Presidència

- Director de Presidència 

Sr. Joan Rovira Miret
@ Joan.Rovira@terrassa.cat

  

      - Cap del servei de Comunicació

        Sra. Anna Graell Giménez 
        @ Anna.Graell@terrassa.cat 

 

      - Cap del servei de Premsa 

       Sra. Marina Camprubí Turu 
       Marina.Camprubi@terrassa.cat 

   

  • Plans i Projectes de Ciutat

      - Director de serveis de Plans i Projectes de Ciutat

         Sr. Pere Montaña Josa
       @ Pere.Montanya@terrassa.cat

 

      - Cap de l'OESST

       Sr. Xavier Muñoz Torrent 
      Xavier.Munyoz@terrassa.cat 

 

       - Gerent 

        Sra. Montserrat Prat Bravo
      Montserrat.Prat@terrassa.cat       

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?