Planejament derivat

Urbanisme. POUM Terrassa

 


Plans especials de protecció del patrimoni i catàleg
Aprovació inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva Public. i executiu
PE PROTEC. Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic de Terrassa
  •  Fitxa A18 - Mod. catàleg del PE: entorn de protecció de la Masia de Can Fonollet
  •  Fitxa F1 - Mod. catàleg del PE: Vapor Ventalló
  •  Fitxa F3 - Mod. catàleg del PE: àmbit Vapor Gran
  •  Fitxa R19 - Mod. catàleg del PE: antiga casa Josep Boguña
  •  Fitxa R43 - Mod. catàleg del PE: inclusio habitatges 171-191 carretera de Rubí
  •  Fitxa RA12 - Mod. catàleg del PE: Torre del Castell-Palau
  •  Fitxa S2 - Mod. catàleg del PE: xemeneia Bòbila Almirall
  •  Fitxa S6 - Mod. catàleg del PE: xemeneia Vapor Badiella
PE PROTEC.  Pla especial de protecció de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
  •  Mod. PE de protecció de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
PE PROTEC.  Pla especial de protecció dels camins del terme municipal de Terrassa
  •  Mod. PE de protecció dels camins del terme municipal
PE PROTEC.  Pla especial del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere i el seu entorn

 


Plans especials urbanístics
Aprovació inicial Aprovació definitiva Public. i executiu
PE-000000 Pla especial urbanístic d'adequació d'ús en equipaments existents    
PE-000000 Pla especial urbanístic d'ampliació del Club Egara    
PE-000000 Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament de l'avinguda Béjar 299    
PE-AMA001 Pla especial urbanístic Ca n'Amat de la Muntanya, Masia Egara    
PE-ANV001 Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella verda     
PE-ATL001 Pla especial urbanístic de l'Atlètic de Terrassa Hockey Club    
PE-CAS001 Pla especial per a la instal·lació solar fotovoltaica 96,6 kW en la finca núm. 4 Casetes Estació
PE-CAU001 Pla especial de la Ciutat Audiovisual
ME-CAU001  •  Modificació del PE Ciutat Autodiovisual
ME-CAU002  •  Modificació del PE de la ciutat Audiovisual (subàmbit A)
PE-CBO001 Pla especial urbanístic d'un centre d'hípica al camí de Can Bogunyà
PE-CMA001 Pla especial d'ordenació de la Casa Matalonga
PE-COM001 Pla especial d'ordenació per a la reforma de l'edifici de Cambra de Comerç
PE-CUS001 Pla especial per al canvi d'ús de l'equipament del carrer de la Unió, 36
PE-ECO001 Pla especial d'ordenació volumètrica de la seu central de l'edifici de Correus
PE-EIX001 Pla especial d'ordenació eixos carrers Baldrich i Navas de Tolosa
PE-ELE001 Pla especial d'adequació de 66 a 220 kV de la líniea SE Mas Figueres - SE Palau
PE-ELE002 Pla especial urbanístic nova línia aèria-subterrània a 25 kV alimentació del Centre de Tractament de residus del Vallès Occidental des de la SE Egara
PE-EQT004 Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament del carrer Topete 4    
PE-EQU001 Pla especial d'ordenació de dos àmbits d'equipaments per a usos educatius als barris de Can Roca i Centre
PE-EQU002 Pla especial d'ordenació de l'àmbit central d'equipaments Can Roca II
PE-EQU003 Pla especial de l'àmbit d'equipaments del barri de Xúquer
PE-EQU004 Pla especial d'ordenació de dos àmbits d'equipaments a Can Colomer i Can Roca II
PE-EQU005 Pla especial d'ordenació d'usos a l'àmbit de l'edifici del Condicionament Terrassenc
PE-FUN001 Pla especial d'ordenació de la seu del Bisbat de Terrassa
PE-GAS001 Pla especial urbanístic del gaseoducte Martorell - Figueres
PE-JUT001 Pla especial de canvi d'ús dels antics Jutjats de Terrassa a la rambla d'Ègara
PE-MFL001 Pla especial urbanístic de l'hípica Can Fleca
PE-MON001 Pla especial de Mon Repòs
PE-PRI001 Pla especial per a l'ampliació del Teatre Principal
PE-ROT001 Pla especial d'implantació de dues rotondes a la ctra de Talamanca (BV-1221)

 


Plans especials
Aprovació inicial Aprovació definitiva Public. i executiu
PE-USC001 Pla especial per a la regulació de les condicions d'emplaçament de les associacions cannàbiques i dels seus clubs socials
UP-GRA001 Pla especial de millora urbana de l'àrea central del Vapor Gran

 


Plans de millora urbana
Aprovació inicial Aprovació definitiva Public. i executiu
PM-AEG001 Pla de millora urbana de transformació (ACMU) Fàbrica AEG
PM-AUR001 Pla de millora urbana de transformació Pont-Aurell-Armengol
PM-BAL163 Pla de millora urbana de transformació Fàbrica Sala Badrinas
PM-BAR001 Pla de millora urbana de remodelació de l'avinguda Barcelona
PM-BAR003 Pla de millora urbana de remodelació avinguda Barcelona, 3
PM-COM001 Pla de millora urbana de completament Can Montllor
PM-CON001 Pla de millora urbana de remodelació de Cal Conco  
PM-COR001 Pla de millora urbana de transformació Vapor Cortès
  •  Mod. normes urbanístiques del PM Vapor Cortès
PM-CRU223 Pla de millora urbana de remodelació carretera de Rubí, 223
PM-FRA001 Pla de millora urbana de la Franja Nord (avanç)
  •  Pla de millora urbana del subsector 1 de la Franja Nord
PM-CSP023 Pla de millora urbana del carrer Sant Pere, 23-25
PM-FRE001 Pla de millora urbana de remodelació Industrial Freixa
PM-MAN001 Pla de millora urbana de remodelació de la Fàbrica Manent
PM-NDT069 Pla de millora urbana de remodelació Navas de Tolosa, 69
PM-PON020 Pla de millora urbana del passeig de Ponent, 20
PM-RBL001 Pla de millora urbana de completament del teixit urbà del Roc Blanc
PM-RPA035 Pla de millora urbana de remodelació de la rambleta del Pare Alegre, 35    
PM-SEU095 Pla de millora urbana de remodelació avinguda Santa Eulàlia, 95
PM-SKE001 Pla de millora urbana de remodelació Saifa-Keller
PM-SSE100 Pla de millora urbana de remodelació del c/ Sant Sebastià, 100
PM-TOR001 Pla de millora urbana de completament de Torre-sana (avanç)
  •  Pla de millora urbana de completament del subsector 1 de Torre-sana
  •  Pla de millora urbana de completament del subsector 2 de Torre-sana
PM-UNI001 Pla de millora urbana de remodelació Unipuig
PM-VAL001 Pla de millora urbana de remodelació Casa Germain
PM-VEN001 Pla de millora urbana de remodelació del carrer Venus

 


Plans parcials
Aprovació inicial Aprovació definitiva Public. i executiu
PP-AYM001 Pla parcial urbanístic Les Aymerigues
PP-BEL001 Pla parcial urbanístic del sector d'activitats productives Els Bellots
PP-CCO001 Pla parcial del sector Can Colomer - Torrent Mitger
  •  Mod. PP sector Can Colomer - Torrent Mitger (MS-CCO001)
  •  Mod. normes urb. del PP sector Can Colomer - Torrent Mitger (MS-CCO002)
  •  Mod. PP sector Can Colomer - Torrent Mitger (MS-CCO003)
PP-CMA001 Pla parcial Can Marcet  
PP-FAL001 Pla parcial del sector d'activitats productives Palau sud - Can Guitard

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ