Planejament urbanístic

Urbanisme. POUM Terrassa       

 

Pla General i Programa d'actuació urbanística
aprov. inicial
aprov.  prov.
aprov. def.
 publi.i executiu

 
 
 
 
MP-AJT001

MP-APA001

MP-APS001

MP-ARE001

MP-ASC001

MP-ASC002

MP-CAN001

MP-CAN002

MP-ELL001

MP-EQL001

MP-EQU001

MP-EQU002

MP-MUT001

MP-MUT002

 
 
 
MP-RIO099

 

 
MP-ROT150

MP-RPA035

MP-RUC001

MP-VEN001

MP-000000

 
 
MP-000000

 
 
MP-000000

 
 
 
MP-000000

 
 
 
MP-000000

 
 
 
UP-GRA001

 

Plans directors

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

 

 

 

Plans especials de protecció

aprov. inicial
aprov. prov.
aprov. def.
 publi.i executiu

Pla especial de protecció de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

 

  

Plans especials urbanístics

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu
PE-000000      Pla especial de canvi d'ús dels antics jutjats de Terrassa a la Rambla d'Ègara

 
 

PE-000000      Pla especial urbanístic hípica Can Fleca

 

 

Plans especials

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

  

Plans de millora urbana

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

 

 

 

 

 

 

Plans parcials

aprov. inicial
aprov.
def.
 publi. i executiu

 

PP-CMA001   Pla parcial Can Marcet

 

 

 

 Convenis urbanístics

Cra.Matadep.  Conveni urbanístic en relació amb l'ampliació del termini de la cessió temporal i gratuïta de dos locals a la carretera de Matadepera, 321 i 323

 Projectes de reparcel·lació

 

 


 Altres instruments de planejament

   

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Atenció al ciutada Escoltem les teves opinions