Planejament urbanístic

Urbanisme. POUM Terrassa       

 

Pla General i Programa d'actuació urbanística
aprov. inicial
aprov.  prov.
aprov. def.
 publi.i executiu

 
 
 
 
MP-AJT001

MP-APA001

MP-APS001

MP-ARE001

MP-ASC001

MP-ASC002

MP-CAN001

MP-CAN002

MP-ELL001

MP-EQL001

MP-EQU001

MP-EQU002

MP-MUT001

MP-MUT002

 
 
 
MP-RIO099

 

 
MP-ROT150

MP-RPA035

MP-RUC001

MP-VEN001

MP-000000

 
 
MP-000000

 
 
MP-000000

 
 
 
MP-000000

 
 
 
MP-000000

 
 
 
UP-GRA001

 

Plans directors

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

 

 

 

Plans especials de protecció

aprov. inicial
aprov. prov.
aprov. def.
 publi.i executiu

Pla especial de protecció de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

 

  

Plans especials urbanístics

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu
PE-000000      Pla especial de canvi d'ús dels antics jutjats de Terrassa a la Rambla d'Ègara

 
 

PE-000000      Pla especial urbanístic hípica Can Fleca

 

 

Plans especials

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

  

Plans de millora urbana

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

 

 

 

 

 

 

Plans parcials

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

 

PP-CMA001   Pla parcial Can Marcet

 

 

 

 Convenis urbanístics

Cra.Matadep.  Conveni urbanístic en relació amb l'ampliació del termini de la cessió temporal i gratuïta de dos locals a la carretera de Matadepera, 321 i 323

 Projectes de reparcel·lació

 

 


 Altres instruments de planejament

   

 

Com et podem ajudar?