Pla de millora urbana de remodelació Saifa Keller

Promogut per Bobeví Noves Promocions Immobiliàries, SL

PM-SKE001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PM-SKE001
Exp. municipal PLPG 5/2008
Exp. RPUC 2008 / 034038 / B
Equip redactor
ESPINET/UBACH Arquitectes i associats, S.L.
GPM Consultors
Pablo Feu, advocat
Tramitació
25.07.2008 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
28.03.2009 Aprovació definitiva per acord de l'ajuntament en Ple
28.11.2016 Publicació de l'aprovació definitiva en el BOPB
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ