Pressupost municipal 2012

 

L'Ajuntament de Terrassa va aprovar en el Ple extraordinari del 7 de febrer de 2012 el Pressupost Municipal.

El Pressupost de l'Ajuntament de Terrassa per a 2012 és de 152,56 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 3,7% respecte al 2011.

D'aquests, 151,24 milions d'euros formen part del Pressupost corrent, mentre que 1,32 milions d'euros es dedicaran a inversions municipals en el Pla de La Maurina, escoles, equipaments esportius, mercats, col·lectors, sistemes informàtics, manteniment d'edificis municipals i eficiència energètica.

El Pressupost consolidat, que inclou les aportacions de les societats municipals, arriba als 196,1 milions d'euros .

 

Documents del pressupost 2012 (en pdf):

Informes d'execució:

Comptes anuals i altra informació econòmica

Percentatge en volum pressupostari de contractes, segons els procediments previstos a la legislació vigent

PAME - Pressupost del Patronat Municipal d'Educació i Compte anual

SOCIETATS MUNICIPALS

Inventari de béns mobles de valor històric i artístic

Parc Mòbil de l'Ajuntament de Terrassa

Informes emesos per Òrgans de control extern: no se n'ha emès cap

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ