Presidència

- Director del Gabinet d'Alcaldia 

Sr. Josep Manuel Rodriguez Rodriguez
@ JosepManuel.Rodriguez@terrassa.cat

  

      - Cap del servei de Comunicació

        Sra. Anna Graell Giménez 
        @ Anna.Graell@terrassa.cat 

 

      - Cap del servei de Premsa (vacant)

        

  • Plans i Projectes de Ciutat

      - Director de programes

         Sr. Joan Rovira Miret
       @ Joan.Rovira@terrassa.cat

 

      - Cap de servei de Relacions Europees i Internacionals

        Sr. Joan Chicón Vallejo 
       Joan.Chicon@terrassa.cat 

 

      - Cap de l'OESST

       Sr. Xavier Muñoz Torrent 
      Xavier.Munyoz@terrassa.cat 

 

       - Gerent 

        Sra. Montserrat Prat Bravo
      Montserrat.Prat@terrassa.cat       

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?