de Terrassa (COAD 150/2008) (Més informació)
FEIL

Obres30-03-2009

(FEIL 03) Adjudicació de les obres del Projecte bàsic i executiu de remodelació i ampliació de serveis del complex esportiu del districte II (COAD 51/2008) (Més informació)
FEIL

Obres30-03-2009

(FEIL 06) Adjudicació de les obres de construcció del collector del Torrent de Vallparadís (COAD 3/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-03-2009

(FEIL 07) Adjudicació de les obres de construcció d'una passarella de vianants entre els barris del Segle XX i de Can Palet (COAD 4/2009) (Més informació)
FEIL

Obres30-03-2009

(FEIL 55) Adjudicació de les obres incloses en el Projecte de millora del camí escolar del CEIP La Roda a l'empresa Industrial Olesa, S.L. (COAD 35/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-03-2009

(FEIL 54) Adjudicació de les obres incloses en el Projecte de millora del camí escolar del centre educatiu Mare de Déu del Carme a l'empresa Obres i canalitzacions Mina, S.L. (COAD 34/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-03-2009

(FEIL 53) Adjudicació de les obres incloses en el Projecte de millora del camí escolar del CEIP Pere Viver a l'empresa Excavaciones Egara, S.L. (COAD 33/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-03-2009

(FEIL 47) Adjudicació de les obres incloses en el Projecte de millora del camí escolar dels centres educatius Vedruna i Escola Pia l'empresa Construcciones Baldó, S.A. (COAD 27/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-03-2009

(FEIL 45) Adjudicació de les obres incloses en el Projecte de millora del camí escolar del CEIP Font de l'Alba a l'empresa ATU Egara Construcciones (COAD 25/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-03-2009

Redacció del projecte executiu d'urbanització dels carrers i espais de l'antic Poble de Sant Pere (COAD 96/2008) (Més informació)

Serveis23-03-2009

Obres definides en el projecte de carrils bici i les seves connexions a Terrassa (COAD 106/2008) (Més informació)

Obres23-03-2009

Servei de desratitzaciód el terme municipal de Terrassa (ECAA 9/9) (Més informació)

Serveis23-03-2009

Subministrament de panots per a la reparació de les voreres de la ciutat de Terrassa (ECAA 8/9) (Més informació)

Subministraments23-03-2009

Contracte de serveis d'intermediació lingüística o sociocultural a persones d'origen magrií (ECAA 190/8) (Més informació)

Serveis18-03-2009

Contracte de serveis per a la redacció del projecte d'un pla director de senyalització d'orientació de la ciutat (ECAA 187/8) (Més informació)

Serveis18-03-2009

Servei de manteniment i reparació del a pintura de senyalitzaicó horitzontal dels carrers de la ciutat (ECAA 187/8) (Més informació)

Serveis18-03-2009

Contracte de serveis demonitoratge i informació CIAB (ECAA 2/9) (Més informació)

Serveis16-03-2009

(FEIL 38) Adjudicació definitiva de les obres definides en el projecte de reforma d'oficines a la planta baixa de la Plaça Didò de Terrassa a l'empresa Construcciones Peñarroya, S.A. (COAD 17/2009) (Més informació)
FEIL

Obres11-03-2009

Contracte serveis consistent en la realització d'un estudi i l aproposta d'un nou model de funcionament de gestió tributària (ECAA 182/8) (Més informació)

Serveis11-03-2009

Contracte serveis per l'elaboració d'una guia de benvinguda en format audiovisual (ECAA 169/8) (Més informació)

Serveis11-03-2009

Plantació d'arbres (ECAA 189/8) (Més informació)

Serveis11-03-2009

Redacció del projecte bàsic i executiu de la Biblioteca del districte 3, adaptat al nou Codi Tècnic de l'Edificació (COAD 129/2008) (Més informació)

Serveis11-03-2009

(FEIL 57) Adjudicació de les obres incloses en el projecte d'ampliació de la installació de generació d'energia fotovoltàica del centre d'interpretació ambiental de Can Bonvilar a l'empresa Vallès Electro Sagamon, SL (COAD 37/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 42) Adjudicació de les obres incloses en el projecte sobre el manteniment de la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització de Can Gonteres a l'empresa Futur Ecològic, SL (COAD 23/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 41) Adjudicació de les obres incloses en el projecte sobre el manteniment de la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització de "El Molinot" a l'empresa Foresab Companyia Forestal de Sabadell, SL (COAD 22/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 40) Adjudicació de les obres incloses en el projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la Font de l'Espardenyera a l'empresa Foresab Companyia Forestal de Sabadell, SL (COAD 21/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 08) Adjudicació de les obres incloses en el Projecte sobre el manteniment de la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització dels Pinetons-El Guitard a l'empresa Futur Ecològic, SL (COAD 18/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 58) Adjudicació de les obres incloses en el projecte d'ampliació de la installació de generació d'energia fotovoltàica dels horts de Can Casanovas a l'empresa Vallès Electro Sagamon, SL (COAD 38/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 52) Adjudicació de les obres descrites en la memòria valorada dels treballs silvícoles a les finques de propietat i gestió municipal del Centre Verge de Fàtima, Mossèn Homs i Can Casanoves a l'empresa Futur Ecològic, SL (COAD 32/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

(FEIL 49) Adjudicació dels treballs d'arranjament del camí dels Plans de Can Bonvilar a l'empresa Proyectos y excavaciones Rubí, S.L. (COAD 29/2009) (Més informació)
FEIL

Obres04-03-2009

Subministrament carburants pels vehicles de l'Ajuntament (ECAA 181/8) (Més informació)

Subministraments28-02-2009

Subministrament i collocació de plaques de retolació dels vials de la ciutat (ECAA 159/8) (Més informació)

Subministraments28-02-2009

(FEIL 27) Adjudicació de les obres d'ampliació de voreres al carrer Sant Jaume a l'empresa Reformas Estrada SL (COAD 15/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-02-2009

(FEIL 26) Adjudicació de les obres d'ampliació de les voreres al carrer Prim a l'empresa Sánchez Vargas SL (COAD 14/2009) (Més informació)
FEIL

Obres25-02-2009

Obres definides en la 1ª fase del Projecte Bàsic i Executiu del Complex Poliesportiu del Districte II- Ca n'Anglada: Separata del camp Auxiliar de futbol 7 (COAD 68/2008) (Més informació)
Tramitació urgent

Obres24-02-2009

Obres de reparació de les voreres dels carrers Terra, Aigua i Aire del polígon industrial els Bellots (COAD 109/2008) (Més informació)

Obres23-02-2009

Subministrament, instal.lació i posada en funcionament dels equipamnets necessaris per implantar una xarxa sense fils (ECAA 176/8) (Més informació)

Subministraments18-02-2009

Subministrament d'arbrat (ECAA 178/8) (Més informació)

Subministraments10-02-2009

Serveis auxiliars d'informació al parc de Vallparadis (ECAA 179/8) (Més informació)

Serveis09-02-2009

Obres definides en el "Projecte executiu de la reforma de la plaça de l'11 de setembre" (COAD 76/2008) (Més informació)

04-02-2009

Obres definides en el Projecte de les tanques a la Plaça Miguel Hernàndez (COAD 89/2008) (Més informació)

Obres04-02-2009

Obres definides en el "Projecte executiu d'arranjament i senyalització dels camins d'accés al Parc Agroforestal Nord" (COAD 97/2008) (Més informació)

Obres02-02-2009

Serveis d'acció socioeducativa medi obert (ECAA 170/8) (Més informació)

Serveis29-01-2009

Serveis d'anàlisi i disseny de prescripcions tècniques per aplicació informàtica (ECAA 186/8) (Més informació)

Serveis29-01-2009

Serveis d'informació i assessorament per a la compra d'un habitatge i hipoteca jove (ECAA 171/8) (Més informació)

Serveis29-01-2009

Subministrament de tòtems i senyalització d'informació turística (ECAA 172/8) (Més informació)

Subministraments29-01-2009

Obres definides en el Projecte bàsic i executiu del nou Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (COAD 67/2008) (Més informació)

Obres23-01-2009

Obres definides en el Projecte de restauració de l'interior de la Torre del Palau (COAD 75/2008) (Més informació)

Obres23-01-2009

Serveis per a la redacció del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials (POEC) del municipi de Terrassa (ECAA 165/8) (Més informació)

Serveis23-01-2009

Serveis de consergeria als Centres Cívics (ECAA 163/8) (Més informació)

Serveis23-01-2009

Serveis de coproducció de l'espectacle Antílop (ECAA 4/9) (Més informació)

Serveis22-01-2009

Subministrament d'espècies arbustives (ECAA 177/8) (Més informació)

Subministraments22-01-2009

Serveis de manteniment integral del Parc de Vallparadís (ECAA 173/8) (Més informació)

Serveis19-01-2009

Serveis de telecomunicacions (ECAA 127/8) (Més informació)

Serveis15-01-2009

Obres definides en el projecte de rehabilitació dels ponts St. Tòmas-Extremadura-St.Honorat-Navarra-Mare de déu de la Llum i Salamanca a la riera de les Arenes (COAD 71/2008) (Més informació)

07-01-2009

Servei de neteja de les dependències de l'IMCET (Més informació)

18-12-2008

Obres definides en el projecte de reforma de coberta i façana de l'edifici municipal situat al carrer Martín Díez, 5 i 7 (antiga escola Lanaspa) (COAD 16/2008) (Més informació)

18-12-2008

Obres definides en el projecte de remodelació i manteniment de la cuina del CEIP SALVADOR VINYALS (COAD 62/2008) (Més informació)

Obres10-12-2008

Obres definides en el projecte bàsic i executiu, l'estudi de seguretat i salut i la direcció complerta de les obres d'ampliació i reorganització d'espais a l'escola bressol Moisès (COAD 15/2008) (Més informació)

02-12-2008

Actuacions de reparació i millora enllumenats dels diferents equipaments de l'IMCET i, concretament, als equipaments esportius municipals (Més informació)

01-12-2008

Obres de manteniment, reposició i condicionament dels equipaments de l'IMCET i, concretament, als equipaments esportius municipals (Més informació)

01-12-2008

Direcció d'obra així com el control de qualitat i la coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en el projecte de restauració de l'interior de la Torre del Palau (COAD 100/2008) (Més informació)

27-11-2008

Subministrament renovació enllumenat públic a la Plaça de l'Arquitecte Coll i Bacardí (ECAA 80/8) (Més informació)

Subministraments26-11-2008

Subministrament i instal.lació aparells aire condicionat a la sala d'informàtica (ECAA 123/8) (Més informació)

Subministraments26-11-2008

Serveis de repintat de la senyalització horitzontal dels carrils bus i parades de transport públic i urbà i servei de taxi (ECAA 139/8) (Més informació)

Serveis25-11-2008

Obres definides en el projecte de l'aparcament de la banda nord de la nova estació Terrassa-Est (COAD 56/2008) (Més informació)

20-11-2008

Obres definides en el projecte de condicionament de la nau de l'AEG per la brigada del PAME (COAD 61/2008) (Més informació)

19-11-2008

Obres definides en el projecte d'installació de gespa artificial al camp de futbol de Sant Llorenç (COAD 48/2008) (Més informació)

Obres17-11-2008

Obres definides en el projecte de reparació dels paviments executats a les obres d'urbanització de Les Martines (COAD 55/2008) (Més informació)

Obres17-11-2008

Obres definides en el projecte de les obres d'installació de cinc cabines de radars equipades sobre la calçada a diferents punts de la ciutat (COAD 66/2008) (Més informació)

17-11-2008

Actuacions de condicionament, reforma i millora de la fontaneria general de les instal.lacions de l'IMCET i, concretament, als equipaments esportius municipals (Més informació)

14-11-2008

Serveis de redacció dels projectes de climatització de diferents equipaments cívics (ECAA 135/8) (Més informació)

Serveis30-10-2008

Serveis de lloguer de fotocopiadores per diverses dependències del PAME (Més informació)

27-10-2008

Serveis de bugaderia per a diversos centres dependents del PAME (Més informació)

27-10-2008

Serveis de repintat de les reserves específiques d'aparcament (ECAA 138/8) (Més informació)

Serveis20-10-2008

Serveis de menjador de centres d'educació especial i escoles bressol dependents del PAME (Més informació)

29-09-2008

Obres d'adaptació de l'edifici del carrer Pantà, 20, per a oficines dels serveis municipals de Medi Ambient i Obres Públiques de Terrassa (COAD 65/2008) (Més informació)

26-09-2008

Obres del projecte de rehabilitació del pont del Passeig 22 de juliol sobre la riera de Les Arenes (COAD 131/2007) (Més informació)

Obres04-09-2008

Obres reforma espai primera planta de l'edifici de la Ctra. de Montcada, 596 (Més informació)

Obres03-09-2008

Serveis de manteniment de la plataforma de comunicacions (telefonia) (ECAA 127/8) (Més informació)

Serveis01-09-2008

Subministrament d'una llicència del gestor de continguts eBD (ECAA 137/8) (Més informació)

Subministraments21-08-2008

Subministrament i instal.lació de semáfors a dues cruïlles (ECAA 120/8) (Més informació)

Subministraments21-08-2008

Subministrament plaques i suports de senyals de trànsit per a la senyalització verticals (ECAA 119/8) (Més informació)

Subministraments08-08-2008

Producció executiva del Festival Internacional de Dansa de Terrassa 2008 (Més informació)

08-08-2008

Subministrament de disset programadors per a la centralització del rec de les zones verdes de la ciutat (ECAA 130/8) (Més informació)

Subministraments07-08-2008

Estudi de mobilitat geogràfica (ECAA 108/8) (Més informació)

Serveis30-07-2008

Serveis de catering per a la recepció de la festa major de Terrassa (ECAA 110/8) (Més informació)

Serveis04-07-2008

Subministrament de llicències Oracle (ECAA 107/8) (Més informació)

Subministraments04-07-2008

Subministrament cubes d'aigua pels equipaments esportius municipals de l'IMCET (Més informació)

Subministraments03-07-2008

Exposició al públic del plec de clàusules per a la concessió d'ús d'un bé de domini públic a la zona de les Hortes dels Frares al Parc de Vallparadís per destinar-lo a bar-restaurant, i posterior licitació (ECAA 25/10) (Més informació)
Obertura sobre B, 07/06/2010, a les 10:30 h., Sala Govern, Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa

27-07-2006
Com et podem ajudar?