Pla de Mandat 2015-2019

El nou Pla de Mandat 2015-2019 marca els compromisos que el Govern de la ciutat adquireix amb la ciutadania i els criteris polítics transversals a tota la ciutat.

El document concreta la visió política i estratègica dels propers quatre anys. És el "full de ruta" de l'acció municipal. Com a principal novetat respecte d'anteriors edicions, cal destacar que el Pla de Mandat es concretarà a través de successius Plans d'Acció Municipal amb caràcter anual que es definiran amb un procés obert amb la ciutadania i que inclouran les accions, programes o projectes que es portaran a terme durant aquell exercici pressupostari.

 

Documents

Acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2015

 Pla de Mandat 2015-2019

  

Presentació d'aportacions i suggeriments al Pla de Mandat 2015-2019

Un cop aprovat el Pla de Mandat en la Junta de Govern de 18 de desembre de 2015 s'obrí un període d'exposició al públic per a que la ciutadania pugués consultar-lo i fer les aportacions durant un mes i fins el dia 26 de febrer de 2016.

 

Més informació

http://www.terrassa.cat/temes-estrategics

 

 

Com et podem ajudar?