Presidència

- Director del Gabinet d'Alcaldia 

Sr. Josep Manuel Rodriguez Rodriguez
@ [email protected]

  

      - Cap del servei de Comunicació

        Sra. Anna Graell Giménez 
        @ [email protected] 

 

      - Cap del servei de Premsa (vacant)

        

  • Plans i Projectes de Ciutat

      - Director de programes

         Sr. Joan Rovira Miret
       @ [email protected]

 

      - Cap de servei de Relacions Europees i Internacionals

        Sr. Joan Chicón Vallejo 
       [email protected] 

 

      - Cap de l'OESST

       Sr. Xavier Muñoz Torrent 
      [email protected] 

 

       - Gerent 

        Sra. Montserrat Prat Bravo
      [email protected]       

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?