Modificacions del pressupost de l'any 2011, aprovades pel Ple

Expedient de crèdit extraordinàri número 1, aprovat per acord del Ple de 31 de març de 2011. 

Expedient de crèdit extraordinàri número 2,  aprovat per acord del Ple de 27 d'octubre de 2011. 

Expedient de suplement de crèdit número 1,  aprovat per acord del Ple de 31 de març de 2011. 

Expedient de suplement de crèdit número 2,  aprovat per acord del Ple de 29 de setembre de 2011. 

Expedient de suplement de crèdit número 3,  aprovat per acord del Ple de 27 d'octubre de 2011. 

Transferència de crèdit número 10,  aprovada per acord del Ple de 27 d'octubre de 2011. 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ