Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella verda

Promogut per l'Ajuntament de Terrassa

 Identificació
Clau POUM           PE-(pendent)
Exp. municipal       PLPG 3/2014
Exp. RPUC            2015 / XXXXXXX / B
 
 Tramitació
23.05.2014           Aprovació de l'avanç per acord de la Junta de Govern Local (BOPB de 10.06.14)
18.12.2014           Aprovació inicial per acord de l’ajuntament en Ple (BOPB de 05.01.15)
28.02.2015           Termini exposició pública
pendent                Aprovació definitiva
 
 Documents escrits
4.  Annexos a la memòria:
       4.1. Reportatge fotogràfic
         
 Documents gràfics
 
 Altra informació relacionada

     Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella verda (aprovació inicial)
     Projecte executiu per a l'adequació i arranjament de part dels camins de l'Anella Verda (aprovació inicial)

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ