Pla especial urbanístic de l'Atlètic de Terrassa Hockey Club

Promogut per l'Atlètic de Terrassa Hockey Club

PE-ATL001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PE-ATL001
Exp. municipal PLPG 7/2016
Exp. RPUC xxxx / xxxxxx / B
Equip redactor
BAMMP Arquitectes
Tramitació
16.12.2016 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ