PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA  SL 

 

 

 Dades de contacte

Carrer del Sanatori, Km 1. Terrassa
Telèfon 937875959
Correu electrònic: info@parcaudiovisual.cat
Presentació de factures: Seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa 

 

Patrimoni Municipal de Terrassa SL és una societat de capital íntegrament de l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta d'una societat patrimonial, que és propietària de la finca coneguda com antic Hospital del Tòrax. La finca es gestiona a través de la seva filial, Parc Audiovisual de Catalunya, de la que ostenta el 80% del capital i el 20% restant és propietat  de l'Institut Català de les Empreses Culturals, organisme que pertany a la Generalitat de Catalunya. L'activitat d'ambdues empreses és la promoció del Parc Científic i Tecnològic de Catalunya, anomenat PCCT orbital 40 i del sector audiovisual i tecnològic, principalment.

 

Serveis i àmbit d’actuació

  • Gestió patrimonial del PCCT orbital 40
  • Gestió del Parc Audiovisual

 Estatuts de la societat

Consell d’Administració

  • Presidència ⇒ Alfredo Fernando Vega López
  • Conseller Delegat ⇒  Pere Montaña Josa
  • Vocal ⇒ Josep Serna Marimón 
  • Secretària no consellera ⇒ Dolors Mazas Vidal
  • Vicesecretari no conseller ⇒ Isidro Colás Castilla

Comptes Anuals : 2013 , 2014

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ