Pressupost 2018

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat l'elaboració del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2018.

En el Portal de Transparència pot consultar-se la informació que conforma la proposta del pressupost que el govern municipal sotmetrà  a aprovació properament.

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions